Home Chuyên Đề 5 Hậu Quả Của Việc Áp Dụng Sai Kinh Thánh

5 Hậu Quả Của Việc Áp Dụng Sai Kinh Thánh

by Crosswalk.com
30 đọc

Một vài tuần trước tôi có làm một chuỗi bài học nhỏ trong Instagram về việc áp dụng sai những phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc – giống như Giê-rê-mi 29:11. Có những người rất hứng thú và có cả những người thất vọng về điều này. Tôi rất vui khi thấy nhiều Cơ Đốc nhân đã nhận ra những lỗi sai của mình khi lấy những câu Kinh Thánh ra khỏi ngữ cảnh và áp dụng sai chúng. Nhưng đó cũng là một áp lực khi nhìn thấy nhiều người đã học những câu Kinh Thánh trong ngữ cảnh sai, và thất vọng khi họ nhận ra được điều này.

Áp dụng sai Kinh Thánh là điều phổ biến với cách tiếp cận dựa trên nền văn hoá của chúng ta. Chúng ta dùng văn hóa của mình đọc một phân đoạn và áp dụng vào đời sống ngay lập tức. Sự bận tâm về thành quả đã len lỏi vào khoảng thời gian của chúng ta với Chúa, khi mà chúng ta bỏ qua bối cảnh để tìm kiếm sự áp dụng tức thời.

Việc này đã dẫn đến những hậu quả lớn trong vấn đề niềm tin và việc bước đi với Chúa của chúng ta. Dưới đây là năm trong số những hậu quả đó.

 

  1. cái nhìn hạn hẹp và không trọn vẹn về Đức Chúa Trời

Khi chúng ta lấy những câu Kinh Thánh ra khỏi bối cách mà tác giả đã viết, chúng ta đang sử dụng sai Kinh Thánh theo nghĩa đen. Chúng ta đang thay đổi cách chúng ta nhìn Chúa trong lời của Ngài. Những tác giả mà Chúa đã truyền cảm hứng có chủ định khi viết Kinh Thánh. Giống như bất kỳ tác giả khác, họ xây dựng những suy nghĩ chồng lên suy nghĩ, sắp xếp một cách có ý định để gửi thông điệp đến với mọi người về Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ là ai. Khi chúng ta lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh, ví dụng Giê-rê-mi 29-11, “Vì ta biết …” – Chúng ta bỏ lỡ ý nghĩa thực sự của toàn bộ phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta có thể hiểu được một phần lẽ thật khi lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh, nhưng nó không phải toàn bộ lẽ thật. Chúng ta đã đánh mất bối cảnh thần học dạy chúng ta về Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta cứ lặp đi lặp lại điều này, nó sẽ khiến chúng ta chỉ dừng lại trong một cái nhìn hạn hẹp và không trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao nhiều Cơ Đốc nhân nhìn vào Chúa giống như một cỗ máy bán hàng khổng lồ (phúc âm thịnh vượng) hay tất cả chỉ toàn là tình yêu thương mà không có đoán xét (ví dụ như Rob Bell). Một vấn đề chính đối với những chức vụ và hội nghị về phụ nữ là tập chú quá nhiều về “vẻ đẹp trong mắt Đức Chúa Trời” nhưng không bao giờ nói về những việc Chúa Giê-xu đã làm để mang đến nhân diện đó.

  1. Đề cao quan điểm cá nhân

Hậu quả thứ hai trong việc áp dụng sai Kinh Thánh đó là đề cao quan điểm cá nhân. Đó là điều hiển nhiên khi chúng ta bắt đầu với một cái nhìn không toàn vẹn về Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả những điều gì không hướng về Chúa thì sẽ hướng về vinh hiển của con người.

Con người ngày nay muốn cảm thấy tốt về chính mình. Bởi vì Kinh Thánh nói nhiều về tình yêu của Chúa dành cho con người và thật dễ để dẫn chứng điều này trong Kinh Thánh. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là dẫn chứng những câu Kinh Thánh về tình yêu, sự bình an và niềm vui. Tất cả những điều này là một phần trong việc đi theo Chúa Giê-xu, nhưng ở đây còn nhiều điều hơn nữa. Nếu tất cả những gì bạn biết về niềm tin Cơ Đốc là những điều trên thì bạn sẽ bị vỡ oà khi biết được rằng sự khó khăn, hoạn nạn, thử thách cũng là những điều được hứa cho những người đi theo Chúa. Bạn cũng sẽ tranh chiến rất nhiều trong việc đầu phục hoàn toàn vào Chúa Giê-xu bởi vì Kinh Thánh mà bạn được dạy chỉ tập chú vào… bạn.

Nếu bạn đọc một cuốn sách hay tham dự những khoá học nơi mà Kinh Thánh thường chỉ được tập chú vào chính bạn, đó là dấu hiệu để bạn có thể nhận ra có cái gì đó sai ở đây. Kinh Thánh nên hướng sự tập chú của chúng ta vào Đức Chúa Trời là ai, những gì Chúa Giê-xu đã làm và cách mà Đức Thánh Linh vận hành trên thế giới. Nếu bạn không bước đi với một cái nhìn vĩ đại hơn về Đức Chúa Trời, thì bạn có lẽ đang hỏi những câu hỏi sai trong những buổi học Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải về chúng ta; nó được viết về Đức Chúa Trời!

