Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 165: Chúa Giê-xu Christ Là Ai?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 165: Chúa Giê-xu Christ Là Ai?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 22:41-46

41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42 Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng:Con vua Đa-vít. 43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: 44 Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?45 Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào? 46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.

Lời ngỏ:

Chúa Giê-xu Christ là ai? Đây là một câu hỏi không khó trả lời đối với đa số mọi người. Nhưng nội dung câu trả lời và cách người ta nhận định về Ngài có nhiều sự khác nhau. Việc Chúa Giê-xu là một con người thật đã sống ở đất nước Do Thái hơn 2000 năm trước được chấp nhận một cách phổ quát. Hầu hết các tôn giáo chính dạy rằng Chúa Giê-xu là một nhà tiên tri hoặc là một giáo sư tốt hoặc là nhân vật đáng tôn kính, có quyền năng và là một giáo chủ. Một số người học biết về lịch sử thì đều công nhận Chúa Giê-xu là một vĩ nhân, có tài lãnh đạo vượt trội, còn một số khác thì nhận định Chúa Giê-xu chỉ là một nhân vật huyền thoại, có trong những câu chuyện cổ tích trẻ em có tài biến hóa, một nhân vật giả tưởng như Harry Potter… Vì thế, vấn đề được đưa ra ở đây là chúng ta cần nhận biết về nhân dạng đầy đủ của Chúa Giê-xu Christ. Câu hỏi về “Chúa Giê-xu Christ là ai?” không chỉ là câu hỏi người ta hỏi Ngài nhưng chính Chúa Giê-xu đã hỏi những người đương thời đã nhận định thế nào về Ngài khi Chúa còn tại thế.

Trong bối cảnh của đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại những điều mà các phe phái đã hỏi Chúa để tìm cớ bắt lỗi Ngài trong lời nói. Nhưng các câu vừa đọc là câu hỏi Chúa nêu ra để hỏi những người Pha-ri-si, có lẽ là họ đang họp lại bàn nhau để tìm cách khác bắt bẽ Ngài tiếp. Những người này rất am tường Kinh luật Cựu Ước nên Chúa hỏi ngay vấn đề then chốt mà họ đang bàn cãi nhau. “Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai?”. Đấng Christ trong tiếng Hê-bơ-rơ là Đấng Mê-si mà họ mong chờ thuộc hoàng tộc vua Đa-vít về mặt huyết thống mà thôi. Qua câu hỏi này, Chúa Giê-xu muốn chấn chỉnh lại quan niệm sai lầm của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê và Ngài muốn dạy cho họ một chân lý mới mà trước giờ họ vẫn chưa nhận biết.

Chúng ta thấy trước đó Chúa Giê-xu luôn ngăn không cho các môn đồ  tuyên xưng Ngài là Đấng Mê-si cho đến khi Ngài đã dạy cho họ biết chức vụ của Đấng Mê-si có nghĩa là gì. Đến thời điểm này Chúa đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình Ngài cần phải trải qua trong chức vụ của Đấng Mê-si nên Chúa muốn cho biết danh tính và ý nghĩa chức vụ của Ngài cách công khai. Chúa Giê-xu đọc cho họ nghe Thi Thiên 110:1, là Thi-thiên mà tất cả người Do Thái tin rằng nói về Đấng Mê-si: “Chúa phán với Chúa của con rằng: ‘Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con” và điều này không phải tự thân vua Đa-vít nhận biết mà “vua  được Đức Thánh Linh cảm động” để nói ra những lời này. Rồi Chúa đưa ra một câu hỏi khiến họ không thể trả lời được, nếu  chính “vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào?” Qua đây, Chúa muốn cho họ thấy rằng, Chúa Giê-xu Christ là Đấng Mê-si, vừa là Con Đức Chúa Trời vừa là Con Người. Về phương diện thần tính, Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Hữu, nên Ngài được gọi là Chúa của vua Đa-vít, nhưng trong thân vị con người, Ngài thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Vì thế, nếu chỉ nhận biết  Đấng Christ là thuộc hậu tự của vua Đa-vít, dân Do Thái chỉ để lòng hướng về một vị vua trên đất sẽ lật đổ ách thống trị của La Mã, nhưng Chúa Giê-xu muốn cho họ đến sự nhận biết về vị Vua Thiên Thượng, là Đấng Cứu Thế toàn thể nhân loại. Ngài không phải đến để lập vương quốc ở thế gian, nhưng để thiết lập vương quốc thuộc linh không bao giờ suy tàn.  

Chính vì niềm tin về Đấng Christ cách hạn hẹp như thế, nên những người Do Thái đương thời không tin Chúa Giê-xu, một người xuất thân từ một nơi gọi là Na-xa-rét, vùng quê hẻo lánh, không có tiếng tăm. Khi Ngài thi hành chức vụ thì chỉ kêu gọi những người thấp kém, bình dân, ít học làm môn đồ. Đời sống của Chúa thì nghèo nàn đến nỗi không có “chỗ gối đầu”. Vì thế, họ vẫn tiếp tục bước đi trong sự lầm lạc và cuối cùng đi đến chỗ giết Chúa mặc dù chính Ngài đã giải bày thân vị của Ngài cho họ. Điều đó cho thấy sự định kiến, cùng với sự vô tín đã che khuất ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Chúa Trời đối với họ.

Bài học ứng dụng

Ngày nay, nếu Chúa Giê-xu đang hỏi bạn Ngài là ai thì chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Trong câu trả lời của bạn có nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Đức Chúa Trời mang lấy xác thịt con người. Vậy thì vì sao Chúa phải làm người? Vì yêu chúng ta, vì muốn cứu chúng ta ra khỏi hậu quả của tội lỗi và để cứu chúng ta nên Chúa phải làm người.

Ước ao mỗi người sẽ có một sự xác quyết rõ ràng và đúng đắn về Chúa Giê-xu Christ. Khi có sự xác quyết như thế thì chúng ta mới có quyết định sống đúng với niềm tin của mình và đặt để Chúa là Chúa, là Chủ trong đời sống, có sự vâng phục và luôn tôn cao Danh Ngài qua lời nói, suy nghĩ, hành động của chúng ta.  

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

Xin cho con nhận biết rõ Chúa Giê-xu là ai và cho con xác tín niềm tin nơi Ngài. Giờ này, từ trong đáy lòng con, một lần nữa con xin xưng nhận Ngài là Chúa Cứu Thế của con.  Ngài chính là Đức Chúa Trời từ thiên đàng vinh hiển đã xuống trần làm người, hy sinh trên cây thập tự để cứu chuộc con. Con nguyện tôn Ngài là Vua, là Chủ trong đời sống con. Con cầu nguyện. Nhân Danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like