Home Chuyên Đề Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 5: Lời Nói Dối Của Sa-tan

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 5: Lời Nói Dối Của Sa-tan

30 đọc

SA-TAN NUÔI DƯỠNG TÂM TRÍ CHÚNG TA BẰNG NHỮNG LỜI NÓI DỐI MỖI NGÀY. DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÀI LỜI NÓI DỐI PHỔ BIẾN MÀ HẮN DÙNG ĐỂ BẪY CƠ ĐỐC NHÂN VÀ NGĂN CẢN HỌ LÀM CHỨNG.

Sa-tan cố gắng khiến Cơ đốc nhân bị giam cầm trong những thất bại của họ.

Sa-tan nói dối Cơ đốc nhân bằng cách bảo người đó là người đó không trong sạch trong mắt Chúa nên không được Chúa sử dụng làm chứng nhân. Hắn lừa dối chúng ta bằng cảm xúc cũng như lời nói. Hắn khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta chưa được tha thứ.

MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN LỚN NHẤT ĐỂ BỊ ĐÁNH BẠI THUỘC LINH LÀ LƯƠNG TÂM TỘI LỖI.

Dưới đây là những gì xảy ra

  1. Một Cơ đốc nhân phạm tội.
  2. Sa-tan nói, “Ngươi làm hỏng chuyện rồi”.
  3. Cảm giác tội lỗi đến.
  4. Sa-tan gợi ý cho người đó nên làm gì đó để che giấu tội lỗi mình (con người thường có xu hướng muốn sửa sai mọi thứ).
  5. Cơ đốc nhân tìm kiếm cảm giác tha thứ từ Chúa bằng cách làm điều lành cho Chúa.
  6. Bằng sức riêng, người đó thất bại trong việc tiếp nhận cảm giác tha thứ.
  7. Sa-tan khiến Cơ đốc nhân ở lại lâu hơn trong sự thất bại của mình.
  8. Hắn thuyết phục Cơ đốc nhân rằng người đó không thể mong đợi Chúa lắng nghe và đáp lời cầu nguyện bởi sự thể hiện tồi tệ của mình.
  9. Sa-tan khiến cho Cơ đốc nhân cảm thấy Chúa không hài lòng với những gì người đó thể hiện và tức giận với người đó.
  10. Cảm giác xa cách xuất hiện trong tâm trí Cơ đốc nhân. Bởi người đó cảm thấy Chúa đang tức giận với mình nên cảm thấy mình xa cách với Chúa.

Một khi Cơ đốc nhân bắt đầu cảm thấy tội lỗi về những gì người đó thể hiện trong cuộc đời Cơ đốc, người đó không còn là mối đe dọa với chương trình của Sa-tan nữa. Cơ đốc nhân cảm thấy mình không còn được Chúa sử dụng và năng quyền của Chúa bị ngăn trở trong đời sống người đó.

HÃY COI CHỪNG!!! SA-TAN ĐANG NÓI DỐI BẠN!!!!

ĐIỀU SA-TAN THẬT SỰ LÀM ĐÓ LÀ KHIẾN CƠ ĐỐC NHÂN MÙ LOÀ VỚI LẼ THẬT VỀ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA Ở THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA GIÊ-SU!

CÁI GIÁ CỦA SỰ THA THỨ ĐÃ ĐƯỢC TRẢ! CÁI GIÁ KHÔNG HỀ RẺ CHÚT NÀO NHƯNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ TRỌN VẸN!

Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta … cùng phá hủy tờ khế đó mà ĐÓNG ĐINH TRÊN CÂY THẬP TỰ. Cô-lô-se 2:14

Sa-tan cố gắng khiến cho Cơ đốc nhân bị Luỵ vào những điều Bận Tâm của Thế Gian.

Có rất nhiều điều cần làm trong cuộc đời này. Cơ đốc nhân có thể bị vướng bận với NHỮNG ĐIỀU PHẢI LÀM khiến cho người đó không có thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa, do đó TIẾN TRÌNH LÀM MỚI LẠI bị ngăn trở hoặc chiếm rất ít.

Nhưng TRƯỚC HẾT, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ 6:33

Chúng ta phải để ý muốn của Chúa cho chúng ta lên TRƯỚC HẾT trong mọi hoạt động hàng ngày, sau đó mới làm NHỮNG ĐIỀU cần phải làm khác.

Khi một người đi ra trận (người lính ĐANG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ), thì chẳng còn lấy việc đời LUỴ mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. 2 Ti-mô-thê 2:4

Từ LUỴ có nghĩa là – phức tạp hay là bối rối, BỊ TRÓI BUỘC hay BỊ NGĂN TRỞ.

Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy LỢI DỤNG THÌ GIỜ, vì những ngày là xấu. Ê-phê-sô 5:15-16

Chúng ta chớ nên bị Sa-tan lừa dối; chúng ta là NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐANG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ!!

Sa-Tan Tìm Cách Lừa Dối Cơ Đốc Nhân Về Tình Trạng Thuộc Linh Của Người Hư Mất.

Sa-tan sẽ lừa dối chúng ta tin rằng mọi người xung quanh chúng ta đều ổn. Họ không cần giúp đỡ. Họ hạnh phúc, thoả lòng và tận hưởng. Không có nhu cầu làm chứng cho những người đó về Chúa Giê-su. Sa-tan khiến chúng ta nhìn vào vẻ bề ngoài thay vì tình trạng thuộc linh của họ.

