Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Chúa Giê-xu Khiển Trách Những Kẻ Đạo Đức Giả

Ngày 20 – Chúa Giê-xu Khiển Trách Những Kẻ Đạo Đức Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 7:1-13

Tranh Luận Về Tục Lệ

1 Có mấy người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật từ Giê-ru-sa-lem xuống, họp nhau cùng đến gặp Đức Giê-su. 2 Họ thấy vài môn đệ của Ngài dùng bữa mà tay không thanh sạch, nghĩa là không rửa tay trước khi ăn. 3 (Người Pha-ri-si và cả dân Do Thái đều không ăn nếu không rửa tay theo tục lệ cổ truyền. 4 Khi ở chợ về, nếu không nhúng hẳn tay vào nước theo lệ thanh sạch thì cũng không ăn. Họ còn giữ nhiều tục lệ khác như thanh tẩy chén bát, bình đất và đồ đồng).

5 Nên người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật chất vấn Ngài: “Tại sao môn-đệ Thầy không giữ lệ của người xưa, dùng tay không thanh sạch mà ăn như thế?”

6 Ngài đáp: “I-sa đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả rằng:

‘Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng
Nhưng lòng chúng nó xa cách Ta.
7
Họ thờ phượng Ta thật vô ích,
Dạy giới luật con người như là giáo lý,’
8
Gạt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời
Để giữ tục lệ của loài người.”


9 Ngài còn thêm rằng: “Các ông đã khéo léo gạt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ tục lệ của mình, 10 vì Môi-se đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử,’11 nhưng các ông lại bảo: ‘Một người thưa với cha mẹ rằng những gì mình có để phụng dưỡng cha mẹ thì đã kể là co-ban’ (nghĩa là đã dâng cho Đức Chúa Trời). 12 Các ông không còn cho người ấy báo hiếu cha mẹ nữa. 13 Vì giữ các tục lệ cổ truyền, các ông đã làm cho đạo của Đức Chúa Trời trở thành vô hiệu. Các ông còn làm nhiều điều tương tự khác nữa.”
SUY GẪM:

Câu 6-8 Dùng những lời trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su khiển trách những kẻ đạo đức giả, người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật. Chúa Giê-su biết rằng những lãnh đạo tôn giáo ngày nay, giống như những người trong thời kỳ của tiên tri I-sa, đều có vẻ ngoài tin kính nhưng tấm lòng bên trong không hề vâng theo Đức Chúa Trời. Chúng ta cần gạt bỏ tục lệ nếu nó trái với những điều răn của Đức Chúa Trời, cho dù tục lệ đó có thể ban đầu là tốt đẹp.

C.3-5 Những lãnh đạo tôn giáo thời đó đã thổi phồng luật lệ về sự thánh khiết trong Cựu Ước, vì thế rất ít người biết rõ luật pháp có thể thực thi. Điều đó trở nên một hành động biệt riêng chỉ dành cho những người có đặc quyền ưu tiên. Hãy cẩn thận đừng khiến cho nỗ lực nhiệt huyết của chúng ta trở thành sự thờ lạy hình tượng chính bản thân mình.

C.9-13 Những người Pha-ri-si và các chuyên gia kinh luật đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời khi họ tuân giữ các tục lệ của mình. Cho dù Mười Điều Răn dạy rằng phải hiếu kính cha mẹ, những người lãnh đạo đã chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ mình với chính sách riêng của họ được gọi là “co-ban” (nghĩa là đã dâng cho Đức Chúa Trời). Với hành động này, họ đã phản bội lại tinh thần của Luật pháp, là tình yêu thương. Điều đó cũng có nghĩa họ đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Hãy kiểm tra cẩn thận đời sống của chúng ta, liệu chúng ta có thay thế Lời của Đức Chúa Trời bằng những luật lệ của riêng mình hay không.

Cầu nguyện Xin khiến chúng con tôn cao Lời Chúa hơn là những tục lệ và đường lối của riêng mình.

Bình Luận:

You may also like