Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 147: Cùng Uống Chén Đắng

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 147: Cùng Uống Chén Đắng

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/D5UStELStNo

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 20:20-23
20 Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. 21 Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. 22 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. 23 Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.

Lời ngỏ:
    Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một đồng tiền La-mã trên đó có đúc hình một con bò đang đứng trước hai vật: một là cái bàn thờ, và hai là cái lưỡi cày. Bên dưới hình con bò có dòng chữ: “hãy sẵn sàng chọn một trong hai”. Nếu con bò chọn bàn thờ thì có nghĩa rằng nó phải sẵn sàng cho sự hy sinh làm của lễ trên bàn thờ; đó là việc làm một lần hoàn tất vì con bò phải chết. Nhưng thực ra con bò vẫn ích lợi hơn nhiều khi nó chọn lưỡi cày, đó là sự sẵn sàng chịu vất vả làm việc cày xới trên cánh đồng kéo dài cả đời.
    Hình ảnh này liên tưởng đến đời sống của Cơ đốc nhân, có thể Chúa dùng chúng ta để đồng chịu khổ với Chúa Giê-xu chỉ một lần trong sự tuận đạo. Hoặc chúng ta đồng chịu khổ cả một đời để làm chứng và dẫn nhiều người đến với Chúa, và sống một đời vì danh Chúa.
    Đây cũng là điều mà Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đồ của Ngài khi mẹ của Giăng và Gia-cơ muốn xin Chúa có một vị trí cao trọng trong Nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu khẳng định người nào muốn chia sẻ sự đắc thắng và sự sống lại với Ngài thì phải cùng uống chén đắng với Ngài. Chén đó là gì? Đó là điều mà Chúa Giê-xu nói sẽ xảy đến cho Gia-cơ và Giăng là hai môn đồ đã đến xin được làm hữu thừa tướng và tả thừa tướng của Chúa trong vương quốc Ngài.

1. Gia-cơ: Chén đắng của việc chết cho Chúa 

“Chén đắng” mà Chúa Giê-xu bày tỏ liên quan đến sự thương khó của chính mình Ngài phải chịu để cứu rỗi nhân loại. Về phương diện khác, các môn đồ của Chúa đồng chịu khổ với Ngài thì Gia-cơ là người mà Chúa báo trước rằng ông sẽ uống chén đắng với Ngài là sẽ chết vì danh Chúa.
Trước đó, họ đã cầu xin Chúa được đồng trị với Ngài trong khái niệm thuộc thể trước mắt là vương quốc trên đất này. Nhưng Chúa Giê-xu bày tỏ với ý nghĩa thuộc linh là trong Nước Đức Chúa Trời không thấy được.
    Thật vậy, cuộc bách hại khởi đầu từ đời vua Hê-rốt là, cuộc bách hại này chỉ mang tính chất chính trị, đến thời hội thánh được hình thành thì sự bách hại niềm tin còn dữ dội hơn, đại diện là Sau-lơ và phe quá khích Pha-ri-si. Trong thời kỳ bách hại này Gia-cơ là sứ đồ đầu tiên tuận đạo (Công 12:1-2). Chúa có thể cứu Gia-cơ khỏi án tử hình giống như Ngài đã sai thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ trong ngục tù. Nhưng Ngài để Gia-cơ tuận đạo. Đó là bởi vì ông đã từng cầu xin Chúa như thế, và ông khẳng định sẽ sẵn sàng uống chén đắng của sự chết mà Chúa Giê-xu đã nếm. Qua sự tuận đạo của Gia-cơ cho thấy sự kiêu ngạo của Hê-rốt lên tận đỉnh điểm, đến nỗi ông tự tôn mình như một vị thần mà phạm thượng với Đức Chúa Trời, vì thế Chúa đã giết ông vì đã không nhường vinh hiển cho Ngài (Công 12:21-23). Từ đó mà cơn bách hại mới chấm dứt tại xứ Do thái trong thời bấy giờ.
    Như vậy, trung tín với Chúa và sẵn sàng tuận đạo để bày tỏ về danh Chúa Giê-xu thật là Đấng chân lý và sự cứu rỗi của Ngài cho nhân loại là chân thật. Đó là điều đáng được trân trọng và nếu phải uống thì không nên né tránh.
    Sau này, để Cơ đốc giáo trở nên được xưng nhận là Quốc giáo trong đế quốc Rô-ma thì đã có hàng triệu người Cơ đốc đã vì danh Chúa mà chịu tuận đạo ở rất nhiều nơi, trải qua hàng mấy thế kỷ. Tuận đạo hay bị chết vì truyền bá danh của Chúa Giê-xu là một trong những chén đắng mà chúng ta cần phải uống giống như sứ đồ Gia-cơ đã chịu.

