Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 158: Hãy Ăn Năn Khi Còn Cơ Hội

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 158: Hãy Ăn Năn Khi Còn Cơ Hội

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Zs1ZpxDzPKw

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:33-41

33 Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. 34 Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. 35 Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36 Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước;thì họ cũng đối đãi một cách. 37 Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. 38 Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! Hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. 39 Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào? 41 Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa.

Lời ngỏ:
Thông thường, khi Chúa Giê-xu dùng những ẩn dụ để dạy về những khái niệm thuộc linh, mỗi ẩn dụ chỉ nhằm nhấn mạnh một ý nghĩa thuộc linh, vì đó là điều cốt lõi cần bày tỏ. Còn những chi tiết nhỏ xung quanh thì không cần phải phân tích sâu vì có thể sẽ hiểu sai ý chính. Đó là nguyên tắc khi đọc các ẩn dụ về Nước Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ đoạn 13.Thế nhưng, trong trường hợp ví dụ thì mỗi chi tiết nhỏ lại đều mang ý nghĩa quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là một trong những ví dụ như vậy. Mọi chi tiết trong ví dụ này được xây dựng trên những sự kiện quen thuộc và rất thực tế, giúp người nghe hiểu ngay được sứ điệp cần rao báo.Trong ví dụ này, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết các nhân vật được ví sánh trong câu chuyện. Trước hết, “một vườn nho” ý chỉ “tuyển dân Do thái”, hay “Nước Do thái” tại xứ Palestine, vì người Do thái thường nhận biết mình là vườn nho thuộc linh. “Chủ vườn nho” không phải ai khác mà chính là “Giê-hô-va Đức Chúa Trời”, Đấng đã xây dựng nên vườn nho cùng mọi thứ có sẵn. “Những kẻ trồng nho mướn” chỉ giới chức tôn giáo Do thái, là người được giao phó trọng trách và chịu trách nhiệm với Chúa về sự hưng thịnh của quốc gia, nền đạo đức của tôn giáo. “Những đầy tớ lần lượt được sai đến” nhưng bị chối bỏ và bị đánh đập, bị giết đi là “những tiên tri” của Chúa. Họ nhân danh Chúa để cảnh cáo và kêu gọi dân sự lẫn vua quan ăn năn; nhưng họ lại bị bắt bỏ tù, bị đánh đập, bị giết chết cách oan ức. “Người con trai đến sau cùng” chẳng phải ai khác, chính là Đức Chúa Giê-xu. Ngài được xưng là Con Đức Chúa Trời hằng sống.

Ví dụ này bày tỏ về Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài dành cho chúng ta. Trước hết, người chủ vườn tin tưởng giao cho người trồng nho mướn, và giao trọn trách nhiệm mà không đứng canh chừng như quản trại giam canh phạm nhân lao động công ích. Đức Chúa Trời tin tưởng và tôn trọng con người chúng ta để giao phó cho chúng ta công việc Ngài. Mọi công tác chúng ta đang làm đều đến từ Chúa, và Ngài giao phó cho chúng ta trong sự tin tưởng.

Thứ hai, sự nhẫn nhịn của Chúa đối với con người chúng ta rất lớn. Ngài sai hết người đại diện này đến tiên tri khác để kêu gọi dân sự Ngài hãy đáp ứng giao ước đã ký kết. Ngài không báo thù ngay khi sứ giả của Ngài bị ngược đãi hay bị giết. Đức Chúa Trời cho con người, đặc biệt là những nhà lãnh đạo cơ hội để ăn năn và trở lại quy phục Ngài.

Thứ ba, Đức Chúa Trời rất mực yêu thương và nhẫn nhịn, song Ngài cũng là Đấng công bình, thánh khiết. Cơ hội Chúa ban cho chúng ta ăn năn không phải vô tận. Theo kỳ định, Ngài sẽ đến phán xét và lấy lại vườn nho để giao cho dân tộc khác, giao cho người khác tiếp tục chăm sóc. Nếu chúng ta tận dụng cơ hội Chúa cho để ăn năn, Ngài tiếp tục ban cho chúng ta phước hạnh và thời gian quản trị chung với Ngài. Ai chểnh mảng hay xem thường thì cuối cùng sẽ bị phán xét một cách công bình.

Ngoài ra, ví dụ trong đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng bày tỏ về đặc quyền về sự tự do và trách nhiệm của con người chúng ta. Vườn nho được thiết kế tại khu vực tốt đẹp thích hợp để trồng nho tốt. Không chỉ như vậy, vườn nho còn được sắm sẵn đủ mọi thứ, như có hàng rào để bảo vệ khỏi dã thú vào phá hoại, có hầm ép rượu ra sản phẩm; có tháp canh để nhìn được bao quát cả khu vườn, và cũng là nơi nghỉ ngơi cho người làm vườn. Đức Chúa Trời đã sáng tạo, quan phòng và chăm sóc chúng ta rất chu đáo. Ngài còn ban cho chúng ta sự tự do trong những kế hoạch và sự vận hành. Ngài không độc đoán, độc tài, canh chừng người làm như những quan cai tù quan sát tội phạm.Về phần mình, con người phải chịu trách nhiệm về điều mình đã kết giao ước với Chúa. Người làm vườn có thể trả lại cho chủ bằng nhiều cách. Thời bấy giờ có 3 cách để trả tiền cho chủ. Một là bằng tiền bán nho hay bán rượu nho. Hai là, trả lại một phần số trái cây và số thùng rượu nho thu được. Ba là, theo tỷ lệ 1 phần 5 hay 1 phần 10 tổng số hoa lợi thu được sau vụ mùa.Con người thường cố tình phạm tội và lập kế hoạch chống lại Chúa mỗi ngày một mưu mô hơn. Thậm chí, khi biết Con Đức Chúa Trời là Đấng đáng nhận sản nghiệp cũng không nể Chúa mà lập mưu giết và quăng sau ngay trong vườn của Chúa. Tội lỗi với lòng tham lam, sự kiêu ngạo và sự ngu muội khiến con người túng quẫn trong sự chống nghịch Chúa cho đến khi phải chịu sự phán xét.

Kết luận:
Ví dụ này bày tỏ từng ý chi tiết rõ ràng để những thầy thông giáo và người Pha-ri-si biết rõ họ là ai trong câu chuyện, và thừa nhận hậu quả đáng tiếc của những kẻ làm thuê đã chống đối chủ. Dù nhận biết sứ điệp mà Chúa Giê-xu đã phán là chỉ về họ nhưng họ vẫn không ăn năn. Thậm chí, họ càng lún sâu trong tội lỗi và hành động cách tệ hại hơn là tìm cách giết Chúa Giê-xu.Hôm nay, nếu bạn đã nghe câu chuyện này thì đừng trở nên cứng lòng hơn như những thầy thông giáo và người Pha-ri-si thời bấy giờ. Thay vào đó, hãy hạ mình xuống trước Chúa, nắm lấy cơ hội mà Chúa ban cho. Hãy ăn năn để xứng đáng là người trồng nho tốt lành trong vườn nho của Hội thánh mà Chúa giao phó cho chúng ta.Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
Xin Chúa tha thứ cho tội cố chấp của chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, biết ăn năn và trở về cùng Chúa. Xin Chúa cho chúng con cơ hội được phục vụ trong nhà Chúa. Mọi vinh hiển và kết quả thuộc về Chúa.
Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.
 Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like