Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xu

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xu

by 100prophecies.org
30 đọc

Dưới đây là các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm bởi sự ra đời của Đấng Mê-si-a, Chúa Giê-xu Christ khoảng 2.000 năm trước

Ê-sai báo trước sự ra đời bởi gái đồng trinh của Chúa Giê-xu

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 7:14

Lời tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN (Trước Công Nguyên)

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng 5 TCN

Trong Ê-sai 7:14, tiên tri Ê-sai đã nói về “nhà của Ða-vít“, nghĩa là gia đình và con cháu của vua Đa-vít, và nói về một gái đồng trinh mang thai và sanh một đứa trẻ. Ê-sai nói điều này trong bối cảnh đó là một dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Ông cũng nói rằng đứa trẻ sẽ được gọi là “Em-ma-nu-ên“, có nghĩa là, “Chúa ở cùng chúng ta.”

Sách Tân Ước Ma-thi-ơ và Lu-ca ghi lại các chi tiết liên quan đến sự ra đời của Chúa Giê-xu, người đã được sinh ra trong khoảng 700 năm sau thời đại của Ê-sai, nói rằng Ngài được sinh ra từ trinh nữ Ma-ri và là Con của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Giê-Xu có thể được gọi là “Chúa ở cùng chúng ta”.

Các học giả ngoại đạo đã phản bác cách giải thích này. Họ nói rằng từ “almah” trong tiếng Do Thái mà Kinh Thánh của Cơ Đốc Giáo thường dịch là “trinh nữ“, thật ra có nghĩa là “cô gái trẻ” hoặc “người nữ trẻ“. Về điều này thì cần lưu ý rằng Cựu Ước sử dụng từ này để chỉ những phụ nữ trẻ, chưa lập gia đình, và theo văn hóa và tôn giáo thời đó, những phụ nữ chưa lập gia đình được kỳ vọng phải còn là trinh nữ. Một ví dụ điển hình có thể được tìm thấy trong Sáng Thế Ký 24:43, nói về một người phụ nữ trẻ được tìm kiếm để làm vợ Y-sác.

Ê-sai 7:14:

Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.

Đấng Mê-si-a sẽ được sinh ra ở Bết-lê-hem

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Mi-chê 5:1-2

Lời tiên tri được viết: Khoảng giữa 750-686 TCN

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng 5 TCN

Trong Mi-chê 5:2, có một lời tiên tri báo trước rằng Bết-lê-hem sẽ là nơi sinh của Đấng Mê-si-a.

Như đã viết trong sách “100 lời tiên tri” của George Konig và Ray Konig: “Lời tiên tri này rất hiệu quả: Nó đơn giản là loại bỏ tất cả các thành phố và thị trấn khác trên toàn thế giới có thể là nơi Đấng Mê-si-a sinh ra và thu hẹp đến một ngôi làng nhỏ bé ở phía nam Giê-ru-sa-lem.”

Trong suốt 27 thế kỷ qua, từ thời của tiên tri Mi-chê cho đến ngày nay, Bết-lê-hem được coi là nơi sinh của chỉ một người nổi tiếng khắp thế giới. Đó chính là Chúa Giê-Xu Christ.Sách Tân Ước Ma-thi-ơ và Lu-ca gọi thị trấn Bết-lê-hem là nơi sinh của Chúa Giê-Xu. Ma-thi-ơ 2:1-6 mô tả sự ra đời của Chúa Giê-xu như là sự ứng nghiệm lời tiên tri của Mi-chê. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số người ngoại đạo đã cố gắng phản bác kết luận của Ma-thi-ơ về lời tiên tri Mi-chê 5:2 bằng cách tuyên bố rằng lời tiên tri đó đề cập đến một người tên là Bết-lê-hem, chứ không phải là một thị trấn tên Bết-lê-hem. Lời tuyên bố này đã được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet bởi một vị giáo sư đại học tự nhận mình là một cựu Mục Sư Tin Lành.Vấn đề đầu tiên với tuyên bố này xuất hiện trong Mi-chê 5:1. Trong câu đó, vị tiên tri xác định là ông đang nói về một thị trấn tên là Bết-lê-hem, chứ không phải về một người tên là Bết-lê-hem, bằng cách thiết lập một bối cảnh, trong đó ông so sánh sự đối lập giữa một thành phố lớn như Giê-ru-sa-lem và một thị trấn nhỏ bé như Bết-lê-hem.Vấn đề thứ hai với nhận định này là cũng có bằng chứng bên ngoài Kinh Thánh chứng tỏ rằng Mi-chê 5:2 được xem như một lời tiên tri về Đấng Mê-si-a có liên quan đến thị trấn Bết-lê-hem. Đây là trích đoạn từ Jerusalem Talmud, một bộ sưu tập các bài viết liên quan đến Do Thái Giáo được viết cách đây khoảng 1600 năm:”Vua Đấng Mê-si-a … Ngài từ đâu đến? Từ thành Bê-lem-hem ở Giu-đa“. – Jerusalem Talmud, Berakoth 5a.

