Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Sự Phá Hủy Được Báo Trước

Ngày 17 – Sự Phá Hủy Được Báo Trước

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


A-Mốt 8:1-14

Khải Tượng Thứ Tư

1 CHÚA cho tôi thấy điều này: một giỏ vả chín muồi. 2 Ngài hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ vả chín muồi.” CHÚA phán với tôi: “Thời điểm đã chín muồi cho sự cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta không thể bỏ qua được nữa.” 3 CHÚA phán: “Trong ngày ấy, các nữ ca sĩ trong cung điện sẽ khóc rú lên, bao nhiêu là xác chết! Vứt la liệt mọi nơi! Hãy im lặng!

Thương Gia Vô Tâm

4 Hãy lắng nghe đây, các ngươi chà đạp người khốn cùng,
Các ngươi tiêu diệt người nhu mì nghèo khó trên đất,
5
Các ngươi than: ‘Bao giờ mới hết ngày trăng mới, Cho ta bán thóc? Bao giờ mới hết ngày Sa-bát, Cho ta mở vựa lúa? Cho ta dùng ê-pha lủng mà đong, Sê-ken nặng mà cân? Cho ta lường gạt với cán cân gian trá? 6 Cho ta dùng bạc mua người nghèo, Mua người khốn cùng với giá một đôi dép, Và cho ta bán luôn cả lúa lép, lúa thải?’ ” 7 CHÚA chỉ sự kiêu hãnh của Gia-cốp mà thề: “Ta không bao giờ quên bất cứ việc gì chúng làm! 8 Vì cớ ấy, đất há chẳng rúng động sao? Và mọi dân trên đất há chẳng than khóc sao?
Cả đất há chẳng dâng lên như sông Ninh? Trào lên rồi rút xuống Như sông Ninh bên Ai-cập sao?”

Nhật Thực Và Nghi Thức Tang Chế

9 CHÚA phán: “Ngày ấy, Ta sẽ khiến mặt trời lặn giữa trưa,
Ta sẽ khiến đất tối tăm giữa ngày nắng sáng. 10 Ta sẽ biến mọi ngày lễ các ngươi thành tang chế, Mọi bài ca hát thành điếu văn. Ta sẽ thắt vải thô ngang lưng mọi người, Ta sẽ cạo cho mọi đầu đều sói, Ta sẽ khiến ngày ấy như tang lễ khóc con trai một, Như là ngày đắng cay cho đến cùng.”

Đói Khát Lời Chúa

11 CHÚA phán: “Này, trong những ngày đến, Ta sẽ khiến nạn đói tràn khắp đất, Không phải đói vì thiếu bánh, cũng chẳng phải khát vì thiếu nước, Nhưng đói vì không được nghe lời của CHÚA. 12 Chúng sẽ đi lảo đảo từ biển này đến biển kia, Đi dông dài từ phương bắc đến phương đông, Tìm kiếm lời của CHÚA, Nhưng không tìm được. 13 Ngày ấy,
Các trinh nữ đẹp đẽ và các thanh niên Sẽ ngất xỉu vì khát.
14 Những người chỉ tội lỗi của Sa-ma-ri mà thề, Những người nói: ‘Thật như thần ngươi sống, hỡi Đan!’ ‘Thật như đường dẫn đến Bê-e-sê-ba tồn tại!’ Những người đó sẽ ngã xuống, Không hề trổi dậy nữa.”


SUY GẪM:

C.1-3 Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự đoán phạt cho dân sự Ngài nếu họ lựa chọn cách tảng lờ sự kêu gọi ăn năn của Ngài. Khi ngày đó tới, chỉ có sự chết và sẽ chỉ nghe thấy những lời than khóc. Sự chết kinh khiếp sẽ cất đi mọi âm thanh của sự sống. Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ không xây bỏ cơn thịnh nộ của Ngài. Đừng xem nhẹ lời cảnh báo của Chúa.

C.9-14 Bởi sự chối bỏ Lời Chúa của dân Giu-đa, Đức Chúa Trời cho phép mọi hình phạt kinh khiếp nhất xảy đến. “Đói khát Lời Chúa” nghĩa là cái chết dành cho dân sự (Phục truyền 6:3). Giu-đa đang đối mặt với sự hủy phá bởi cớ họ chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Họ tảng lờ vô số những lời cảnh báo và kêu gọi ăn năn từ nơi Đức Chúa Trời. Toàn thể dân Giu-đa đang ở bên bờ vực thẳm của sự suy thoái. Bạn đáp ứng ra sao đối với sứ điệp của Chúa trong đời sống mình?

C.10-13 A-ma-xia, thầy tế lễ ở Bê-tên, đã chống nghịch ý muốn của Đức Chúa Trời khi dâng những lời tố cáo lên vua Giê-rô-bô-am. A-ma-xia đến gặp vua là người ông ta có thể nhìn thấy, và tảng lờ Đức Chúa Trời, vị Vua thực sự. Hơn nữa, A-ma-xia xuyên tạc Lời Chúa và buộc cho A-mốt tội phản nghịch, hòng ngăn cản A-mốt nói tiên tri. Chúng ta có đang sống giống như cách của A-ma-xia hay không, trước hết đến với người ngay lập tức có thể đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của mình?

C.5,6 Dân sự chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Họ muốn ngày trăng mới qua nhanh bởi vì họ muốn trở lại làm công việc của mình. Điều này có nhắc nhở bạn về thái độ đối với việc giữ gìn Ngày của Chúa, là lễ thờ phượng? Đời sống hàng ngày của bạn diễn ra như thế nào?

Cầu nguyện Xin giúp chúng con nhận biết rõ ý muốn Ngài trong đời sống mình để chúng con hầu việc và yêu thương Ngài cũng như những người lân cận một cách tốt hơn.

Bình Luận:

You may also like