Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 55: Làm Thế Nào Mà Con Lừa Của Ba-la-am Có Thể Nói Được?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 55: Làm Thế Nào Mà Con Lừa Của Ba-la-am Có Thể Nói Được?

30 đọc

Có một vị tiên tri tên là Ba-la-am. Ông ta có một số lời tiên tri thật, nhưng Ba-la-am cũng tham tiền. Có một lần, vua Mô-áp hứa cho Ba-la-am một phòng đầy vàng nếu ông ta rủa xả dân Israel. Chúa không muốn Ba-la-am đi cùng với lính của vua. Nhưng Ba-la-am vẫn đi.

Nên Chúa sai một thiên sứ có thanh kiếm đi giết Ba-la-am. Con lừa nhìn thấy thiên sứ đã né khỏi con đường và đi vào cánh đồng. Ba-la-am không thấy thiên sứ, nên ông đánh con lừa và khiến nó phải quay trở lại đường cái. Thiên sứ đứng ở đường cái ở giữa hai vườn nho. Nên con lừa liền đi dạt sang một bên và khiến cho chân của Ba-la-am bị va vào vách tường. Lính của vua cười lớn. Họ tưởng Ba-la-am có một con lừa không được dạy dỗ tốt. Cho nên Ba-la-am lại đánh con lừa.

Rồi thiên sứ đứng ở một con đường hẹp. Không có chỗ để có thể lánh vào bên đường. Nên con lừa nằm luôn xuống đường. Lính của vua bắt đầu cười. Ba-la-am tức giận và đánh con lừa bằng cây gậy.

Chúa liền mở miệng con lừa. Nó nói với Ba-la-am, “Tôi có làm chi cho người, mà người đã đánh tôi ba lần?”

Ba-la-am đáp: “Ấy là tại mầy khinh nhạo ta. Chớ chi ta có cây gươm trong tay, ta đã giết mầy rồi!”

Lừa nói rằng: “Tôi há chẳng phải là lừa của người mà người đã cỡi luôn đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng người chăng?”

“Không,” Ba-la-am đáp. (Dân số ký 22:28-30). Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am, ông ta thấy thiên sứ đứng trên đường, tay cầm một cây gươm. Nên Ba-la-am cúi đầu.

Con không cần phải quá ngạc nhiên khi thấy con lừa biết nói. Có nhiều loài chim rất giỏi nói tiếng người. Ví dụ: Vẹt Úc, Chim Yểng, Vẹt Amazon, Vẹt Xám Châu Phi, Vẹt mào, Chim Quạ, Chim Sáo Đá Châu Âu, Chim Nhại, Chim Thiên Cầm, Chim Ác Là, Chim Giẻ Cùi. N’kisi (một loài Vẹt Xám Châu Phi) có thể nói được đến trên 950 từ. Nhưng bộ não của chim rất nhỏ! Thêm vào đó, miệng của nó không được cấu tạo để nói chuyện. Mỏ của nó không thể phát ra các từ giống như môi con người. Ngay cả con lừa còn có thể di chuyển môi nhiều hơn. Vậy mấy con chim làm thế nào? Bằng họng và lưỡi.

Một số người nghĩ là lừa không thể nói được. Não của chúng không đủ thông minh. Tất nhiên não của chúng to hơn não chim. Nhưng ngay cả nếu chúng có thể nghĩ ra điều để nói thì mồm của con lừa cũng không được dùng để nói. Cần phải có phép lạ mới làm được.

*****

Chúa có thể làm phép lạ và làm cho con lừa nói tiếng người không?

Tại sao Chúa phải làm phép lạ này?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like