Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Có Thể Nào…

Ngày 10 – Có Thể Nào…

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


A-Mốt 3:1-8

1 “Hãy lắng nghe lời này: Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, Lời CHÚA phán về các ngươi, về toàn dân mà Ngài đã đem ra khỏi xứ Ai-cập: 2 Trong tất cả mọi dân trên đất, Ta chỉ biết mỗi các ngươi. Vậy Ta sẽ phạt ngươi vì tội lỗi ngươi.” 3 Có hai người cùng đi với nhau, mà lại không gặp nhau sao? 4 Có sư tử nào gầm thét giữa rừng, mà lại không gặp được mồi sao? Có sư tử nào gầm trong hang nó nếu nó không bắt được gì? 5 Có chim nào sa vào bẫy trên đất, mà lại không có mồi gài trong bẫy sao? Có bẫy nào bật lên khỏi đất, mà lại không có chim mắc bẫy sao? 6 Có khi nào tù và thổi lên trong thành, mà dân chúng lại không kinh hoàng sao? Có khi nào tai họa giáng xuống thành, mà CHÚA không gây ra sao? 7 Thật vậy, CHÚA không hề làm điều chi mà lại không bày tỏ ý định Ngài cho các tiên tri là tôi tớ Ngài. 8 Sư tử gầm thét, Có ai không hoảng sợ? CHÚA phán, có ai không nói tiên tri?


SUY GẪM:

C.1,2 Đức Chúa Trời đoán phạt Y-sơ-ra-ên, là dân được Ngài tuôn đổ tình yêu thương và sự chăm sóc dư dật. Chúa đoán phạt Y-sơ-ra-ên vì họ đã lạm dụng mối quan hệ đặc quyền mà Ngài đã thiết lập với mình. Hãy suy nghĩ xem liệu Chúa cảm thấy như thế nào khi chúng ta không sống theo ý của Chúa, cho dù Ngài đã trả giá cho chúng ta bằng huyết của chính con Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-su.

C.7 Đức Chúa Trời đã có những hoạch định cho dân sự Ngài và bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài. Chúa muốn chúng ta biết và dự phần trong hoạch định đó. Đức Chúa Giê-su cũng bày tỏ điều này cho các môn đệ (Giăng 15:15), nhấn mạnh ý muốn chia sẻ những hoạch định của Ngài cho dân sự Chúa. Đức Chúa Trời sẽ không làm điều gì mà không bày tỏ cho bạn thấy qua Lời Ngài. Hãy lắng nghe kỹ càng Lời Chúa.

C.8 A-mốt nói với những người đang đe dọa bắt ông phải im lặng (2:12) rằng ông không thể giữ Lời Chúa cho riêng mình. Không ai có thể im lặng khi Chúa nói với họ. Tốt nhất Lời Chúa phải được chia sẻ khi chúng ta chắc chắn rằng đó là Lời Ngài. Thái độ của bạn ra sao đối với những người đang cố ngăn cản bạn trở nên nhân chứng của Chúa Cứu Thế Giê-su?

Cầu nguyện Xin giúp chúng con trung tín chia sẻ Lời Chúa cho dù phải đối mặt với bất kỳ sự ngăn trở và khó khăn nào.

Bình Luận:

You may also like