Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-18)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-18)

by Hong An
30 đọc

Phần (Tiếp theo)
Vì vậy, mặc dù người Do Thái có thể đã cho rằng Chúa Jesus có quyền hợp pháp đối với ngai vàng của cha Ngài là Đa-vít thông qua cha nuôi Giô-sép, nhưng thực ra nó được thiết lập thông qua Ma-ry, mẹ của Ngài, bởi vì Ngài có quyền đến với ngai vàng với tư cách là hậu duệ của Đa-vít thông qua con trai của ông là Na-than.

Vô Tội
Hơn nữa, Chúa Jesus cũng cần phải không có ‘tội lỗi’. Rô-ma 5:12-14: “…Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Vì tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. Tuy nhiên, sự chết đã ngự trị từ A-đam đến Môi-se, cả trên những người không phạm cùng một tội với A-đam, là người làm hình bóng về Đấng phải đến…” A-đam là hình bóng về Chúa Jesus, không phạm tội, trước sự sa ngã tại pa-ra-đi. Nhưng khác với A-đam, Chúa Jesus vẫn không hề phạm tội suốt đời, nắm chặt bàn tay của Cha – và Cha giữ tay Ngài, ngay cả sau khi Luật pháp Môi-se đã ban hành.

Hê-bơ-rơ 4:15 (TTHĐ):“…Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội…”; Hê-bơ-rơ 4:15 (BDM): “Vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội…” Hê-bơ-rơ 9:14 (BDM): “…Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Jesus, Con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin…”, Hê-bơ-rơ 9:14 (TTHĐ): “…Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận…”Ngài buộc phải không có tội lỗi, không vết, không chỗ trách được, để trở thành Chiên không tì vết, là Đấng sẽ cất tội lỗi thế gian trên thân Ngài (Giăng 1:29, 36).

Dưới Torah
Và Ngài phải được sinh ra ‘dưới Torah’, trong Giao ước Luật pháp mà Đức Chúa Trời đã lập với Y-sơ-ra-ên. CHÚA không thể đơn giản từ bỏ sự thánh khiết của Luật pháp, vốn là tốt lành, thánh khiết và đến từ Đức Chúa Trời. Bằng cách nào đó nó phải được Y-sơ-ra-ên tuân giữ. Ngài phải thuộc dòng dõi của Đa-vít, để được ngồi trên ngai của tổ phụ Đa-vít và cai trị Gia-cốp với một vương quốc trường tồn bất diệt (Lu-ca 1:32-33), như lời hứa của sứ thần Gáp-ri-ên với Ma-ri. Như vậy, Ngài đã được sinh ra từ dòng dõi của một người nữ, là con của Đa-vít, nhưng cũng ở dưới Torah, Giao ước của Luật pháp được lập với Y-sơ-ra-ên. Tại sao phải như vậy? Bởi vì để trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời, để bị giết vì ‘tội lỗi’, số nhiều, của thế gian, và thậm chí để bị làm cho trở nên ‘tội lỗi’, số ít, chính Ngài phải là một Chiên Con hoàn hảo, không tì vết. II Cô-rinh-tô 5:21: “…Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời…”

Đức Chúa Trời không thể cứu chuộc nhân loại bất chấp sự thánh khiết của Ngài bằng cách đơn giản là phớt lờ và bỏ qua các đòi hỏi của Luật Thánh. Những mong đợi của Luật Thánh, của Mười Điều Răn Thánh, phải được đáp ứng. Như vậy, trước hết phải có người vâng giữ, để rồi người đó có thể trở thành sinh tế cho tội lỗi của thế gian. Chỉ khi đó người đó mới trở thành chiên con hoàn hảo, một sinh tế hoàn hảo. Nếu người đó có tội lỗi riêng, thì chỉ có thể chết vì tội lỗi của mình chứ không thể mang lấy tội lỗi của người khác và thậm chí bị quy thành kỷ tội. Để đáp ứng các đòi hỏi của Luật pháp, người đó phải ở dưới Luật pháp, và do đó phải được sinh ra trong Giao ước Luật pháp được thiết lập với Y-sơ-ra-ên. Như vậy, Ngài phải là một người Do Thái.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like