Mi-chê 5:1-2 (BD2011):

Bây giờ, hỡi Ái Nữ của quân đội, hãy tập họp lại thành đội ngũ, Quân thù đang vây hãm chúng ta, Chúng sẽ dùng gậy đánh vào má người lãnh đạo I-sơ-ra-ên.“Này ngươi, hỡi Bết-lê-hem ở Ép-ra-tha, Dù ngươi nhỏ bé không ra gì giữa các thị tộc của Giu-đa, Nhưng từ ngươi sẽ ra cho Ta một người, Một người sẽ trị vì trên I-sơ-ra-ên. Gốc gác của Người đã có từ ngàn xưa, từ vô cực trong quá khứ.”

 Đấng Mê-si-a sẽ đến từ chi phái Giu-đa

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 49:10

Lời tiên tri được viết: Vào khoảng 1400 TCN

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng 5 TCN

Trong Sáng Thế Ký 49:10, Gia-cốp ban phước cho 12 người con của ông. Phước lành này cũng là một lời tiên tri. Gia-cốp nói với Giu-đa, con trai mình, rằng dòng dõi người sẽ là những kẻ cai trị và một người trong dòng dõi đó sẽ là người cai trị cuối cùng. Theo bản dịch 2011: Vương trượng sẽ không lìa khỏi Giu-đa; Gậy chỉ huy sẽ không rời khỏi hai gối nó, Cho đến khi Ðấng mọi người thần phục sẽ đến, Tức Ðấng muôn dân vâng phục lệnh của Người. Cơ Đốc Nhân tin rằng Đấng được nhắc đến ở đây chính là Chúa Giê-xu, và nước của Ngài còn đến đời đời. Chúa Giê-xu được sinh ra khoảng 2000 năm sau khi Gia-cốp qua đời. Dòng dõi của Chúa Giê-xu được bắt nguồn từ con trai của Gia-cốp, Giu-đa, trong Lu-ca 3:23-34 và trong Ma-thi-ơ 1:1-16. Ngày nay, vài thống kê cho thấy có khoảng 2 tỷ Cơ Đốc Nhân trên toàn thế giới tuân theo lời dạy của Chúa Giê-xu.

Các quốc gia sẽ tìm kiếm lời khuyên của hậu duệ của Giê-se

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 11:1-10

Lời tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Bởi sự ra đời của Chúa Giê-xu khoảng 2000 năm trước

Trong sách Ê-sai 11:1-10, tiên tri Ê-sai nói về một vị vua sẽ là hậu duệ của Giê-se. Giê-se là cha của vua Đa-vít vĩ đại của người Do Thái xưa. Hậu duệ này sẽ cai trị với công lý và đức tin chân thật, và ông sẽ thiết lập hòa bình thật sự. Nền hòa bình này sẽ tuyệt vời đến nỗi ngay cả những động vật hoang dã cũng có thể nằm xuống cạnh bên nhau. Vị vua này cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn cho mọi người trên khắp thế giới tìm kiếm và noi theo.

Đây là một lời tiên tri quan trọng cho các Cơ Đốc Nhân bởi vì chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm của lời hứa trong Cựu Ước này. Chúa Giê-xu, như được giải thích trong Tân Ước, thuộc dòng dõi của Giê-se. Và Chúa Giê-xu đã trở thành tiêu chuẩn cho mọi người trên khắp thế giới. Thật vậy, Cơ Đốc Giáo là tôn giáo đầu tiên lan truyền đến mọi quốc gia trên thế giới. Những lời của Chúa Giê-xu, nói về sự công bằng thật, đức tin thật và sự bình an thật sự, đã được dạy cho mọi người ở mọi quốc gia trên thế giới. Chúng ta, những người Cơ Đốc Nhân, cũng tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong tương lai để thiết lập một vương quốc trên trái đất, một vương quốc của sự công lý và công chính.

