Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Điều Gì Khiến Một Người Bị Ô Uế

Ngày 21 – Điều Gì Khiến Một Người Bị Ô Uế

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

 


Mác 7:14-23

Ô Uế Và Tinh Sạch

14 Sau đó Ngài lại gọi dân chúng đến và phán dạy: “Hết thảy hãy lắng nghe Ta và tìm hiểu: 15 Người ta bị ô uế không phải vì những gì từ ngoài vào, nhưng những gì từ trong ra mới làm cho người ô uế. 16 Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Nhiều bản cổ không có câu 16

17 Khi Ngài rời khỏi đám đông và vào trong nhà, môn đệ hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 18 Ngài bảo họ: “Đến các con mà cũng không hiểu được à? Sao các con chẳng biết rằng không vật gì từ ngoài vào có thể làm ô uế con người được. 19 Vì nó không vào trong tâm hồn người ta, chỉ xuống bụng rồi bài tiết ra nơi kín đáo.” Như vậy Chúa tuyên bố tất cả thực phẩm đều thanh sạch. 20 Ngài lại tiếp: “Chính điều phát xuất từ tâm địa mới làm cho người bị ô uế, 21 vì từ bên trong, vì từ lòng con người mà ra những ác tưởng, gian dâm, trộm cắp, sát nhân, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng. 23 Tất cả những việc xấu xa này đều phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người.”
SUY GẪM:

C.19-23 Đức Chúa Giê-su dạy rằng sự tinh sạch đến từ bên trong và thiết lập một đường lối mới về ý nghĩa của sự thánh khiết. Những người tự cho mình là ngoan đạo có suy nghĩ rằng những điều gì từ ngoài vào người ta bị ô uế, nhưng Chúa Giê-su phủ nhận quan điểm đó và bảo họ rằng những gì từ trong ra mới làm cho người ta ô uế. Điều đó có nghĩa là nếu một người gian ác ở bên trong, hành động cũng sẽ trở nên gian ác, cho dù thân thể của người đó giữ gìn sạch sẽ. Chính vì thế, chúng ta cần nương dựa vào Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta một tấm lòng mới và một thần linh mới (Ê-xê-chi-ên 36:26).

C.20-23 Những điều xuất phát từ “tâm địa” của một người mới làm cho người đó bị ô uế. Hãy suy xét kỹ càng những điều mà Chúa Giê-su đã liệt kê: gian dâm, trộm cắp, sát nhân, ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng. Những điều gian ác này chống nghịch lại tinh thần của điều răn thứ năm, đó là yêu thương người lân cận mình. Hơn nữa, đời sống tin kính này xuất phát từ tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, được đề cập tới qua bốn điều răn đầu của Mười Điều Răn. Điều đó có nghĩa những suy nghĩ xấu xa trong lòng sẽ dẫn đến hành động thể hiện ra bên ngoài, khiến cho chúng ta trở nên ô uế và kéo chúng ta rời xa Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải gìn giữ tấm lòng mình trên hết mọi sự. (Châm ngôn 4:23).

Cầu nguyện Cảm tạ Chúa vì ân sủng Ngài dành cho con qua huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bình Luận:

You may also like