Home Dưỡng Linh Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không? 

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không? 

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/cwHCI6A98Rc

“Vì Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới và có đủ mọi lý do để sống, bao gồm một tương lai trên thiên đàng” 1 Phi-e-rơ 1:3-4 Sứ Điệp).

Nếu bạn google cụm từ “khởi đầu mới” trong tiếng Anh (fresh start), bạn sẽ nhận được hơn 2 tỷ kết quả! Rõ ràng là rất nhiều người muốn có một khởi đầu mới trong cuộc sống. Họ nghĩ, “Tôi đã làm hỏng hết. Tôi thật sự đã làm ra một mớ hỗn độn trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn có một khởi đầu mới.” 

Có thể bạn là một trong những người đó. Bạn có thể cảm thấy vô vọng hay bất lực. Bạn có thể nghĩ rằng mình không xứng đáng để có một khởi đầu mới. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã quá già hay còn quá trẻ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã làm quá nhiều điều xấu xa. 

Bạn có thể nghĩ rằng mình không cần Chúa—bạn cần đó. Hoặc có thể bạn nghĩ rằng Chúa không muốn có bạn—Chúa muốn chứ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã phạm tội không thể tha thứ được—bạn chưa có đâu. 

Bất kể điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của bạn, Chúa muốn có một mối liên hệ với bạn. 

Chúa Giê-xu đang làm công việc ban cho con người một khởi đầu mới. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, “Vì Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới và có đủ mọi lý do để sống, bao gồm một tương lai trên thiên đàng” (1 Phi-e-rơ 1:3-4 Sứ Điệp).

Sứ đồ Phao-lô nói điều đó một cách khác: “Mọi điều chúng ta có—suy nghĩ đúng đắn và sống đúng đắn, một tấm bảng được xóa sạch và một khởi đầu mới—đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu” (1 Cô-rinh-tô 1:30 Sứ Điệp). 

Khi bạn dâng cuộc đời của mình cho Chúa Cứu Thế, một số điều sẽ xảy ra: 

– Bạn cởi mở cuộc đời của mình với Chúa và làm quen với Ngài.  

– Bạn được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới, mang đến cho bạn mọi lý do để sống. 

– Bạn có được một tương lai trên thiên đàng. 

Tôi muốn nói điều đó như thế này: Bạn có quá khứ của mình được tha thứ, một mục đích để sống, và một ngôi nhà trên thiên đàng. Thật lợi quá! Quá khứ, hiện tại, và tương lai của bạn đều được chăm sóc khi bạn đặt sự tin cậy của mình vào Chúa Giê-xu. 

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like