Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Vinh Quang Của Sa-ma-ri Sẽ Rơi Xuống Đất

Ngày 11 – Vinh Quang Của Sa-ma-ri Sẽ Rơi Xuống Đất

by Ban Biên Tập
30 đọc
A-Mốt 3:9-15

9 Hãy rao bảo khắp các đền đài thành Ách-đốt, và khắp các đền đài xứ Ai-cập:“Hãy tập hợp lại trên các đồi núi bao quanh thành Sa-ma-ri, hãy nhìn xem cảnh náo loạn xôn xao, cảnh áp bức ngay giữa thành.” 10 CHÚA phán: “Chúng không hề biết làm điều phải, chúng chất chứa của cướp bạo tàn trong đền đài chúng nó.” 11 Vì thế, CHÚA phán: “Kẻ thù sẽ bao vây đất nước các ngươi, hạ các chiến lũy, cướp phá đền đài.” 12 Đây là lời CHÚA phán:“Như người chăn chiên chỉ giật được khỏi hàm sư tử hai xương ống chân, hoặc một phần lỗ tai. Dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy, những người sống tại kinh đô Sa-ma-ri chỉ thoát được với một đầu giường. Hoặc một phần chân giường.” 13 CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hãy lắng nghe, hãy cảnh cáo con cháu nhà Gia-cốp.14 Trong ngày Ta trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên, vì những vi phạm của chúng nó, Ta sẽ trừng phạt các bàn thờ tại Bê-tên: Các sừng nơi góc bàn thờ sẽ bị chặt gẫy, và rơi xuống đất. 15 Ta sẽ phá sập biệt thự mùa đông cùng với biệt thự mùa hạ, các biệt thự cẩn ngà sẽ đổ nát, các biệt thự nguy nga sẽ tiêu tan.” CHÚA phán vậy.


SUY GẪM:

C.9 Đức Chúa Trời thường sử dụng dân ngoại để phơi bày tội lỗi của chính dân sự Ngài. Chúa kêu gọi Ách-đốt và Ai-cập chứng kiến những tội lỗi gian ác của Sa-ma-ri. Chúa không bỏ qua tội lỗi của dân sự. Hãy tra xét lại đời sống của bạn và xưng nhận tội lỗi trước khi phải đón nhận sự trừng phạt kinh khiếp trước mặt Chúa, là Đấng phơi bày tội lỗi chúng ta hàng ngày.

C.11,12 Đức Chúa Trời cho phép những kẻ thù nghịch của Sa-ma-ri phá hủy các chiến lũy và cướp phá của cải. Sa-ma-ri sẽ bị tận diệt giống như chiên bị sư tử cắn xé. Hãy cầm giữ và đừng rời xa ân sủng của Chúa trước khi ngày đoán xét xảy đến và mọi thứ quý giá đối với bạn sẽ bị cất đi.

C.13-15 Sa-ma-ri dường như đã thành công theo tiêu chuẩn của thế gian; sự huy hoàng được phô trương bởi những biệt thự mùa đông nguy nga và những biệt thự mùa hè cẩn ngà vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Tuy nhiên, điều này bày tỏ lòng tham lam, ích kỷ và tội ác, trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kết cục, mọi sự giàu có, vinh hiển của họ đều bị phá hủy. Bạn vẫn còn sống trong tội lỗi thay vì đời sống thờ phượng tin kính hay sao?

Cầu nguyện Xin khiến con rời bỏ lối sống chất chứa đầy tội lỗi của mình.

Bình Luận:

You may also like