Home Dưỡng Linh Chúa Muốn Sống Đời Đời Với Bạn

Chúa Muốn Sống Đời Đời Với Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Nếu Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, sống trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại cũng sẽ ban sự sống cho thân thể người phàm của anh chị em bởi sự hiện diện của Thánh Linh Ngài trong anh chị em”(Rô-ma 8:11 GNT). 

Chúa không bao giờ hứa cuộc sống này sẽ công bằng. Chúng ta sống trên một hành tinh đổ vỡ. Thiên đàng là nơi mọi việc được làm theo đường lối của Chúa. Cuộc sống trên đất không được như vậy. 

Nhưng những gì xảy ra trên trái đất này không phải là tất cả những gì của cuộc sống. 

Bạn sẽ sống 60, 80, hoặc có thể 100 năm trên đất. Nhưng bạn sẽ sống hàng ngàn tỷ năm trong cõi vĩnh hằng. Nếu bạn đặt lòng tin của mình vào Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói bạn sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. 

Đó là một trong những lý do quan trọng nhất mà Cơ-đốc-nhân phải nên vui mừng—Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu! 

Kinh Thánh hứa rằng, “Nếu Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, sống trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại cũng sẽ ban sự sống cho thân thể người phàm của anh chị em bởi sự hiện diện của Thánh Linh Ngài trong anh chị em” (Rô-ma 8:11 GNT). 

Cõi vĩnh hằng sẽ rất là tuyệt vời. Thiên đàng sẽ giống như thế nào? Bạn sẽ được đoàn tụ với những người bạn yêu thương. Bạn sẽ nhận được phần thưởng. Bạn sẽ được nghỉ ngơi. Bạn sẽ nhận được những nhiệm vụ mà bạn yêu thích. 

Và, như 1 Cô-rinh-tô 15:42 nói, bạn sẽ có được một thân thể mới bởi vì, mặc dầu thân thể trần thế của bạn sẽ bị chôn trong lòng đất, thân thể đó sẽ được sống lại để sống mãi mãi cùng Đức Chúa Trời. 

Bạn đã được tạo dựng nên vì Đức Chúa Trời muốn có một gia đình, và Chúa muốn sống đời đời với gia đình của Ngài. Chúa muốn sống đời đời với bạn và tôi! Lẽ thật đó có thể đem đến cho bạn một niềm vui rất lớn. 

Lời hứa của Lễ Phục Sinh: Không có sự đoán phạt cho những ai thuộc về Chúa Cứu Thế. 

Chúa đã chuẩn bị một cõi vĩnh hằng đẹp đẽ trên thiên đàng cho gia đình của Ngài. Nhưng Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn không thể kiếm được tình yêu của Đức Chúa Trời hay làm việc để được vào thiên đàng. Kinh Thánh nói, “Đó là bởi ân điển mà anh chị em đã được cứu, qua đức tin—và điều này không phải đến từ chính anh chị em, đó là món quà của Đức Chúa Trời—không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe khoang được” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV).  

Nếu bạn chưa tin cậy vào Chúa Giê-xu và cam kết theo Ngài, bạn còn chần chừ nữa làm gì? Nếu bạn đã sẵn sàng bước qua lằn ranh đó và quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và bước theo Ngài, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: 

“Thưa Cha, Cha hứa rằng, nếu con tin Chúa Giê-xu, con sẽ được tha thứ. Con cầu xin sự tha thứ đó ngay bây giờ. Con biết con là kẻ có tội và chỉ có mình Chúa mới có thể hủy bỏ hồ sơ về tất cả những gì con đã làm sai trái. 

“Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con tin Chúa đã chết để đền trả cho tội lỗi của con. Con tin sau đó Chúa đã sống lại, bẻ gãy quyền năng của sự chết để con có thể có được cuộc sống vĩnh cửu với Ngài trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa đã cứu con. Cảm ơn Chúa, con không phải kiếm cho được, xứng đáng hay làm việc để có được sự cứu rỗi của con. Đó là món quà ân điển của Chúa. Tất cả những gì con cần phải làm là tiếp nhận món quà đó.  

“Hôm nay con xin ăn năn tội của con và kính mời Ngài vào trong tấm lòng và trong cuộc sống của con. Con muốn tin cậy và vâng theo Chúa như là Cứu Chúa, như là Chúa là Chủ của con.  

“Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa đã yêu thương con, cứu con, và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.” 

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có được sự sống vĩnh cửu và sẽ sống đời đời với Chúa trên thiên đàng! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại giạ đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyện xin bạn và gia đình có được một mùa Phục Sinh thật phước hạnh trong Chúa. A-men.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like