Đừng để Sa-tan lừa dối bạn về tình trạng thực sự của người hư mất!!

KINH THÁNH VẼ LÊN MỘT BỨC TRANH TỐI TĂM NHƯNG THẬT VỀ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐẤNG CHRIST ĐANG Ở TRONG CẠM BẪY CỦA MA QUỶ:

… Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời nầy đã làm mù lòng họ … 2 Cô-rinh-tô 4:4

Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Ê-phê-sô 2:1

Mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Hê-bơ-rơ 2:14-15

Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khải huyền 20:15

CHÚNG TA PHẢI XIN CHÚA MỞ MẮT THUỘC LINH ĐỂ THẤY HÌNH ẢNH THẬT CỦA NGƯỜI HƯ MẤT.

Sa-Tan Cố Gắng Lừa Cơ Đốc Nhân Nghĩ Rằng Mình Không Thể Làm Chứng.

Nếu Sa-tan không thể lừa Cơ đốc nhân nghĩ là không có cần làm chứng, hắn sẽ cố gắng lừa dối khiến người đó nghĩ rằng người đó không thể làm chứng.

Sa-tan nói những lời nói dối như là:

“Người chả là gì cả; người không thể đi làm chứng được.”

“Ngươi không giỏi ăn nói.”

“Ngươi không biết Kinh Thánh đủ.”

“Ngươi sẽ nói sai và làm cho họ khó hiểu.”

Nếu chúng ta chấp nhận những lời nói dối của Sa-tan là sự thật thì hắn đã chiến thắng trận đánh rồi! Bạn có thể thấy chúng là những lời nói dối khi bạn so sánh chúng với những điều Chúa đã phán trong Kinh Thánh.                        

Môi-se nghe lời nói dối rằng ông chả là ai cả và ông không thể làm công tác Chúa kêu gọi ông làm. Hãy xem Xuất Ai Cập ký 3:10-12. Chúa đã bảo Môi-se rằng Ngài sẽ sai ông đi tới Pha-ra-ôn để mang dân sự Chúa ra khỏi Ai Cập.

Môi-se bèn thưa rằng:

Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Xuất Ai Cập ký 3:11

Đức Chúa Trời phán rằng:

Ta sẽ ở cùng ngươi. Xuất Ai Cập ký 3:12a

Môi-se công bố lời hứa của Chúa trên lời nói dối mà Sa-tan đã nói với ông trong tâm trí. Ông đến Ai Cập gặp Pha-ra-ôn như Chúa đã ra lệnh.

Nhưng Môi-se đã để Sa-tan lừa dối mình trong lĩnh vực hầu việc Chúa khác. Hãy xem Xuất Ai Cập ký 4:10-17. Chúa đã chỉ ra và bảo Môi-se điều ông phải làm trước Pha-ra-ôn. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng:

Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Xuất Ai Cập ký 4:10 (Một lời nói dối khác của Sa-tan)

Đức Giê-hô-va bèn phán rằng:

Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Xuất Ai Cập ký 4:11-12

Nhưng Môi-se thưa rằng:

Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai. Xuất Ai Cập ký 4:13

Môi-se đã nói điều gì với Chúa trong câu số 13? Tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu điều ông nói nếu chúng ta nhìn vào câu 14 trước.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA BÈN NỔI GIẬN CÙNG MÔI-SE … Xuất Ai Cập ký 4:14

Chúa tức giận Môi-se bởi vì ông KHÔNG TIN Chúa có thể sử dụng môi miệng ông để phán với Pha-ra-ôn. Môi-se đang nói với Chúa: “Chúa ơi, con không làm được, xin Chúa sai bất cứ ai đi trừ con ra.”

Môi-se CHẤP NHẬN LỜI NÓI DỐI CỦA SA-TAN THAY VÌ LỜI HỨA CỦA CHÚA! Bởi vì Môi-se VÔ TÍN, Chúa đã sử dụng A-RÔN để phán với Pha-ra-ôn.

Chúa ban cho chúng ta nhiều lời hứa tuyệt vời để chúng ta sử dụng mà đánh bại Sa-tan khi hắn bắt đầu nói dối chúng ta.

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Ma-thi-ơ 28:18-20 – Chúa sai chúng ta đi làm chứng cho thế gian về sự chết, chôn và sống lại của Ngài vì cớ họ. Như với Môi-se, Ngài hứa sẽ đi cùng chúng ta.

Công vụ 1:8 – Đấng Christ nói rằng chúng ta sẽ nhận lấy quyền phép từ Đức Thánh Linh để làm chứng.

Giăng 15:16 – Đấng Christ nói rằng Ngài đã chọn và lập chúng ta đi và kết quả. Ngài hứa trái sẽ thường đậu luôn.

CHẮC CHẮN NHƯ CHÚA ĐÃ LẬP CÁC TIÊN TRI THUỞ XƯA, NGÀI ĐÃ LẬP CHÚNG TA LÀM NHÂN CHỨNG CHO NGÀI! CHẮC CHẮN NHƯ KHI NGÀI ĐÃ BAN SỨC CHO HỌ ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC THÌ NGÀi CŨNG BAN SỨC CHO CHÚNG TA!

(Còn tiếp…)

Leon Bates Và Joseph R. Smith
Xuất bản lần đầu năm 1978
Nhà xuất bản Bible Believers’ Evangelistic Association, Inc., Dallas, Texas
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like