Home Chuyên Đề Ba Kẻ Thù Lớn Nhất Trong Cuộc Đời Bạn

Ba Kẻ Thù Lớn Nhất Trong Cuộc Đời Bạn

30 đọc

Làm sao bạn có thể chống trả lại chúng nếu bạn không biết chúng là ai?

Bí quyết thành công là một trong những bí mật lâu đời nhất của con người. Điều này đã được thử nghiệm và chứng minh bởi hàng triệu người qua hàng ngàn năm, nhưng hầu hết mọi người ngày nay biết rất ít về điều này. Hơn 3.400 năm trước, Đức Chúa Trời đã tiết lộ một điều kiện duy nhất để thành công. Nhiều người đã thử tất cả mọi kế hoạch thay thế, nhưng không một ai tìm đươc thành công thực sự nếu ra khỏi kế hoạch ban đầu của Chúa. Và bạn cũng vậy.

Từ ngữ “thành công” được tìm thấy chỉ một lần trong cả quyển Kinh Thánh. Chúa phán với Giô-suê ở trong Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp nầy chớ rời xa miệng ngươi, hãy suy gẫm những gì đã chép trong đó ngày và đêm, để cẩn thận làm theo, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối của người được thịnh đạt, và ngươi sẽ thành công.” Thành công duy nhất trong Kinh Thánh nhắc đến đó là thành công TỐT LÀNH, và chỉ có một cách để có được thành công đó là đọc và vâng lời theo lời Chúa. Không có cách khác nữa.

Hỡi bạn, nếu bạn là một Cơ Đốc nhân không vâng lời thì bạn không phải là người thành công trong mắt Chúa. Bạn là kẻ thất bại trong đời. Có thể bạn là người nổi tiếng, hấp dẫn, thông minh, giàu có và rất tôn giáo, nhưng bạn không phải là người thành công trong mắt Chúa nếu bạn không được tẩy sạch bởi huyết Chúa Giê-su Christ và làm theo kế hoạch của Chúa đã viết cho cuộc đời bạn. Nếu điều này là sự thành công mà bạn muốn, thì bạn phải hạ mình để học và vâng lời theo lời Chúa.

Có lẽ bạn đang nghĩ, “Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ! Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ học và vâng lời Kinh Thánh, và Chúa sẽ làm cho tôi thành công.” Điều này không dễ vậy. Thực tế, đây là công việc khó khăn nhất mà bạn đã từng làm. Điều này rất khó khăn, hầu hết mọi người “sợ hãi” trước cả khi bắt đầu. Hầu hết những ai đọc thông điệp này sẽ cười thầm và tiếp tục trong vô nghĩa theo đuổi sự thành công theo cách riêng của họ. Thật không may, họ không hối tiếc về sự lựa chọn dại dột của mình cho đến khi quá trễ. BẠN có phải là một kẻ dại!

Bây giờ có ba KẺ TRỘM to lớn là những kẻ thù thực sự trong cuộc đời bạn, và chúng sẽ thực sự CƯỚP đi sự thành công tốt lành mà Chúa muốn bạn có. Những kẻ thù này sẽ giả bộ là “những người bạn” và sau đó phá hủy đi bất kỳ cơ hội tìm kiếm thành công tin kính của bạn. Chúng sẽ chống lại bạn từ lúc trong cũi đến nấm mộ, và dù bạn có thể thắng trong một vài trận đánh, nhưng chúng sẽ giành chiến thắng trong cả cuộc chiến. Có rất ít trường hợp ngoại lệ, bởi có rất ít người biết ai là kẻ thù của họ, ít người biết cách chiến thắng chúng. Tôi nài xin bạn hãy BIẾT NHỮNG KẺ THÙ CỦA BẠN và BIẾT CÁCH ĐÁNH BẠI CHÚNG. Nếu bạn không biết, thì cuộc đời bạn sẽ là sự thất bại trong mắt Chúa, và bạn sẽ hối tiệc mãi mãi về điều này. Hãy gặp gỡ những kẻ thù của bạn…

Thế Gian

Kinh Thánh trong Gia-cơ 4:4 chép, “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” Nếu bạn làm bạn với Chúa, thì thế gian này sẽ là kẻ thù của bạn. Đừng lãng phí cuộc đời để trở thành bạn với thế gian VÀ với Chúa. Đây là điều không tưởng. Bạn phải lựa chọn giữa hai điều đó, và nếu bạn chọn Chúa, thì thế gian sẽ trở thành kẻ thù của bạn. Kinh Thánh chép trong I Giăng 2:15-16, “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.”

Hỡi bạn, thế gian này là kẻ thù của Chúa. Nó đi ngược lại sự thành khiết của Chúa, lời Chúa, Con yêu dấu của Ngài và ý muốn của Chúa cho đời sống bạn. Bạn sẽ không bao giờ tìm được thành công thực sự nếu bạn chọn bước đi với thế gian.

