Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Chúa Giê-xu Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ 2

Ngày 23 – Chúa Giê-xu Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ 2

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 8:1-13

Chúa Hóa Bánh Cho Bốn Ngàn Người Ăn

1 Trong khoảng thời gian đó, lại có một đoàn dân đông đảo tụ tập và cũng không có gì ăn nên Đức Giê-su gọi các môn đệ đến bảo: 2 “Ta thương xót đoàn dân này vì họ đã ở với Ta ba ngày mà không có gì ăn. 3 Nếu Ta để họ nhịn đói về nhà, chắc họ sẽ ngất xỉu dọc đường vì có một số người từ xa đến.”
4
Các môn đệ thưa: “Trong miền hoang vắng này tìm đâu ra bánh cho họ ăn.” 5 Ngài hỏi: “Các con có mấy cái bánh?” Họ thưa: “Dạ bảy cái.” 6 Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, rồi lấy bảy cái bánh, cảm tạ Đức Chúa Trời, bẻ ra, đưa cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. 7 Họ cũng có vài con cá nhỏ; Ngài ban phước rồi bảo môn đệ đem phân phát. 8 Ai nấy đều ăn no, còn những miếng bánh thừa người ta thu được bảy giỏ. 9 Số người ăn ước chừng bốn ngàn. Rồi Ngài cho họ về, 10 còn Ngài và các môn đệ liền lên thuyền sang vùng Đa-ma-nu-tha.

Dấu Lạ Từ Trời

11 Một số người Pha-ri-si đến tìm cách tranh luận với Ngài, xin Ngài làm một dấu lạ từ trời để thử Ngài. 12 Ngài than thở trong lòng:Nt: thở dài trong tâm linh  “Tại sao thế hệ này đòi xem dấu lạ? Ta quả quyết cùng các người, thế hệ này sẽ chẳng được dấu lạ nào.” 13 Rồi Ngài rời họ, lên thuyền trở lại sang bờ bên kia.

 

SUY GẪM:


C.1-3 Đức Chúa Giê-su thương xót đám đông và muốn cho họ ăn. Chúa quan tâm đến những người đang ở cùng Ngài có thể bị ngất xỉu vì đói và mệt. Ngày nay, Chúa Giê-su cũng quan tâm đến chúng ta để chúng ta không bị ngất xỉu vì đói và mệt. Chính vì thế, chúng ta không cần lo lắng bị đói trong khi đang sống cùng Phúc Âm. Chúa Giê-su nhìn thấy mọi nan đề của chúng ta và sẽ chăm sóc chúng ta.

C.6-10 Đức Chúa Giê-su mở một bữa tiệc chỉ với bày cái bánh và hai con cá nhỏ trong một nơi hoang vắng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, còn thừa lại bày giỏ. Chúa cho người ngoại ăn cũng giống như cách Ngài cho người Do Thái ăn. Tương tự như vậy, Chúa Giê-su ban cho tất cả mọi người ơn cứu rỗi. Hãy cầu nguyện bởi cớ vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài đã biến một nơi sa mạc khô cằn trở thành một bàn ăn thịnh soạn.

C.11-13 Ngài than thở trong lòng và từ chối làm dấu lạ cho thế hệ loài người gian ác đòi xem những dấu kỳ phép lạ. Họ vẫn không thể nhận ra Chúa cho dù được chứng kiến vô số những phép lạ mà Ngài bày tỏ. Họ là những con người gian ác, muốn thử Ngài. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có nằng nặc đòi thấy những dấu lạ khác cho dù đã nhận lãnh được ân sủng mà Chúa ban cho qua Lời Ngài? Hãy lắng nghe tiếng thở dài của Chúa.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp chúng con biết tạ ơn những gì Ngài đã ban cho chúng con qua Lời Ngài. Chúng con muốn được sống một đời sống biết chia sẻ ân sủng đó.

Bình Luận:

You may also like