Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 156: Quyền Phép Chúa Đến Từ Đâu?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 156: Quyền Phép Chúa Đến Từ Đâu?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/H2m6CMJPnAU

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:23-27

23 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? 24 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều; nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. 25 Phép báp-têm của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? 26 Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. 27 Vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều nầy.

Lời ngỏ:
Cơ đốc nhân chúng ta ngày nay đã tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì đều tin và biết rõ quyền năng của Chúa Giê-xu vốn đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa được sai phái từ Đức Chúa Trời, và Ngài cũng chính là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Thế nhưng người chưa tin hay không tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ lại không tin vào thẩm quyền của Ngài. Cũng vì không tin mà thầy Tế lễ cả và các trưởng lão dân Do thái đã đến gặp Chúa Giê-xu để hỏi: “Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?”. Họ cố tình đặt câu hỏi này với âm mưu tìm chứng cớ từ chính môi miệng Chúa hòng có thể bắt và giết Ngài. Đối với họ, Ngài chỉ là một người gây rối, người phá miếng ăn của họ, hay là hòn đá vấp chân gây cản trở việc thăng tiến chức vị của họ trong đền thờ. Nhất là khi Ngài đã vào đền thờ vạch trần sự buôn thần bán thánh của họ ngay trong chính nơi thánh khiết, trang nghiêm.

Tại sao Chúa Giê-xu đã không nói rõ xem quyền phép của Ngài từ đâu đến và ai là Đấng ban cho Ngài? Thật ra, Chúa đã từng nói về điều này, Ngài không giấu giếm gì cả. Cả Giăng Báp-tít, người công bình từ Đức Chúa Trời đến, là người mà chính họ và cả dân chúng kính nể, cũng đã chứng minh cách hùng hồn rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ từ ngay buổi đầu ông gặp Ngài tại sông Giô-đanh khi Ngài đến chịu phép báp-têm. Nhưng vấn đề ở đây là họ không thừa nhận mà chỉ tìm mưu giết Ngài. Do đó, Chúa đã dùng chính môi miệng họ để trả lời cho câu hỏi của họ.

Chúa đã hỏi lại họ một câu hỏi mà họ biết rõ câu trả lời: “Phép báp-têm của Giăng đến bởi đâu? Bởi trên trời hay bởi người ta?” Dù biết rõ rằng quyền phép của Giăng đến từ Đức Chúa Trời nhưng nếu trả lời như vậy thì họ phải tin những điều Giăng đã làm chứng về Chúa Giê-xu rằng Ngài là Đấng Christ, là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Còn nếu trả lời rằng quyền phép của Giăng đến từ con người thì chứng tỏ họ không tin cả người tiền khu của Chúa lẫn chính mình Ngài. Nếu vậy, chính dân chúng sẽ tố cáo họ là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời vì dân chúng đều tin vào Giăng Báp-tít. Họ đã bàn với nhau và cuối cùng đưa ra câu trả lời thật vô lý: “Chúng tôi không biết.” Điều này cho thấy họ hoàn toàn bế tắc trước câu hỏi của Chúa Jesus, và tố cáo âm mưu hại Chúa cũng như bản chất vô tín của họ. Có thể nói chính họ đã tự kết án mình là người vô dụng trước chân lý. Bởi lẽ nếu đã là những thành viên cao cấp của toà Công luận thì họ cần phân biệt đúng sai, phải trái để phán xét, nhưng họ nói “không biết” trước điều mà cả dân chúng đều biết rõ. Vì thế Chúa đã trả lời rằng: ”Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều này.” Chúa không cần trả lời cho những người không dám thừa nhận việc đúng sai cách rõ ràng.

Rất có thể ngày nay nhiều người Việt Nam nói riêng và nhiều người trên thế giới nói chung cũng ở trong trường hợp tương tự như thế này. Họ biết rõ những vĩ nhân trên thế giới đã thừa nhận, xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, nhưng họ vẫn không tin Ngài và đặt nhiều câu hỏi hoài nghi về Ngài. Do đó, họ không thể nào tìm ra câu trả lời đúng đắn và chính xác được.

Kết luận
Bạn thân mến, bạn đã nhận biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời chưa? Nếu chưa thì bạn cần nhìn nhận những điều Chúa Giê-xu đã làm với quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Hãy tin vào những điều Ngài đã làm và những đời sống đã được biến đổi từ khi gặp Ngài. Hãy tin Ngài. Hãy xưng nhận niềm tin chân thật dành cho Chúa và sống trong sự hướng dẫn của Ngài.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin tha thứ cho tổ phụ chúng con và chính mình chúng con vì đã hoài nghi Ngài dù đã biết những điều Ngài đã làm cho thế giới. Nguyện xin Chúa tha thứ và nhận chúng con là môn đồ của Ngài. Xin Chúa bày tỏ quyền năng bằng cách biến đổi chúng con thành con cái tốt lành trong Nước Ngài. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

 Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like