Chỉ đơn giản sử dụng triết lý sống “ai cũng làm vậy”, kẻ thù lớn này sẽ kiểm soát cuộc đời bạn giống như con rối trên một sợi dây. Bạn không có cơ hội! Bạn sẽ uống rượu bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ hút thuốc lá bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ tự cao bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ lắng nghe âm nhạc của ma quỷ bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ mặc quần áo không đứng đắn bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ sử dùng lời nói tục tĩu và thô tục bởi vì “ai cùng làm vậy.” Nếu bạn dự buổi nhóm thờ phượng của Hội Thánh, thì bạn sẽ tham dự một hội thánh ‘câu lạc bộ xã hội” chết bởi vì “ai cũng làm vậy.” Bạn sẽ là một kẻ thất bại nếu bạn đi theo đám đông.

Hỡi bạn, thế gian cũ kĩ này biết chính xác làm thế nào để hạ đo ván bạn ra khỏi vòng thành công thực sự. Thông qua những người bạn, thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, chương trinh ti-vi, phim ảnh, tạp chí, âm nhạc, biển quảng cáo và tiền bạc, bạn sẽ bị đá ra khỏi vòng tròn trước khi vòng đấu đầu tiên kết thúc. Thế gian này là KẺ THÙ của bạn, và bạn phải học nói “KHÔNG” với kẻ thù và nói “VÂNG” với Đức Chúa Giê-su Christ. Nếu bạn không làm vậy thì bạn sẽ thất bại. Cuộc đời bạn sẽ không còn ý nghĩa, và bạn sẽ hối tiếc mãi mãi.

Xác Thịt

Kẻ thù tiếp theo của bạn là xác thịt của bạn. Xác thịt thì không tốt, và nó sẽ tàn phá cuộc đời bạn nếu bạn cho phép nó. “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:5-8)

Chúa Giê-su phán trong Lu-ca 9:23 “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” Bây giờ, xác thịt của bạn không thích điều này. Không ai thích từ bỏ. Xác thịt của tôi ghét điều đó, xác thịt của Phao-lô ghét điều đó (Rô-ma 7:18-25), và xác thịt của bạn cũng ghét điều đó. Xác thịt của bạn muốn được nuôi dưỡng, ăn nhiều, an ủi, thoải mái, giải trí, mê hoặc và kích thích, nhưng lời Chúa chép rằng xác thịt của bạn đầy tội lỗi, và nó đáng gì bị KHƯỚC TỪ. Nếu bạn không sẵn lòng nói “KHÔNG” với xác thịt tham lam của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ có kết quả tốt trong đời sống mình được.

Bạn phải sanh lại ở BÊN TRONG (Giăng 3:7) và bước đi theo Thánh Linh, không chiều theo ham muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:6). Một cuộc đời sống cho xác thịt là một cuộc đời lãng phí. Bạn phải học cách từ chối những ham muốn tội lỗi của xác thịt mình và bước đi theo Thánh Linh. Bạn phải phục vụ con người BÊN TRONG, chứ không phải con người bên ngoài, nếu bạn muốn thấy thành công thực sự. Nếu bạn thất bại trong việc chiến thắng kẻ thù này, thì bạn sẽ thất bại trong đời sống mình.

Ma Quỷ

Ma quỷ không có hứng thú với tất cả mọi người (Công vụ 19:15). Nó tin rằng thế gian và xác thịt sẽ quét sạch mọi người, và nó đúng. Tuy nhiên, một số người quay khỏi tội lỗi và tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng Cứu Chuộc mình. Một số Cơ Đốc nhân tìm được cách để chiến thắng thế gian và xác thịt, và họ tìm được phước hạnh và đời sống sung mãn mà vài người khác đã tìm thấy. Những người như vậy sống thánh khiết và biệt riêng cho Chúa. Họ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và tham gia một hội thánh tốt. Họ làm chứng về Chúa Giê-su và làm điều tốt cho đồng bạn của mình. Những Cơ Đốc nhân như vậy rất hiếm và rất đặc biệt trong mắt Chúa.

Coi như BẠN là một Cơ Đốc nhân như vậy. Bạn không bán mình cho thế gian và xác thịt mình. Bạn là một chiến binh giỏi cho Chúa Giê-su Christ và mọi người đều biết điều đó – kể cả ma quỷ! Đúng vậy, sự tận hiến của bạn với Chúa đã khiến bạn trở thành mục tiêu chính của Sa-tan. Bạn đã chiến thắng trong Đấng Christ cho đến ngày nay, nhưng bạn có thành công mãi không? Khi mũi tên lửa của Sa-tan đâm thủng tấm lòng bạn với những bi kịch, bệnh tật và sự đau lòng, cuối cùng bạn sẽ bị vùi dập và bỏ cuộc chứ? Khi người yêu rời bỏ bạn, bạn sẽ rời bỏ Chúa Giê-su chứ? Khi bạn mất việc, Chúa có mất đi người lính không? Nếu bạn không còn khỏe mạnh, bạn có mất đi niềm vui trong Chúa không? Nếu bạn có giới hạn, thì Sa-tan biết rõ chúng, và nó SẼ cố gắng để đánh văng bạn ra khỏi trận chiến.

