Home Dưỡng Linh Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 6: Không Thể Giữ Thái Độ Trung Lập

Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 6: Không Thể Giữ Thái Độ Trung Lập

by AdrianChua
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/sK_-9YEzQzk

Một cuộc chiến vô hình đang diễn ra trên đất mỗi ngày vì Sa-tan đang chiến đấu hết mình để duy trì quyền kiểm soát các vương quốc trên thế gian. Nhân loại đang bị cuốn vào làn sóng của cuộc xung đột mang tầm vũ trụ này và trận chiến cũng diễn ra ác liệt trong tấm lòng, tâm trí và linh hồn của chúng ta khi Sa-tan cố giữ cho chúng ta không tập trung vào Đức Chúa Trời. Do đó, khi nói đến vị trí của chúng ta trong Đấng Christ, không có chỗ cho sự thiếu quyết đoán. Kỳ vọng của Chúa Giê-xu rất rõ ràng: Ngài đòi hỏi sự trung thành hoàn toàn. Đây là cách Ngài đã nói về điều đó:

Ma-thi-ơ 12:30 – “Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không liên kết với Ta thì tan tác.

Lu-ca 11:23 – “Phàm ai không theo Ta, thì nghịch cùng Ta, ai không thâu hiệp với Ta, thì tan lạc.

Cả hai câu Kinh Thánh đều chỉ ra rằng không thể giữ thái độ trung lập với Đấng Christ. Và bởi vì không có sự trung lập ở đây, nên chúng ta buộc phải quyết định theo Ngài hay chống lại Ngài. Chúng ta chiến đấu chống lại cái ác hoặc chống lại chính nghĩa. Chúng ta hoặc chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời hoặc cho vương quốc của ma quỷ. Việc cố gắng giữ thái độ trung lập bằng cách không làm gì cho Chúa là đứng về phía Sa-tan vì chúng ta đang cho phép sự dữ tiếp tục và phát triển mà không có sự chống đối. Bản dịch dịch Kinh Thánh MSG làm cho điều đó trở nên rõ ràng hơn.

Đây là một cuộc chiến, và không có vùng trung lập. Nếu các ngươi không đứng về phía Ta, thì các ngươi là kẻ thù của Ta; nếu các ngươi không làm gì, thì đó là các ngươi đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Như vậy, không có sự trung lập ở đây; không có chỗ nào gọi là vùng trung lập. Nếu chúng ta không hiệp với Ngài, thì chúng ta bị tản lạc hoặc làm việc chống lại Ngài. Chúng ta không thể tránh khỏi việc phải đưa ra một quyết định về Vương-quốc của Ngài, “không quyết định” chính là một quyết định. Khi không vâng lời Đức Chúa Trời, về cơ bản chúng ta tuân theo Sa-tan, giống như Ê-va đã làm khi cắn miếng đầu tiên của trái cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời cấm không cho ăn.

Và vì vậy, một câu hỏi cơ bản cần đặt ra là, “Ai là Chủ của cuộc đời tôi?” Tình yêu của Đấng Christ có đủ để buộc chúng ta phải cam kết vâng phục và tin tưởng vào ngài không? Nếu Đấng Christ không phải là Chủ và là Chúa của cuộc đời chúng ta, thì Ngài hoàn toàn không là gì đối với chúng ta! Và bằng chứng về lòng trung thành của chúng ta với Đấng Christ sẽ được nhìn thấy trong việc chúng ta đang làm việc với Ngài hay chống lại Ngài.

Hiệp với Ngài hay bị tản lạc

Chúa Giê-xu cảnh báo thêm rằng việc không kết hiệp với Ngài tương đương với việc phân tán khỏi Ngài – “Ai không kết hợp với Ta đều tan lạc.”

Hành động phân tán/tản lạc tất nhiên là ngược lại với nhóm hiệp/liên kết. Đó là những hành động hàng ngày của người chăn chiên. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, những từ này có thể được dùng để ám chỉ việc tập hợp bầy chiên lại một chỗ hay làm cho chúng tản ra nhiều nơi. Ví dụ, từ ‘tan lạc’ được dùng trong Giăng 10:12 để mô tả hành động của một con sói khi nó chui vào một bầy chiên. 

