Home Dưỡng Linh Lòng Can Đảm Và Tư Cách Của Bạn Tăng Trưởng Như Thế Nào?

Lòng Can Đảm Và Tư Cách Của Bạn Tăng Trưởng Như Thế Nào?

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/BK7ywIAJ7sE

“Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta … nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin lành.” (2 Ti-mô-thê 1:8 BTT)

Đứng về phía Chúa khi bạn sợ hãi không phải chỉ là điều đúng đắn để làm mà thôi.
Nó cũng xây dựng đức tin và tư cách của bạn nữa.

Danh tiếng là những gì bạn muốn người ta nghĩ về bạn. Tư cách là con người thật của bạn. Tư cách là con người của bạn khi không ai quan sát bạn.

Tư cách và đức tin giống như cơ bắp. Cách duy nhất để bạn xây dựng một cơ bắp là tạo sức ép trên nó. Đó là điều chúng ta làm trong khi cử tạ. Khi nâng tạ lên, bạn sẽ làm căng, kéo giãn và tạo sức ép trên bắp thịt. Cơ bắp của bạn sẽ không phát triển trừ khi nó được căng ra, kéo giãn và chịu sức ép.

 “Cơ bắp can đảm” của bạn cũng giống hệt như vậy.

Bạn sẽ không phát triển bất kỳ cơ bắp tinh thần, cảm xúc hoặc quan hệ nào khi bạn nhượng bộ sự sợ hãi thay vì đứng lên đối đầu với nó. Khi bạn nhút nhát chỉ chọn đường an toàn cho bản thân và để nỗi sợ hãi thắng hơn, bạn sẽ mất hết can đảm để làm theo ý Chúa cho cuộc sống của bạn.

Khi bạn kiên quyết chấp nhận những gì Chúa muốn thay vì oằn mình vì sợ hãi, lòng can đảm của bạn sẽ tăng lên.

Can đảm là không phải là không có sự sợ hãi; nhưng là vẫn tiến về phía trước với những gì Chúa muốn mặc dù hoàn cảnh thế nào đi nữa.

Kinh Thánh dạy rằng: “Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta … nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin lành.” (2 Ti-mô-thê 1:8 BTT)

Bạn sẵn sàng làm gì để trung tín với đức tin của mình? Bạn có sẵn sàng để bị trêu chọc? Bạn có sẵn sàng để ai đó nhìn bạn với ánh mắt khác thường? Bạn có sẵn sàng để chịu người ta nói hành bạn?

Trong lịch sử, những người theo Chúa đã từng đứng trước sư tử và bị đóng đinh vì đức tin vào Chúa Giê-xu. Ngay cả ngày nay, có người đang tử đạo vì đức tin của họ. Điều đó xảy ra thường xuyên hơn là bạn có thể nhận thấy được.

Hãy đứng về phía Chúa. Khi bạn vượt qua nỗi sợ hãi, tư cách của bạn tăng trưởng và đức tin của bạn cũng vậy.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like