Gióp là một người kính sợ Chúa và tránh xa ma quỷ, vì vậy ma quỷ đã tiếp cận ông (Sách Gióp chương 1 và 2), nhưng Sa-tan đã thất bại. Gióp chiến thắng ma quỷ và không phạm tội cùng Đức Chúa Trời của ông (Gióp 1:22). Hỡi bạn, Chúa đôi khi sẽ cho phép Sa-tan sàng sảy và thử thách đức tin của bạn, nhưng điều này chỉ làm cho bạn mạnh mẽ và khôn ngoan hơn trong trận chiến của Chúa. Đừng bao giờ nhượng bộ Sa-tan! Đức Chúa Giê-su của chúng ta đã không nhượng bộ hắn (Ma-thi-ơ 4:1-11), vì vậy đừng nhượng bộ hắn. Hãy học lời Chúa, công bố những lời hứa trong đó, và ĐÁNH BẠI MA QUỶ! Kinh Thánh chép rằng “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-su Christ.” (II Ti-mô-thê 2:3).

Trong Ê-phê-sô 6:11-18, lời Chúa cho bạn một mệnh lệnh quan trọng sẽ giúp bạn chiến thắng ma quỷ. Đừng bao giờ quên những lời này: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công chình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.”

Sa-tan là kẻ thất bại (Khải huyên 20:10), và nếu bạn nhượng bộ hắn, thì BẠN cũng sẽ là kẻ thất bại.

Hỡi bạn, hãy là một người chiến thắng. Nói “KHÔNG” với thế gian, xác thịt, và ma quỷ. Đây là những kẻ thù của bạn, và bạn phải chiến thắng chúng hoặc chúng sẽ đánh bại bạn và cướp đi tất cả các thành công thực sự trong cuộc đời bạn. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy HÃY LÀM CÁCH ĐÚNG ĐẮN! Làm theo cách của Chúa và thành công cho Ngài!

Bước Đầu Tiên

Bước đầu tiền để có một đời sống thành công là  có được sự cứu rỗi. Chúa Giê-su phán, “Các ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:7) Nếu trong đời bạn chưa từng quay khỏi tội lỗi và tin nơi Chúa Giê-su Christ để cứu bạn, thì NGAY BÂY GIỜ là thời điểm để bạn làm điều đó. Không có Chúa Giê-su, cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Chúa Giê-su phán trong Giăng 10:10, “…còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” Cuộc đời trên đất của bạn sẽ được dư dật, và có mục đích và ý nghĩa khi bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời và tiếp nhận  ĐỜI SỐNG ĐỜI ĐỜI mà Chúa Giê-su Christ ban cho. Chỉ như vậy thì bạn mới có thể đi đúng đường và đúng hướng.

Kinh Thánh chép rằng, “lại từ nơi Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta.” (Khải huyền 1:5-6a)

Hỡi bạn, bạn sinh ra đã là tội nhân, nhưng Chúa Giê-su Christ có cách chữa lành cho bạn. Giăng 1:12 chép rằng, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Chúa không muốn bạn tin cậy vào chính bạn, gia đình, bạn bè, hay thậm chí hội thánh của bạn. Chúa muốn bạn đặt niềm tin hoàn toàn vào Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, bởi vì Chúa Giê-su là Đấng đã chết và trả giá cho tôi lỗi bạn bằng huyết của Ngài.

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng người rin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10) “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13)

Hỡi bạn, quyết định thuộc về bạn. Bạn chỉ có một cuộc đời. Bạn có thể cho phép thế gian, xác thịt, và ma quỷ cướp đi cuộc đời tốt đẹp và kết liễu linh hồn bạn nơi hồ lửa địa ngục đời đời, hay là bạn có thể tiến bước đầu tiên ngay bây giờ bằng cách tiếp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc chính bạn. Tại sao không quỳ xuống và cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này với Chúa ngay bây giờ:

Lạy Chúa,

Con biết con là một tội nhân và Chúa Giê-su Christ, Con Ngài, đã đổ huyết và chết thay cho con trên cây thập tự giá. Và con tin rằng Ngài đã sống lại từ phần mộ vào ngày thứ ba và Ngài là Đấng Cứu Chuộc chân thật đang sống ngay bây giờ. Chúa ơi, xin hãy ngự vào tấm lòng con, và rửa sạch tội lỗi con trong dòng huyết báu của Chúa Giê-su. Xin khiến con trở nên một tạo vật mới trong Đấng Christ với một đời mới đáng sống.

Lạy Chúa, xin ban cho con ân điển, sức mạnh, và khôn ngoan để con có thể trở nên một người chiến thắng trong cuộc đời cho Chúa, Đấng Cứu Chuộc con. Xin giúp đỡ con để con không bán chính mình cho thế gian, xác thịt, và ma quỷ! Lạy Chúa,  xin ban cho con sự thành công tốt lành, và giúp con dâng sự vinh hiển và khiến Ngài vui lòng luôn luôn. Trong danh Chúa Giê-su, amen.

Dịch: Vietnamese Missionary Institute

Tác giả: James L. Melton

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like