Có một văn bản viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ cổ, được gọi là Targum Jonathan, trong đó các giáo sĩ Do Thái Giáo đã tìm cách giải thích những đoạn văn của Cựu Ước. Targum Jonathan cho thấy rằng ít nhất cũng có một số các giáo sĩ xưa tin rằng lời tiên tri trong Ê-sai 11:1-10 nói về Đấng Mê-si-a. Đây là trích đoạn của Targum Jonathan: “Và sẽ có một vị vua đến từ các con trai của Giê-se, và Đấng Mê-si sẽ được xức dầu từ dòng dõi này.” Giê-se là cha của Vua Đa-vít. Nhưng Đấng Mê-si-a sẽ là con cháu của Giê-se, cụ thể là qua con trai Đa-vít.

Ê-sai 11:1-10 (BD2011):

1 Một chồi sẽ nứt ra từ gốc tổ Giê-se; Một nhánh sẽ vươn lên từ gốc rễ ấy.
Thần của Chúa ngự trên Người; Ðó là Thần khôn ngoan và thông sáng,
Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ Chúa.
Người sẽ lấy sự kính sợ Chúa làm vui;

Người sẽ không xét đoán dựa vào những gì mắt Người trông thấy;
Người cũng không quở trách dựa theo những gì tai Người nghe;
Nhưng Người sẽ xét xử công minh cho người nghèo;
Người sẽ trả lẽ công bình cho những người thấp cổ bé miệng trong xứ;
Người sẽ dùng cây gậy nơi miệng Người đánh phạt thế gian;
Người sẽ dùng hơi thở nơi môi Người diệt trừ kẻ ác.
Lẽ công chính sẽ là dây nịt ngang lưng Người;
Ðức thành tín sẽ là đai buộc quanh hông Người.

Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với chiên con; Beo sẽ nằm cạnh dê con;
Bò con, sư tử tơ, và các thú vật mập mạnh sẽ sống chung với nhau,
Và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng.
Bò cái và gấu cái sẽ ăn chung với nhau; Các con của chúng sẽ nằm bên nhau;
Bấy giờ sư tử sẽ ăn cỏ như bò.
Trẻ thơ còn đang bú sẽ chơi đùa bên hang rắn lục;
Trẻ thơ vừa dứt sữa sẽ thọc tay vào hang rắn hổ mang.
Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt trên khắp núi thánh của Ta,
Vì khắp đất sẽ ngập tràn sự hiểu biết Chúa, như nước phủ đầy trong biển cả.

Những Người Sống Sót của I-sơ-ra-ên và Giu-đa Trở Về

10 Trong ngày đó Rễ ra từ Giê-se sẽ trở thành biểu tượng cho các dân. Các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ huy hoàng.

Đấng Mê-si-a sẽ là hậu duệ của vua Đa-vít

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Giê-rê-mi 23:5

Lời tiên tri được viết: Vào khoảng 626-586 TCN

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Bởi sự ra đời của Chúa Giê-xu khoảng 2000 năm trước

Trong Giê-rê-mi 23: 5, cũng như trong các lời tiên tri khác trong Kinh Thánh, chúng ta được cho biết rằng Đấng Mê-si-a sẽ là con cháu của vua Đa-vít.Hai sách Tân Ước của Ma-thi-ơ và Lu-ca truy lục gia phả của Chúa Giê-xu đến tận vua Đa-vít. (Một số học giả tin rằng phả hệ trong Ma-thi-ơ là theo đường pháp lý của Chúa Giê-xu, thông qua Giô-sép, cha nuôi của Ngài, và phả hệ trong Lu-ca là theo đường huyết thống của Chúa Giê-xu, thông qua bà Ma-ri, mẹ của Ngài).Giê-rê-mi 23:5:

Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất.

Dịch: Huy Hoàng

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: johneaves.wordpress.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like