Home Dưỡng Linh Đức Tin – Phần 18 và hết: Thuẫn Đức Tin

Đức Tin – Phần 18 và hết: Thuẫn Đức Tin

by AdrianChua
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/nUPTkIsQKYg

Ê-phê-sô 6:16 – “Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 – “Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.

Trong chiến trận thuộc linh chống lại thế lực của sự tối tăm, Phao-lô nói rằng thuẫn đức tin trên thực tế có thể vô hiệu hóa mọi khả năng của kẻ thù và khiến vũ khí của hắn trở nên vô dụng. Thuẫn (hay ‘khiên’) là tuyến phòng thủ đầu tiên. Đức tin là thứ sẽ bảo vệ chúng ta khi những tên lửa lao vào chúng ta. Đức tin là thứ sẽ giúp chúng ta tiến lên ngay cả khi chúng ta đang bị tấn công. Nếu chúng ta muốn sống sót sau những cuộc tấn công, thì chúng ta cần phải có đức tin. Do đó, mỗi ngày chúng ta cần phải mặc lấy áo giáp và được trang bị với thuẫn đức tin để bảo vệ mình khỏi những mánh khóe, mưu chước, phương thức tấn công và các tên lửa của kẻ dữ.

Thuẫn đức tin hay áo giáp bằng đức tin là gì?

Sáng-thế Ký 15:1 – “Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: ‘Hỡi Áp-ram! ngươi chớ sợ chi; Ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.’

Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:29 – “Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi…”

2 Sa-mu-ên 22:31 – “Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, Lời của Đức Giê-hô-va là tinh tường. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài.

2 Sa-mu-ên 22:3 – “Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi…

Thi-thiên 91:4 – “Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.”

Từ những câu Kinh Thánh trên, rõ ràng chính Đức Chúa Trời là cái khiên che chở hay thuẫn đỡ của chúng ta. Chúng ta tìm thấy cùng một ý tưởng này trong toàn bộ Cựu Ước. Nhiều lần, Đức Chúa Trời mà chúng ta tin tưởng được mô tả như thuẫn che và đồn lũy của chúng ta, là Đấng bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù. Vì vậy, khi Phao-lô khuyên chúng ta hãy cầm thuẫn đức tin hoặc mặc lấy áo giáp bằng đức tin, về cơ bản, ông đang kêu gọi chúng ta hãy đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.

Rô-ma 3:4 – “Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối…”

Sống bởi đức tin là tin vào Đức Chúa Trời cũng như chấp nhận Lời của Ngài và hành động theo Lời đó ngay cả khi hoản cảnh tưởng chừng như không có gì khả quan. Và nếu Đức Chúa Trời là thuẫn đỡ của chúng ta, thì không có lý do gì chúng ta phải sợ hãi trước Sa-tan, những kẻ gian ác, hay những sự kiện sẽ xảy đến trong tương lai.

Rô-ma 8:31 – “Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?

Lý do duy nhất khiến chúng ta bị thương là khi chúng ta không khoác lên mình tấm áo giáp đức tin. Chúng ta bị mất cảnh giác, chúng ta đã đánh rơi thuẫn của mình. Đức tin là bám vào lẽ thật giữa nỗi sợ hãi và tình huống không chắc chắn. Cầm lấy thuẫn đức tin có nghĩa là chúng ta được thuyết phục rằng chúng ta có thể tin cậy Chúa hoàn toàn bất chấp mọi hoàn cảnh. Chúng ta tin cậy những gì Ngài nói trong Lời của Ngài. Chúng ta tin Ngài yêu thương chúng ta, chu cấp cho chúng ta và bảo vệ chúng ta. Chúng ta tin cậy Ngài sẽ khiến cho mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.

Thi-thiên 28:7 – “Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi;Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp…”

Cầm lấy thuẫn đức tin là chủ tâm tập chú vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải tin một cách xác quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những lời hứa của Ngài và chúng ta sẽ luôn đứng vững cho dù có chuyện gì xảy ra. Đức tin là điều mang lại cho chúng ta quyết tâm không gì lay chuyển được để theo Đấng Christ bất chấp những nghi ngờ, lo lắng, những lời buộc tội, hoặc cám dỗ có thể chống lại chúng ta. Tích cực tin cậy vào những lời hứa của Đức Chúa Trời là điều khiến chúng ta luôn đi đúng hướng trong suốt cuộc đời theo Chúa của mình, luôn có một niềm tin xác quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những điều mà Ngài đã hứa.

