Home Dưỡng Linh Mục Đích Sau Những Nan Đề Của Bạn

Mục Đích Sau Những Nan Đề Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

 “Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa,” (1 Phi-e-rơ 1:7a)

Để hiểu hoặc chịu đựng được bất cứ điều gì, bạn phải thấy được nguyên do của nó. Người ta có thể hiểu hoặc chịu đựng hầu hết mọi sự nếu họ biết rằng mỗi việc xảy ra đều có một mục đích. Nhưng khi không thấy mục đích ẩn sau đó, họ sẽ suy sụp.

Đề cập đến mục đích của Đức Chúa Trời sau những nan đề của chúng ta, Kinh Thánh nói: “hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa,” (1 Phi-e-rơ 1:7a)

Những người đến trong cuộc đời bạn thường có dụng ý xấu. Nhưng Đức Chúa Trời có thể đem lại điều tốt từ điều xấu. Và mục đích của Đức Chúa Trời sau những nan đề của bạn luôn lớn lao hơn bất cứ nan đề nào bạn phải trải qua.  Thật sự Kinh Thánh cho chúng ta biết “vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.  Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:3-4) 

Cách để chúng ta đạt đến mức độ trưởng thành là học tập chịu đựng. Chúng ta trở nên trọn vẹn – không phải hoàn hảo, nhưng là trưởng thành trong Chúa – bằng cách học tập chịu đựng thử thách, cám dỗ, trì hoãn, cùng đường, và khó khăn.

Tôi không biết bạn đang trải qua hoàn cảnh nào hôm nay. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta: “Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.” (Rô-ma 5:3-4) 

Chúng ta có thể vui mừng trong đau khổ không phải vì những gì nó gây ra cho mình, nhưng vì những gì chúng ta biết về nó: hoạn nạn sinh ra nhịn nhục, và nhịn nhục sanh ra phẩm cách.

Khi Đức Chúa Trời thử bạn, hãy biết rằng mục đích của Ngài là làm cho bạn càng trở nên trọn vẹn hơn trong Chúa Jesus. 

Thảo Luận

Đức Chúa Trời dạy bạn điều gì qua những thử thách bạn đã gặp?
Chịu đựng một điều gì đó nghĩa là gì?
Làm sao để bạn có thể bày tỏ niềm vui giữa cơn hoạn nạn?

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like