Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Theo Kinh Thánh Từ “Lời Chúc Phước Của Thầy Tế Lễ”

Cầu Nguyện Theo Kinh Thánh Từ “Lời Chúc Phước Của Thầy Tế Lễ”

by Crosswalk.com
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/l-eyaJufmds

Dân-số Ký 6:22-27 được gọi là “Lời chúc phước của Thầy Tế Lễ” hoặc đôi khi là “Lời cầu nguyện ban phước của nhà A-rôn”. Có bảy yêu cầu được đưa ra trong lời cầu nguyện này.

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ‘Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!’ Họ phải đặt danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì Ta đây sẽ ban phước cho dân đó.”

1. Nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em…

Từ “ban phước” ở đây có nghĩa là “ban cho ân huệ hoặc lợi ích.”

Lạy Cha, chúng con cầu xin điều đó cho những người thân yêu của chúng con. Ngài là Chúa đời đời. Xin đặt để lòng tốt cùng lợi ích to lớn của Ngài trên những người mà chúng con yêu thương. Nguyện họ được Ngài chấp thuận và được ơn trước mặt Ngài.

2. …và gìn giữ (phù hộ) anh chị em 

Từ “gìn giữ” (hay ‘phù hộ’) trong tiếng Do Thái có nghĩa là “trông chừng, bảo vệ, che chở”. Đây là một lời cầu nguyện xin sự bảo vệ.

Cha ơi, những người thân của con (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em của con) không hoàn hảo. Họ sẽ mắc những sai lầm. Nhưng con cầu xin Ngài hãy dõi theo họ và đề phòng họ lại phạm phải những sai lầm tương tự hoặc có thể là còn tồi tệ hơn nữa. Xin bảo vệ họ trước những cám dỗ. Bảo vệ họ chống lại Sa-tan ma quỷ muốn ăn nuốt họ.

3. Nguyện xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em…

Đây là một lời nguyện cầu để được ở trong sự hiện diện của Chúa.

Cha ơi, con biết rằng con không thể ở bên cạnh những người mà con yêu thương mọi lúc, nhưng Cha có thể. Giống như việc họ cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời khi ánh nắng chiếu vào họ, thì xin cũng cho phép họ kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa vì đã ở bên những người mà con yêu thương mọi lúc mọi nơi.

4. …và làm ơn (bày tỏ lòng nhân từ) cho anh chị em

Ân điển là ân huệ của Đức Chúa Trời mà chúng ta không xứng đáng có được. Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta không xứng đáng.

Lạy Cha kính yêu, con cảm ơn Cha vì món quà ân điển mà Cha đã ban cho con. Con cầu xin món quà đó cũng sẽ được tuôn đổ trên những người thân của con (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em của con). Sau món quà cứu rỗi tuyệt vời đó, xin bày tỏ cho họ thấy lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài trong tất cả những nỗ lực của đời sống họ.

5. Nguyện xin Chúa đoái xem anh chị em… 

Đây là một lời cầu nguyện bày tỏ mong muốn được hiệp thông cùng với Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, cảm ơn Cha, vì sự tin cậy nơi Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh đang ngự trong đời sống của những người mà con yêu thương. Xin bước đi với họ một cách mạnh mẽ. Cho phép họ vâng phục quyền kiểm soát của Thánh Linh Ngài mỗi ngày và mỗi giây phút của đời sống họ.

6. …và ban bình an cho anh chị em. 

Từ bình an trong tiếng Do Thái được sử dụng ở đây là “shalom”. Từ này có nghĩa là “sự đầy đủ, trọn vẹn và thỏa lòng.”

Lạy Chúa, xin xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng chúng con; xoa dịu tâm hồn lo lắng của chúng con. Xin giữ cho chúng con được đầy đủ, trọn vẹn trong suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn và hành động của mình.

7. Họ phải đặt danh Ta trên  dân này ___________ (tên của người mà bạn muốn chúc phước).

Đây là một yêu cầu để được nhận diện chính mình trong Chúa.

Lạy Chúa, xin đóng ấn của Ngài trên người thân của con. Xin biệt riêng họ ra để họ được Chúa sử dụng. Con yêu họ nhưng Ngài yêu họ nhiều hơn. Ngài yêu họ với một tình yêu đời đời. Nguyện đời sống trên đất của họ làm sáng danh Ngài. Và khi hành trình của họ kết thúc trên đất này, Ngài sẽ đón họ về nhà trên trời để được sống với Ngài mãi mãi.

Một số câu Kinh Thánh dùng để cầu nguyện cho sự an toàn và sự bảo vệ từ Đức Chúa Trời

Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác.” – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con,Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.” – Thi-thiên 46:1

Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác.” – Giăng 17:15

Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác.” – Ma-thi-ơ 6:13

Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” – Thi-thiên 16:10-11

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like