Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 60: Tại Sao Tóc Của Sam-sôn Có Thể Khiến Ông Mạnh Mẽ Như Vậy?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 60: Tại Sao Tóc Của Sam-sôn Có Thể Khiến Ông Mạnh Mẽ Như Vậy?

30 đọc

Không phải tóc của Sam-sôn khiến ông mạnh mẽ. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thường khi dân Israel muốn biệt riêng thời gian cầu nguyện, họ sẽ trở thành người Na-xi-rê. Người Na-xi-rê không uống rượu hay ăn nho––kể cả vỏ nho. Họ không được cắt tóc. Sau khi được ở gần Chúa rồi, họ sẽ quay trở lại cuộc sống thường ngày. Họ ngừng việc trở thành người Na-xi-rê. Sau đó họ được ăn nho và cắt tóc.

Thiên sứ nói với mẹ của Sam-sôn, “Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời” (Các quan xét 13:5). Sam-sôn không chỉ là người Na-xi-rê trong vài tuần hoặc vài tháng. Ông là người Na-xi-rê cả đời. Đó là lý do tại sao tóc của ông không bao giờ được cắt. Luật pháp của Chúa nói rằng:

“Trọn trong lúc hứa nguyện Na-xi-rê mình, chớ nên dùng dao cạo đầu; người sẽ nên thánh, và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. … Dấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Trọn trong lúc hứa nguyện Na-xi-rê, người được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va” (Dân số ký 6:5, 7-8).

Tóc trên đầu Sam-sôn cho mọi người thấy ông đã được biệt riêng cho Chúa. Mái tóc dài của ông nhắc ông nhớ ông được biệt ra thánh. Bất cứ khi nào Sam-sôn để ý đến tóc của mình, ông sẽ nghĩ về Chúa. Mái tóc nhắc ông cầu nguyện––để ngợi khen Chúa và phụ thuộc vào Ngài. Đó là lý do tại sao Thánh Linh của Chúa thường đến trên Sam-sôn và trao cho ông sức mạnh lớn lao.

Kinh Thánh nói rằng, “Khi đến vườn nho Thim-na, thấy một con sư tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn rất mạnh, tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy.” Sau đó, “Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn. … Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy, và dùng nó đánh một ngàn người” (Các quan xét 14:5-6; 15:14-15).

Sam-sôn đã đánh mất sức mạnh khi bị Đê-li-la cắt tóc khiến cho lời hứa bị phá bỏ. Sam-sôn không còn là người Na-xi-rê, không còn thánh khiết, và không còn biệt riêng cho Chúa nữa. Nhưng khi tóc của ông mọc lại, ông trở lại làm người Na-xi-rê. Sau đó, Chúa ban cho ông sức mạnh một lần nữa (xem Các quan xét 16:17-20, 22-30).

*****

Điều gì đã mang đến cho Sam-sôn sức mạnh lớn lao? Có phải là tóc không? Hay do không ăn nho? Hay do Đức Thánh Linh của Chúa?

Chúa có thể sử dụng con thế nào nếu con biệt riêng mình cho Ngài?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like