Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Chiếu Sáng

Ngày 19 – Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Chiếu Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 


A-Mốt 9:1-5

Khải Tượng Thứ Năm
1
Tôi thấy Chúa tôi đứng cạnh bàn thờ. Ngài phán:
“Hãy đập các đỉnh cột
Cho đến khi ngạch cửa rúng động,
Và các trụ cột gẫy đổ trên đầu tất cả bọn chúng,
Những người cuối cùng còn lại, Ta sẽ giết bằng lưỡi gươm.
Không một ai trong bọn chúng thoát khỏi,
Không một ai sống sót.
2
Dù chúng có đào sâu xuống tận Âm Phủ,
Từ đó tay Ta cũng sẽ bốc chúng lên.
Dù chúng có leo cao đến tận trời,
Từ đó Ta cũng sẽ kéo chúng xuống.
3
Dù chúng có ẩn nấp trên đỉnh núi Cạt-mên,
Tại đó Ta cũng sẽ tìm và lôi chúng ra.
Dù chúng có trốn khuất mặt Ta nơi đáy biển,
Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho rắn cắn chúng.
4
Dù chúng có bị lùa đi trước kẻ thù vào chốn lưu đày,
Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho gươm giết chúng.
Mắt Ta sẽ dán chặt vào chúng
Để giáng họa thay vì ban phước.”
5
Chúa tôi, CHÚA Vạn Quân,
Ngài rờ đất, đất liền rúng động,
Mọi dân trên đất khóc than,
Cả đất dâng trào lên như sông Ninh,
Rồi rút xuống như sông Ninh bên Ai-cập.


SUY GẪM:

C.7,8a Đức Chúa Trời đối xử với Y-sơ-ra-ên như thể họ không phải là con dân Ngài trong thời điểm đoán phạt. Chúa cứu chuộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của thế gian và ban cho họ tự do, nhưng họ đã lựa chọn sống khác biệt hoàn toàn khác biệt với Chúa phạm những tội lỗi như những người thế gian. Bạn có đang sống như thể không nếm biết được niềm vui mừng của sự cứu rỗi? Bạn có quên địa vị của mình là con cái Đức Chúa Trời?

C.8b-10 Đức Chúa Trời không bỏ qua lời hứa của Ngài về Nhà chòi của Đa-vít. Chúa sẽ lọc lựa những kẻ gian ác ra khỏi phần dân còn sót lại của dân sự Ngài giống như sàng với cái rây. Ngài sẽ tận diệt những kẻ tuyên bố rằng không hề có sự đoán phạt từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sẽ gìn giữ những ai nghe lời cảnh báo đoán phạt, biết ăn năn và vâng phục Ngài.

C.11-15 Đức Chúa Trời là Đấng phục hồi. Chúa sẽ mang lại cả những tội nhân gian ác nhất và ban cho họ một khởi đầu mới mẻ. Chẳng phải Đức Chúa Trời, Đấng thành tín giữ gìn lời hứa về Nhà chòi Đa-vít, đã hoàn tất lời hứa cứu rỗi ban cho chúng ta bởi huyết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá hay sao? Hãy ghi nhớ tình yêu thương bao dung của Đức Chúa Trời luôn bao phủ chúng ta

Cầu nguyện Cảm tạ bởi ơn thương xót của Ngài đổ trên chúng con và ban cho chúng con quyền tự chủ trong vương quốc Ngài qua Con Một là Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bình Luận:

You may also like