Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Lời Tiên Tri Cuối Của Ba-la-am

Ngày 19 – Lời Tiên Tri Cuối Của Ba-la-am

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 24:10-25

10 Đến đây, Ba-lác không ngăn được cơn giận, hai tay đập vào nhau, lên tiếng quở trách Ba-la-am: “Ta gọi ông đến để nguyền rủa kẻ thù cho ta, ông lại đi chúc phước họ ba lần. 11 Thôi ông về đi! Ta có hứa làm cho ông được vẻ vang nhưng Đức Chúa Trời đã không cho ông hưởng vinh dự.” 12 Ba-la-am đáp: “Tôi đã bảo sứ giả của bệ hạ là 13 dù đức vua có cho tôi cung điện đầy vàng bạc, tôi cũng không tự mình làm điều gì được cả, Chúa bảo tôi nói gì, tôi phải nói đúng như vậy. 14 Bây giờ, trước khi tôi về, tôi xin nói trước những điều Y-sơ-ra-ên sẽ làm cho thần dân bệ hạ.”  15 Và Ba-la-am tiếp: “Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô là người có đôi mắt mở ra. 16 Người nghe được lời của Đức Chúa Trời, nhận thức được cao kiến của Đấng Tối Cao, thấy được khải tượng của CHÚA, dù người ngã, mắt người vẫn mở. 17 Điều tôi thấy chưa xảy ra ngay, việc tôi nhìn chưa đến gần. Một ngôi sao xuất phát từ nhà Gia-cốp, một cây trượng đến từ Y-sơ-ra-ên. Vị vua Y-sơ-ra-ên này sẽ đánh Mô-áp tan tành, tận diệt dòng dõi loạn lạc. 18 Y-sơ-ra-ên sẽ biểu dương lực lượng, chiếm Ê-đôm và Sê-i-rơ. 19 Đức Vua uy quyền xuất phát từ nhà Gia-cốp này, Sẽ tiêu diệt những người sống sót trong các thành thị.”

Lời Tiên Tri Chót Của Ba-la-am

20 Sau đó, Ba-la-am nhìn thấy A-ma-léc, ông nói lời tiên tri sau đây: “A-ma-léc đứng đầu các quốc gia nhưng cuối cùng sẽ bị diệt vong.” 21 Khi nhìn thấy người Kên, ông nói: “Nơi ngươi ở thật an toàn, như tổ lót trên tảng đá: 22 Thế nhưng Kên sẽ bị tàn phá khi A-sua bắt ngươi lưu đày.” 23 Ông kết thúc lời tiên tri mình như sau: “Ôi! Khi Đức Chúa Trời thực hiện những điều này, còn ai sống nổi? 24 Tầu sẽ đến từ bờ biển Kít-tim làm cho A-sua và Hê-be khốn đốn, rồi chính họ cũng bị tiêu hủy.” 25 Ba-la-am đứng dậy, đi về nhà, Ba-lác cũng lên đường.

 

SUY GẪM:

C. 15-19 Đức Chúa Trời phán rằng một sao ngôi sẽ ra từ nhà Gia-cốp và một cây trượng đến từ Y-sơ-ra-ên sẽ có năng quyền. Ngôi sao và cây tượng biểu trưng cho vị vua vinh hiển đầy sức mạnh (Thi 45:6). Điều này có nghĩa là một vua sẽ ra từ Y-sơ-ra-ên để cai trị vùng đất bên kia sông Giô-đanh. Lời tiên tri được ứng nghiệm bởi Đa-vít, người chinh phục Mô-áp (2 Sam 8:2, 13,14), và cũng ứng nghiệm qua Chúa Giê-su Chirst Đấng ngồi trên ngai Đa-vít. Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Đấng Mê-si, “thuộc dòng dõi Đa-vít và là Sao Mai sáng chói” (Khải 22:16) sẽ đến và cứu chuộc toàn nhân loại. Tôi thờ phượng Đấng Christ, là Đấng tể trị thật của toàn cõi vũ trụ.

C. 20-24 Đức Chúa Trời hủy diệt dân A-ma-léc, vốn là dân tộc mạnh nhất. Đức Chúa Trời, Đấng thi hành công cuộc cứu rỗi vĩ đại cho Y-sơ-ra-ên, sẽ thi hành công cuộc phán xét lớn trong tương lai đối với tất cả những ai không tin nơi Ngài. Công việc lớn lao của Đức Chúa Trời đối với tôi là gì?

C. 10-14 Ba-la-am phải trung thành với Lời của Chúa, ông không thể nói dối mà chấp nhận sự giàu sang, tôn trọng mà Ba-lác hứa hẹn. Sống với Lời của Chúa giờ đây có thể là khó khăn, song ngày tôn trọng và vinh quang vĩnh cửu chắc chắn sẽ đến.

Cầu nguyện Lạy Chúa, xin giúp con tránh mọi cám dỗ của thế gian tội lỗi để hát bài ca khải hoàn.

Bình Luận:

You may also like