Đây không chỉ là sự đồng ý suông về mặt tinh thần trước những gì đang diễn ra trong thực tế. Mà là một sự đánh giá chân thành và trân trọng tất cả những gì Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Điều đó giống như là nắm giữ những gì Đức Chúa Trời phán và xem đó là chân lý  của chúng ta rồi sống thể hiện chân lý đó ra ngoài thực tế – tất cả những lời hứa và nguồn lực của Ngài, cùng với việc Ngài phán chúng ta là ai trong Chúa Giê-xu.


Kẻ thù muốn chúng ta tập trung vào nan đề của mình để hắn có thể tấn công chúng ta bằng những tên lửa tuyệt vọng, đau khổ, lo lắng, sợ hãi, v.v. . Hắn muốn chúng ta lo lắng về nhu cầu của chúng ta vào ngày mai. Bất kể kẻ thù bắn vào bạn mũi tên nào, bạn có thể làm chệch hướng nó bằng cách đặt một đức tin tích cực, có chủ ý vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Khí giới của Đức Chúa Trời là ứng dụng thực tiễn của Phúc Âm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, điều này thực sự liên quan đến sự vâng lời của chúng ta và việc chúng ta bắt lấy Phúc Âm cho đời sống của mình thể nào. Về cơ bản, đức tin là phản ứng của linh hồn chúng ta đối với lẽ thật của Kinh Thánh. Hãy suy ngẫm về Kinh Thánh và học cách rao giảng Phúc Âm cho chính mình. Tập chú vào Lời Chúa và dùng lời Kinh Thánh để cầu nguyện.

Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành

1 Ti-mô-thê 6:12 – “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời…”

2 Ti-mô-thê 4:7 – “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

Giăng 16:33 – “Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.

Chúa Giê-xu đã nói rằng trong đời này chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nhưng Ngài cũng hứa rằng giống như Ngài đã chiến thắng thế gian thể nào, thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Trong khi phần thắng chắc chắn đã thuộc về phe ta và Đấng Christ đã vì chúng ta mà giành lấy chiến thắng đó rồi, nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu.

Sa-tan là một kẻ giết người dối trá, hắn muốn ăn nuốt chúng ta. Hắn muốn tiêu diệt chúng ta, và hắn sẽ dùng mọi cách có thể để làm được điều đó. Sa-tan sẽ cố gắng tiêm nhiễm sự giả dối và bẻ cong sự thật cũng như khiến chúng ta tin vào giáo lý sai trật. Hắn sẽ kích động tranh chấp, gieo rắc tranh cãi và bất hòa để tạo ra sự chia rẽ và xung đột nhằm tiêu diệt sự hợp nhất trong thân thể của Đấng Christ. Hắn sẽ cố gắng tạo ra những nghi ngờ, dụ dỗ chúng ta chìm trong cảm giác tội lỗi, xấu hổ và bị lên án. Chúng ta đang bị tấn công mọi lúc. Nói cách khác, những tên lửa của kẻ dữ, đang nhắm vào chúng ta mỗi ngày. Vì lý do đó, chúng ta cần được trang bị tấm áo giáp và thuẫn đức tin bằng cách dựa vào lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh hàng ngày và lưu tâm đến lẽ thật của Đức Chúa Trời. Hãy mặc lấy áo giáp và được trang bị với thuẫn đức tin bằng cách tập trung vào những gì chúng ta biết là đúng về Đức Chúa Trời.  

Kinh Thánh sẽ không được viết lại; vì Kinh Thánh là lẽ thật, và lẽ thật thì không cần phải thay đổi. Nhưng có một điều sẽ xảy ra. Một số phần nhất định của Kinh Thánh sẽ được viết thêm vào vì có những điều vẫn chưa hoàn tất – chẳng hạn như sách Công-vụ và chương thứ mười một của sách Hê-bơ-rơ. Đức Chúa Trời vẫn đang kêu gọi những người nam và người nữ sống bởi đức tin, và viết tiếp những chương còn dang dở. Bạn có muốn tên của mình được thêm vào hành trình này như những anh hùng đức tin, và là những người nam người nữ có đời sống thực sự làm đẹp lòng Chúa của mình không?

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like