Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Chúa Giê-xu Giúp Đứa Trẻ Bị Tà Linh Và Người Đàn Ông Bị Điếc

Ngày 22 – Chúa Giê-xu Giúp Đứa Trẻ Bị Tà Linh Và Người Đàn Ông Bị Điếc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 7:24-37

Người Đàn Bà Ca-na-an

24 Sau đó, Ngài rời nơi ấy để vào miền Ty-rơ. Ngài vào một ngôi nhà, không muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được. 25 Vừa nghe Ngài đến, một người đàn bà có con gái nhỏ bị tà linh ám đến quỳ dưới chân Ngài. 26 Bà là người Hy Lạp thuộc sắc dân Sy-ri Phê-ni-xi. Bà van xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. 27 Ngài bảo bà rằng: “Hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà ném cho chó con.” 28 Bà thưa: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng chó con dưới bàn ăn những miếng bánh vụn của con cái.” 29 Chúa bảo bà: “Bà đã nói thế thì hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy con gái mình đang nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi.

Đức Giê-su Chữa Người Điếc Và Ngọng

31 Đức Giê-su lại rời thành phố miền Ty-rơ đi ngang qua thành Sy-đôn hướng đến vùng biển Ga-li-lê để vào miền Mười Thành. 32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa trị. 33 Ngài dắt anh ấy ra khỏi đám đông rồi đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh. 34 Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: “Ép-pha-ta!” Nghĩa là: “Hãy mở ra”. 35 Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng. 36 Ngài cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng Ngài càng cấm họ lại càng đồn ra. 37 Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm điều gì cũng tốt lành, khiến cả kẻ điếc nghe được và người câm nói.”

SUY GẪM:

Câu 25-30 Đức Chúa Giê-su đã cứu đứa con gái nhỏ của người đàn bà Ca-na-an bởi cớ đức tin của bà. Tuy nhiên, lúc đầu Chúa Giê-su lại từ chối lời thỉnh cầu của bà (c.27). Nhưng Ngài làm vậy là để bày tỏ đức tin của bà, chứ không phải làm bà bị tổn thương. Ngài muốn chứng tỏ rằng nếu ai thật sự là con cái Đức Chúa Trời sẽ dự phần trong vương quốc Thiên Đàng. Nói một cách khác, Chúa Giê-su chứng tỏ cho những người Do Thái, với suy nghĩ rằng họ là con cái Đức Chúa Trời, có cơ hội được vào Nước Đức Chúa Trời nhưng họ đã từ chối, trong khi dân ngoại, những người bị coi khinh, sẽ được ban cho cơ hội trở nên một phần của Nước Chúa. Bởi cớ Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin của người đàn bà Ca-na-an và ban cho bà ân sủng của Vương quốc Thiên Đàng, Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta ân sủng cứu chuộc quý giá đó.

C.32-37 Đức Chúa Giê-su chữa lành cho người bị điếc và ngọng. Chúa đặt ngón tay lên tai người đó, chạm vào lưỡi người đó, và Ngài nói “Ép-pha-ta” với một tiếng thở dài. Ngài đang bày tỏ lòng thương xót đối với dân ngoại. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời bởi cớ Ngài đến với chúng ta, mở tấm lòng của chúng ta và cất đi khỏi chúng ta những gánh nặng trong khi chúng ta đang sống một đời sống tuyệt vọng giống như người đàn ông bị điếc và ngọng kia.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con trong những lần chúng con hành động như thể bị điếc và ngọng trước sự vinh hiển của Ngài.

Bình Luận:

You may also like