Giăng 10:12 – “Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc.

Ở đây chúng ta cũng thấy rằng không có vùng trung lập. Chúng ta hoặc là một người chăn đang cố nhóm bầy chiên của mình lại hoặc là một con sói làm cho cả bầy tan lạc. Tuy nhiên những từ này cũng có thể được sử dụng trong nông nghiệp. Điều này ám chỉ đến việc thu gom lúa mì rồi bó lại thành từng bó hay làm rơi vãi lúa ra trên đồng ruộng. Chúng ta gom lại hay rải ra trong mùa thu hoạch. Ai không thu hoạch trong mùa gặt sẽ làm thất thoát nó. Người đó đang phá hủy mùa màng.

Bức tranh này được Chúa Giê-xu chỉ ra rất rõ ràng. Mọi việc chúng ta làm hàng ngày sẽ có một trong hai tác dụng sau: Đó là kéo mọi người đến với Chúa Giê-xu hoặc khiến họ xa rời Ngài.

Trong lĩnh vực thuộc linh cũng không hề có vùng trung lập. Khi Chúa Giê-xu không cai trị lòng chúng ta với tư cách là Vua và là Chúa của đời sống chúng ta, thì chúng ta rất dễ bị tà linh xâm hại. Nếu chúng ta không ở với Ngài, thì chúng ta đang đứng về phía bên kia. Trên thực tế, Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng rằng ngay cả khi là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn có thể là kẻ thù của Đức Chúa Trời nếu chúng ta tiếp tục yêu thế gian.

Gia-cơ 4:4 – “Nầy những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Những kẻ tà dâm & phạm tội ngoại tình – cũng giống như một người có mối quan hệ giao ước với một người này nhưng lại dính líu gian díu với một người khác. Do đó, khi Đức Chúa Trời dùng những từ gian dâm và ngoại tình đối với con cái Ngài, Ngài đang nói đến sự ngoại tình thuộc linh; khi chúng ta theo đuổi hoặc tìm kiếm niềm vui và lợi ích của thế gian sau khi đã kết hiệp và hứa trung thành với Đấng Christ.

Bàn thờ của Ghi-đê-ôn

Các Quan-xét 6:25-26 – “Cũng trong đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, đó là con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha con đã lập và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó. Tiếp đến, hãy lập một bàn thờ thật ngay ngắn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con trên đỉnh đồi nầy…”

Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng rằng con cái Ngài không được có bất kỳ bàn thờ, thần tượng hay thần nào khác. Tuy nhiên, Giô-ách, cha của Ghi-đê-ôn, lại có một cái miếu thờ thần ngoại giáo ở sân sau nhà mình. Vì vậy, cho đến khi Ghi-đê-ôn dọn dẹp sạch sẽ sân sau của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ không sử dụng ông để giải cứu dân Ngài. Ông không thể chiến đấu cho Chúa trong khi vẫn giữ lại ngôi miếu cho Ba-anh.

Hàm ý thuộc linh ở đây thật sâu sắc. Trước khi Ghi-đê-ôn có thể trở thành người giải cứu cho Y-sơ-ra-ên, ông phải là người đánh đổ Ba-anh. Đối với chúng ta cũng vậy, trước khi chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi, nan đề hoặc thói quen xấu của mình, thì Chúa Giê-xu Christ phải là Chúa duy nhất trong cuộc đời chúng ta. Không có chiến thắng nào cho sự sùng bái thần tượng hoặc một tấm lòng không trọn vẹn cho Chúa. Bàn thờ của Đức Chúa Trời không thể được xây dựng cho đến khi bàn thờ của Ba-anh bị phá hủy, cả hai không thể cùng tồn tại. Nếu chúng ta không vì Ngài, thì chúng ta chống lại Ngài. Hãy khôn ngoan, chọn lẽ phải và ở với Đấng Christ.

Để trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta phải toàn tâm toàn ý kết ước trung thành với Ngài và để Ngài làm Chúa của cuộc đời chúng ta!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like