Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 76: Chúa Có Hứa Sẽ Chúc Phước Cho Con Nếu Con Ngoan Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 76: Chúa Có Hứa Sẽ Chúc Phước Cho Con Nếu Con Ngoan Không?

30 đọc

Đúng vậy. Chúa Giê-su hứa là Đức Chúa Trời sẽ ban phước con bởi một vài lý do. Ví dụ, Ngài phán, “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công vụ 20:35). Và Ngài hứa, “Hãy cho, người sẽ cho mình. … Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38). Chúa ban phước cho con khi con dâng hiến cho nhà thờ. Ngài ban phước cho con khi con cho người nghèo. Chúa ban phước cho con khi con dành thời gian giúp người khác. Chúa ban phước cho con khi con bày tỏ tình yêu và sự nhân từ với người khác.

Phước có nghĩa là gì? Nghĩa là khi con làm hài lòng Chúa, Ngài vui thích con. Rồi bởi vì Ngài vui thích con, Ngài sẽ khiến cho những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời con. Đôi khi cũng không phải là những phép lạ lớn lắm. Nhưng đã là công việc Chúa làm thì đều có giá trị lớn vậy.

Chúa ban phước cho con như thế nào? Một số người nghĩ rằng nếu họ dâng tiền thì Chúa sẽ chúc phước lại nhiều tiền hơn. Có những lúc Ngài làm như vậy. Nhưng không phải lúc nào Chúa cũng thưởng cho con như thế. Đôi khi Chúa ban phước cho con bằng cách bảo vệ con khỏi những tai nạn. Đôi khi Chúa ban phước cho con bằng sức khỏe tốt. Chúa ban phước cho con theo nhiều cách khác nhau.

Nhưng nhớ rằng, chỉ bởi vì Chúa hứa ban phước cho con không có nghĩa là con sẽ không bao giờ có nan đề. Không có nghĩa là con sẽ không bao giờ mất đồ. Không có nghĩa con sẽ không bao giờ bị bệnh. Một số phước hạnh của con sẽ đến ngay trong đời này, thế thì thật tuyệt vời. Nhưng nhiều phước hạnh sẽ chỉ đến với con khi con ở trên thiên đàng.

Chúa Giê-su phán, “Đức Chúa Jêsus bèn ngước mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi! Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ! Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng! Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm” (Lu-ca 6:20-23).

Trong tất cả những trường hợp ở trên, con người vẫn gặp khó khăn trong cuộc đời. Họ vẫn bị nghèo thiếu. Họ vẫn bị đói. Họ vẫn than khóc. Họ vẫn bị bắt bớ. Nhưng khi họ lên thiên đàng thì mọi sự đều kết thúc. Sau đó họ sẽ được phước lớn. Con sẽ không nhận được tất cả những phần thưởng trong đời này. Nhưng con chắc chắn sẽ được thưởng trên thiên đàng.

*****

Chúa chúc phước con theo những cách khác nhau nào?

Tại sao Chúa không cho mọi người tất cả các phước hạnh ngay bây giờ trong đời này?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like