Home Dưỡng Linh Nhận Biết Chúa – Phần 3: Sự Toàn Tại Của Đức Chúa Trời

Nhận Biết Chúa – Phần 3: Sự Toàn Tại Của Đức Chúa Trời

by AdrianChua
30 đọc

Đặc tính của Đức Chúa Trời và các thuộc tính của Ngài hiện diện một cách trọn vẹn trong sự sáng tạo của Ngài mọi lúc và mọi nơi. Đức Chúa Trời có khả năng hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Điều này có nghĩa là sự hiện diện thần thánh của Ngài bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đây là một thuộc tính then chốt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể đồng thời có mặt ở khắp mọi nơi. Không có nơi nào mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời không hiện diện.

Thi-thiên 139:7-12 – “Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,” Thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, ban đêm sẽ sáng như ban ngày, và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.

Đức Chúa Trời là Thần, chứ không phải “một” linh. Không có địa điểm nào mà Ngài không cư ngụ. Và Ngài không được rải ra một cách mỏng manh trên khắp các tạo vật; chẳng phải chỗ này có một chút gì đó của Ngài và chỗ kia cũng có một chút gì đó thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời hiện hữu trong sự viên mãn của Ngài ở mọi nơi trong khắp cõi thực tại. Vì lý do đó, sự hiện diện trọn vẹn nhất của Ngài ở cùng chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất hoặc khi chúng ta không “cảm thấy Chúa”, Ngài vẫn hiện diện. Hãy xem xét ví dụ của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô.

Đa-ni-ên 3:24-25 – “Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, đứng phắt dậy, hỏi các quan tham mưu: “Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không?” Họ trả lời: “Tâu bệ hạ, đúng vậy.” Vua lại nói: “Kìa, trẫm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần (‘Con của Ðức Chúa Trời’ BD2011).

Bản thân họ không nhìn thấy hoặc cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong lò lửa đang cháy, tuy nhiên, Chúa đã ở đó với họ, bảo vệ họ, và vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nhìn thấy điều đó.

Giê-rê-mi 23:24 – “Đức Giê-hô-va lại phán: “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?” Đức Giê-hô-va phán tiếp: “Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao?

Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Đấng sáng tạo ở khắp mọi nơi trong vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng, không có nơi nào trong vũ trụ cách xa sự hiện diện của Ngài và không gì thoát khỏi sự chú ý của Ngài. Sự hiện diện của Ngài có thể được trải nghiệm bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Sự hiện diện được tỏ ra so với sự toàn tại

Về phương diện thần học, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi, tuy nhiên, trên thực tế thì không dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của Ngài bằng các giác quan của chúng ta. Không khi nào là Chúa không hiện diện với chúng ta, nhưng cũng có lúc Chúa không bày tỏ sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng ta. Do đó, sự toàn tại của Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta một trải nghiệm đặc biệt về sự hiện diện của Ngài hoặc là không. Trên thực tế, chúng ta không thể đánh mất sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể đánh mất cảm giác về sự hiện diện của Ngài.

Đáng buồn thay, hầu hết chúng ta không hiểu được một thực tế khách quan dựa trên Lời được mặc khải của Đức Chúa Trời và do đó, nhiều người đặt đức tin của mình vào nhận thức thực tế – sự hiện diện được tỏ ra của Ngài. Chúng ta phải tỉnh táo để ý thức được rằng sự hiện diện được tỏ ra của Đức Chúa Trời có thể không nhìn thấy hoặc không thể cảm nhận được về mặt thể chất, nhưng sự hiện diện của Ngài vẫn rất thật, và điều đó xảy ra trong thời gian và không gian thực mà chúng ta đang sống.

Người mẹ có thể nhận biết bào thai đang ở trong bụng mình, nhưng chỉ khi ôm em bé sau khi sinh, người mẹ mới kinh nghiệm sự kết nối với con trẻ trong thực tế. Tuy nhiên, đứa trẻ là một hiện thực đã tồn tại từ trước khi em được kinh nghiệm qua sự tiếp xúc với người mẹ trong không gian và thời gian thực.

Thường thì, không phải lúc nào chúng ta cũng kinh nghiệm một cách rõ ràng sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tuy nhiên, không khi nào là Chúa không ở bên chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta được khích lệ hãy “bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúng ta không thể sống đời sống Cơ đốc của mình bằng cách ‘cảm nhận’. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi mà chúng ta không hề hay biết. Tuy nhiên, bởi lòng nhân từ và sự tốt lành của Ngài, Đức Chúa Trời đôi khi bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta trong thời gian tể trị của Ngài để đánh thức nhận thức của chúng ta về sự toàn năng của Ngài.

Tuy gần mà xa

Ê-phê-sô 2:13 – “Nhưng trong Đấng Christ Giê-xu, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ.

Làm thế nào mà một người không tin Chúa có thể xa cách Đức Chúa Trời trong khi Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi? Câu này không nói về khoảng cách vật lý, mà là sự xa cách trong mối quan hệ. Dù Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi, chúng ta vẫn có thể cách xa Ngài trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài.

Ê-sai 59:1-2 – “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được; Tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.

Vào thời của Ê-sai, cả nước Y-sơ-ra-ên đã trở nên bội đạo và bại hoại. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã từ chối nghe những lời cầu nguyện giả hình của họ và để cho tai họa ập đến trên họ. Nhưng chính vì lỗi của dân Y-sơ-ra-ên mà sự khốn khó đã xảy ra với họ – họ đã nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời.

Mặc dù Đức Chúa Trời có thể nghe thấy những lời cầu nguyện và có quyền năng để giải cứu, nhưng Ngài không làm như vậy đối với những người gian ác không biết ăn năn. Nếu chúng ta chọn sống trong tội lỗi, Ngài cũng có thể xa cách chúng ta. Chúng ta phải lưu tâm đến nghịch lý này. Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng Ngài không nhất thiết phải ban phước ở khắp mọi nơi.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like