2. Giăng: Chén đắng của việc sống cho Chúa:

Sứ đồ Giăng là người đã sống lâu nhất so với tất cả các sứ đồ đồng thời, ông đã được Chúa dùng như một nhân chứng sống của Phúc  m trải qua nhiều cơn bách hại, chịu cảnh lưu đày để Danh Chúa được bày tỏ. Vì sống cho Chúa nên ông nhận được nhiều sự khải thị quan trọng và vô cùng đặc biệt từ Chúa qua sách Phúc  Âm mang tên ông, qua những thư tín mang những giá trị thuộc linh sâu sắc, và đặc biệt là sách Khải Thị vẫn là điều mầu nhiệm chưa được khải tỏ cho đến ngày nay.
    Vì thế, uống chén đắng với ý nghĩa là chúng ta phải sống cách trung tín, bền bỉ, kiên định với một đời sống kỷ luật và chiến đấu cách liên tục để bày tỏ cho mọi người biết về Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại và Ngài thật sự đang sống động trong mọi lời nói, việc làm của chúng ta, hầu mọi người đều phải xưng nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Kết luận:
    Thật vậy, Chúa Giê-xu đã nhanh chóng cất người anh là Gia-cơ đi theo lời khẩn cầu của ông: chết cho Chúa. Nhưng Ngài cũng đã làm thành lời khẩn cầu của người em là Giăng theo phương cách hoàn toàn mới: sống cho Chúa.
    Nếu nói chết cho Chúa và vì Chúa là điều không dễ dàng làm được. Nên nhiều Cơ Đốc nhân đã nhầm tưởng rằng cứ nhắm mắt rồi lao vào để chết cho Chúa như con thiêu thân thì mới là Cơ đốc nhân chân chính. Thế nhưng sống cho Chúa là điều khó hơn rất nhiều. Mỗi chúng ta cần công khai mình là Cơ đốc nhân; nhưng phải cẩn thận trong việc tuyên bố mình sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa Giê-xu ngay giữa lòng chảo lửa của cơn bách hại, hay ở những nơi tuyên bố ai là Cơ đốc nhân sẽ bị xử tử như tại những nước của Hồi giáo, Ấn độ giáo quá khích. Chúng ta cũng không nhất thiết phải đối đầu với họ trong cuộc chiến đấu gay go, cay nghiệt này để chịu chết như một con thiêu thân vì sự quá khích của đạo. Nhưng càng ở trong cơn bách hại của niềm tin chúng ta càng phải trung tín giữ đức tin để rao truyền về Chúa là Đấng Hằng Sống trong chúng ta. Vì thế, chúng ta là con dân Chúa đã bằng lòng uống chén đắng với Ngài thì có thể sẽ được Chúa dùng để một là chết cho Chúa và hai là sống cho Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn là cần phải biết Chúa muốn chúng ta uống chén đắng nào?
    Bạn có muốn cùng uống chén đắng với Ngài không?  

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Xin tha thứ chúng con vì nhiều khi chúng con và người thân chúng con đã đến cầu xin những điều mà chúng con cũng không hiểu mình có thể làm nổi hay không. Xin Chúa thứ tha chúng con vì chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình mà cho rằng mình làm được, chịu được mọi điều.
Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn có và chuẩn bị sẵn chương trình tốt lành của Ngài cho mỗi người chúng con. Xin Chúa cũng biến đổi để những kế hoạch ích kỷ của chúng con thành kế hoạch vĩ đại cho tha nhân.
Cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like