Home Dưỡng Linh Đức Tin Của Bạn Có Thể Dời Núi

Đức Tin Của Bạn Có Thể Dời Núi

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời! … Ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho… Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:22-24)

Đức tin mở cửa cho phép lạ đến. Nếu bạn học Kinh Thánh và lịch sử, bạn thấy mỗi khi Đức Chúa Trời vận hành trên thế gian và làm một phép lạ, đó là vì ai đó đã tin. 

Chúa Jesus phán trong Mác 11:22-24 rằng, “Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời! … Ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho… Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Đức tin có thể dời núi được!

Đức Chúa Trời đã thiết lập vũ trụ này theo một hệ thống luật lệ có tôn ti trật tự, và quy luật của đức tin thật ra là một quy luật cao hơn quy luật của tự nhiên. Đó là chỗ phép lạ xảy ra. Bởi vì khi đức tin được vận dụng, thì luật của đức tin được đưa vào thực hành, và luật của đức tin thực sự có thể làm được nhiều hơn các định luật vật lý.

Ngày nay Chúa còn làm phép lạ không? Dĩ nhiên là còn. Mỗi khi đức tin bạn vươn tới mức độ cao hơn, Chúa làm phép lạ — lần nào cũng vậy. Câu hỏi của tôi dành cho bạn là: Hòn núi cần được dời trong cuộc đời bạn là gì? Điều gì bạn đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi? Đó là một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Nhưng làm sao bạn biết nó sẽ không thay đổi? Có lẽ Chúa muốn đức tin của bạn thay thế cho quy luật của tự nhiên. Ngài đã làm phép lạ trong quá khứ, và hiện nay Ngài đang làm phép lạ trên toàn thế giới. Đức Chúa Trời chuyên làm công việc dời non chuyển núi. Đừng nghi ngờ hay đánh giá thấp điều Ngài muốn làm trong cuộc sống của bạn.

Ma-thi-ơ 13:58 có chép, “[Chúa Jesus] không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.”

Có thể bạn nói, “Tôi không thấy nhiều phép lạ trong cuộc sống của tôi.” Bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào: Bạn đang thấy với đôi mắt của sự sợ hãi, hay bạn đang thấy với đôi mắt của đức tin? Đức tin mở cửa cho phép lạ.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like