Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Vinh Quang của Gia-Cốp Dẫn Đến Vẻ Ngạo Mạn

Ngày 18 – Vinh Quang của Gia-Cốp Dẫn Đến Vẻ Ngạo Mạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


A-Mốt 6:1-14

Kết Án Nếp Sống Xa Hoa Ích Kỷ

1 Khốn cho các ngươi, các ngươi ăn không ngồi rồi tại Si-ôn, Các ngươi sống ung dung tự tại trên đồi Sa-ma-ri,
Các ngươi nổi tiếng vang lừng trong một nước hàng đầu,
Dân Y-sơ-ra-ên đến với các ngươi, đầy ngưỡng vọng!
2
Hãy vượt biên lên thành Canh-nê mà xem, từ đó hãy xuống thành Ha-mát Ráp-ba, và hãy xuống thành Gát của dân Phi-li-tin. Các ngươi có giàu mạnh hơn các vương quốc đó không? Hoặc bờ cõi chúng có rộng lớn hơn bờ cõi các ngươi không? 3 Các ngươi đuổi xa ý nghĩ về ngày tai họa, nhưng các ngươi lại đem ngôi bạo ngược về gần. 4 Các ngươi nằm dài trên trường kỹ cẩn ngà, các ngươi nằm ườn trên đi-văng, các ngươi ăn thịt chiên chọn lọc trong bầy, thịt bò tơ béo tốt trong chuồng, 5 Các ngươi ngân nga theo tiếng đàn hạc, tự chế cho mình nhạc khí như Đa-vít, 6 Các ngươi uống rượu trong bát to, các ngươi xức dầu thơm hảo hạng, nhưng các ngươi không đau lòng về họa diệt vong của dòng dõi Giô-sép. 7 Vì thế cho nên các ngươi sẽ dẫn đầu những người bị đày, Các ngươi sẽ không còn nằm ườn ra dự tiệc nữa.

Họa Diệt Vong

8 CHÚA lấy chính mình Ngài mà thề, CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán: “Ta ghê tởm sự kiêu hãnh của Gia-cốp, Ta ghét các đền đài nó, Ta sẽ nộp cho kẻ thù kinh đô và dân cư tài sản trong thành. 9 Nếu trong nhà kia còn lại mười người, họ sẽ chết. 10 Khi thân nhân người chết và người ướp xác đến đem xác chết ra khỏi nhà, thân nhân hỏi người ở phía tận cùng nhà trong: ‘Còn có ai với anh nữa không?’ Người kia đáp: ‘Không.’ Thân nhân nói: ‘Suỵt! Chúng ta không nên nhắc đến danh CHÚA.’ 11 Vì này CHÚA sẽ truyền lệnh, nhà to lớn sẽ bị đập thành mảnh, nhà nhỏ bé sẽ nát như dăm. 12 Có thể nào ngựa phi trên đá, hoặc bò cày trên biển không? Thế mà các ngươi đã biến sự xét xử công bình thành cỏ độc, bông trái của sự chính trực thành ngải cứu. 13 Các ngươi reo mừng vì chiếm được thành Lô-đê-ba, các ngươi tự hào: ‘Chúng tôi cậy sức mình chiếm được thành Cát-na-đim!’” 14 CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân phán: “Này, hỡi dân Y-sơ-ra-ên, chính Ta sẽ khiến một dân tộc dấy lên nghịch cùng ngươi, chúng sẽ hà hiếp các ngươi từ Đèo Ha-mát đến suối A-ra-ba.”
SUY GẪM:

C.8,13,14 Đức Chúa Trời ghê tởm sự kiêu hãnh của Gia-cốp. Trong thời kỳ của A-mốt, Y-sơ-ra-ên đang giàu có và thịnh vượng, nhưng Chúa không chấp thuận điều đó. Chúa buồn lòng không phải vì Ngài không muốn Y-sơ-ra-ên trở nên giàu có nhưng bởi đường lối của họ đang sai lạc vì họ trở nên giàu có cho chính bản thân, kiêu ngạo và tự mãn. Đức Chúa Trời không vui vì điều đó. Niềm tự hào trong đời sống của bạn là gì? Hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta không dùng những điều đáng tự hào trong đời sống mình vì vinh quang Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận lãnh sự báo thù của Ngài.

C.1-7 A-mốt quở trách giới lãnh đạo vì thái độ ngạo mạn và tự mãn của họ. Họ sống vì vinh quang và quyền lực của chính họ hơn là thi hành sự công chính và công bằng của Đức Chúa Trời. Những người bỏ qua những đau đớn hoạn nạn trong cộng đồng và sống để thỏa mãn lợi ích cá nhân sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chúa. Hãy thẳng thắn nhìn nhận đời sống bạn. Bạn có đang tảng lờ những khổ đau của người khác mà bạn đáng lẽ phải giúp đỡ, thay vào đó bạn lại chỉ chú tâm đến lợi ích cá nhân mình hay không?

Cầu nguyện Xin giúp con sốt sắng hầu việc những người lân cận, khiêm nhường sử dụng những ân tứ Ngài đã ban cho để hầu việc.

Bình Luận:

You may also like