Home Dưỡng Linh Thanh Tẩy – 2 Sử-ký 34:1-7

Thanh Tẩy – 2 Sử-ký 34:1-7

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/BPhDGh9ZIZM

“Khi còn trẻ, [Giô-si-a] đã bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của cha mình là Đa-vít.”  (2 Sử-ký 34: 3)

Khi Giô-si-a được 16 tuổi, Đức Chúa Trời đã khích lệ chàng tìm kiếm mặt Ngài, và vị vua trẻ nhận thấy mình bị thu hút bởi Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đa-vít, vị vua vĩ đại của dân này từ bốn thế kỷ trước. Chúng ta có thể hình dung ra Giô-si-a đang đắm mình trong các thi thiên, tìm hiểu về lịch sử của những công việc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm trên dân Y-sơ-ra-ên, và ngày càng đến gần với Đức Chúa Trời của tổ phụ mình–là Đấng giữ các giao ước.

Khi vị vua trẻ này nhận biết Đức Chúa Trời qua sự thánh khiết và thành tín của Ngài, một ngọn lửa đã bùng cháy lên trong lòng chàng. Vào năm Giô-si-a được 20 tuổi, chàng biết mình phải làm gì để thúc đẩy cả một dân tộc tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Hãy gặp Giô-si-a, người đạp đổ các thần tượng! Vị vua trẻ đã nổi cơn thịnh nộ thánh. Thật đáng kinh ngạc khi đọc những gì chàng làm, thậm chí đến mức cho đào hài cốt của các thầy tế lễ (mà trước đây đã dẫn dắt dân sự thờ lạy các tà thần) lên và thiêu chúng tại trên bàn thờ của chính họ như một dấu hiệu của sự tách biệt hoàn toàn với tất cả những thần mà các thầy tế lễ này đại diện.

Sau đó, Giô-si-a kịp thời kêu gọi cả nước tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chàng biết rằng trừ khi các nghi lễ thờ cúng tà thần chấm dứt, và các khí dụng dùng cho việc thờ cúng đó bị phá hủy, thì sự thờ phượng thật sẽ không thể phát triển.

Ăn năn là bước đầu tiên để quay về với Chúa. Từ chối hoàn toàn các thần khác là bước đầu tiên dẫn đến sự phấn hưng. Hãy nói “Không” với các thần giả và “Amen” với Chúa. Ngày nay, có điều gì đang cản trở chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện

Lạy Cha, con cầu xin Cha thương xót con và đổ đầy con với Thánh Linh của Cha để con cũng có thể được thanh tẩy và tìm kiếm Cha với một tấm lòng trong sạch. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like