Home Dưỡng Linh Thay Đổi Cần Thời Gian

Thay Đổi Cần Thời Gian

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/4Ku_jK5b20U

“Hãy mặc lấy con người mới, được tạo ra giống hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết thật.” (Ê-phê-sô 4:24 ESV)

Khi Chúa muốn loại bỏ những khiếm khuyết trong cuộc sống của bạn, Ngài không chỉ búng ngón tay để nó xảy ra ngay lập tức. Ngài làm điều đó theo mức độ tăng dần. Khi Chúa muốn làm một cây nấm, Ngài mất sáu giờ. Nhưng khi Chúa muốn làm một cây sồi, Ngài mất 60 năm.

Bạn muốn trở thành một cây nấm hay cây sồi?

Đức Thánh Linh sẽ thay đổi cuộc sống của bạn vượt quá mọi điều bạn có thể nghĩ tới, nhưng việc đó sẽ không xảy ra chỉ qua một đêm. Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là qua công việc của Đức Thánh Linh và Lời của Đức Chúa Trời, cùng sự hỗ trợ từ nhóm nhỏ của bạn, bạn sẽ trưởng thành hơn, giống Chúa Cứu Thế hơn, và tiến hơn nữa để hoàn thành mục đích của bạn đã đề ra trong 1 năm, 5 năm, và 10 năm .

Tôi cầu nguyện cho bạn được mạnh mẽ hơn về phương diện cảm xúc, thể chất, tinh thần, tâm lý và cả về tài chính – nhưng bạn phải chủ ý làm điều đó. Kinh Thánh nói, “Hãy mặc lấy con người mới, được tạo ra giống hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết thật.” (Ê-phê-sô 4:24 ESV)

Đây là cách chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Sứ đồ Phao-lô nói: “Vì Thánh Linh của Chúa làm việc trong chúng ta, khiến chúng ta ngày càng trở nên giống như Ngài.” (2 Cô-rinh-tô 3: 18b TLB)

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like