  1. Chỉ hiểu bề nổi của câu Kinh Thánh

Khi chúng ta đọc Kinh Thánh để tìm kiếm những điều có thể áp dụng ngay lập tức, nó dẫn đến việc chỉ đọc trên bề nổi của Kinh Thánh. Kinh Thánh không được viết để đọc như một cuốn sách tự học mà là phương tiện để chúng ta biết về Đức Chúa Trời, cũng như cách mà Ngài chọn để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Nhưng để biết Ngài như cách mà Ngài chọn để bày tỏ cho chúng ta, chúng ta cần phải đào sâu vào những sách và những phân đoạn khó mà các câu gốc ngắn gọn không thể.

Chúng ta thường tập trung vào các sách như Thi Thiên và Tân Ước bởi vì chúng dường như thực tế hoặc dễ liên hệ. Những sách này cũng được truyền cảm hứng giống như những sách khác, nhưng chỉ đọc chúng sẽ cho chúng ta một cái nhìn không toàn vẹn về Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dành thời gian để đọc Cựu Ước, chúng ta sẽ hiểu hơn về những gì đang xảy ra với Đa-vít khi ông viết Thi Thiên. Chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn tại sao Chúa Giê-xu đến với thế gian. Chúng ta có thể hiểu được bức tranh lớn và bối cảnh Phao-lô nhắc đến trong những bức thư gửi đến những hội thánh đầu tiên. Khi chúng ta lấy những câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh của nó, đọc và áp dụng một cách nhanh chóng cũng như tập trung nhiều vào những sách dễ, chúng ta sẽ bỏ sót đi bức tranh về lời Đức Chúa Trời một cách toàn diện.

  1. Những nguy cơ về những thần học sai lạc

Một trong những nguy hiểm lớn nhất trong việc áp dụng sai Kinh Thánh là nguy cơ dẫn đến việc thần học sai lạc. Lấy Giê-rê-mi 29:11 làm ví dụ. Đây là một trong những câu Kinh Thánh thường được viết trong những tấm thiệp tốt nghiệp:

‘Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình.’

Quả mà một câu Kinh Thánh tuyệt vời! Tất nhiên chúng ta muốn áp dụng điều này trong cuộc sống, kế hoạch và dự định sau khi tốt nghiệp của chúng ta. Vậy vấn đề là gì? Câu Kinh Thánh này không phải viết cho chúng ta. Trong bối cảnh, nó được viết cho dân Do Thái ngay trước khi họ bị bắt đi phu tù ở Babylon. Họ sẽ bị phu tù ở đó 70 năm giống như một người ở nơi xứ lạ, đó là hậu quả của việc thường xuyên không vâng lời. Nếu bạn đọc những câu Kinh Thánh trước Giê-rê-mi 29:11, bạn sẽ nhìn thất hoàn cảnh tàn khóc như thế nào. Và nếu bạn đọc Giê-rê-mi 29:12-14, bạn sẽ nhìn thấy một số điều đầy thử thách:

‘Bấy giờ các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu-tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. ‘

Chúa có kế hoạch cho dân Do Thái, đó là sự thật. Nhưng kế hoạch ban đầu và trọn vẹn của Đức Chúa Trời đó là sự vâng phục của họ ở Đất Hứa đã bị ngăn trở bởi họ bất tuân. Nếu họ vâng phục Ngài, họ sẽ nhận được sự phước hạnh bình an đầy vinh hiển. Nhưng bởi vì sự không vâng phục của họ, Chúa đã thay đổi kế hoạch của Ngài và cả sự phu tù. Dân Do Thái phải học hậu quả của việc chối bỏ Đức Chúa Trời. Toàn bộ phân đoạn này nói về việc dân Do Thái khước từ kế hoạch và ân điển của Đức Chúa Trời bởi sự không vâng lời. Đó không phải là điều chúng ta muốn viết trên các món quà.

Khi chúng ta lấy Giê-rê-mi 29:11 ra khỏi bối cảnh, bạn sẽ đưa ra kết luận “Chúa có kế hoạch tốt lành cho tôi”. Nhưng trong bối cảnh, chúng ta nhìn thấy kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời được làm trọn KHI CHÚNG TA VÂNG LỜI NGÀI. Và việc chúng ta loại bỏ mình ra khỏi kế hoạch ban đầu và trọn vẹn của Ngài là hoàn toàn có thể nếu chúng ta chọn chối bỏ Ngài. Đây là một phân đoạn hoàn toàn nghiêm túc, không nên đặt nhẹ phân đoạn này. Và khi chúng ta lấy những câu Kinh Thánh ra khởi bối cảnh giống như vậy, chúng ta có thể sẽ gặp những rủi ro còn nguy hiểm hơn nữa.

  1. Bỏ qua ý nghĩa trọn vẹn trong lời của Đức Chúa Trời

Cuối cùng, trích dẫn, sử dụng, áp dụng một cách sai lạc lời Kinh Thánh sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ việc hiểu một cách trọn vẹn lời Chúa. Trong khi không ai trong chúng ta có thể hiểu biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời hoặc lời của Ngài, chúng ta nên là một học sinh cần mẫn. Khi chúng ta siêng năng trong việc tìm kiếm Chúa qua lời của Ngài, Ngài sẽ trao Đức Thánh Linh để giúp chúng ta hiểu những điều chúng ta đọc. Chúng ta có đồng một Thánh Linh dạy chúng ta như nào và khi nào áp dụng ngữ cảnh nào. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn việc chỉ lấy những câu gốc ghép vào những cái ly hay treo lên tường. Chúng ta cần phải tìm kiếm để có thể nắm lấy sự trọn vẹn về câu chuyện của Đức Chúa Trời cho loài người.

Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa vĩ đại, to lớn, ngọt ngào và tuyệt vời hơn nhiều so với những điều chúng ta từng nghĩ.

Dịch: Sam

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like