Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-4)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-4)

by Hong An
30 đọc

(Tiếp theo)

Giê-ru-sa-lem và
Đền Th
Chúa
đã quyết định chn Giê-ru-sa-lem là nơi cư ng cho Danh Ngài?
Điu đó có tht s có ý nghĩa gì?

Đức Chúa Trời đời đời, Đấng Tạo dựng trời và đất, Ngài đã chọn để Danh Ngài ngự tại đó. Đó là núi thánh của Ngài (Ê-sai 11:9, 56:7, 65:11,25; Sô-phô-ni 3:11), Núi Si-ôn (Giô-ên 2:1, 3:17), là nơi Đức Chúa Trời đã ấn định nơi ở của Ngài (Thi Thiên 74:2). Nơi này còn được gọi là nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp (Ê-sai 2:3), nhà của Chúa (Ê-xê-chi-ên 8:14,16; Giô-ên 1:13-14; Mi-chê 4:1-2 và A-ghê 1:14).

Khi Đền thờ Giê-ru-sa-lem, do vua Sa-lô-môn xây dựng, đang được cung hiến, “…thì có đám mây tràn đầy đền th ca Đức Giê-hô-va, đến ni do đám mây y mà các thy tế l không th tiếp tc hành l được, vì vinh quang ca Đức Giê-hô-va [Shekinah] tràn ngp đền th ca Ngài…” (I Các Vua 8:10-11). Chúa ngự trong Nơi Chí Thánh của Đền thờ, và hiện diện trong đám mây như Ngài đã hiện diện khi dân sự còn đi lang thang trong hoang mạc, khi đám mây bao phủ đền tạm. Xut Ê-díp-tô Ký 40:34-38 cho biết: “…Ri có mt đám mây bao ph Lu Hi Kiến và vinh quang ca Đức Giê-hô-va đầy dy Đền Tm. Môi-se không th vào Lu Hi Kiến được vì đám mây bao ph trên đó; vinh quang ca Đức Giê-hô-va đầy dy Đền Tm. Trong mi chng đường ca cuc hành trình, mi khi đám mây t Đền Tm được ct lên thì con dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Nhưng nếu đám mây không ct lên thì h không ra đi cho đến ngày nào đám mây được ct lên. Vì trong mi chng đường ca cuc hành trình, đám mây ca Đức Giê-hô-va ng trên Đền Tm vào ban ngày và có la trong đám mây vào ban đêm trước mt c nhà Y-sơ-ra-ên…”

Tất nhiên, Sa-lô-môn biết rất rõ rằng Đức Chúa Trời không thể bị bó buộc trong một Đền thờ làm bằng đá. Trong sự cung hiến, ông đã hỏi: “…Nhưng tht ra Đức Chúa Tri có ng trên đất ny chăng? Kìa, các tng tri, ngay c tri ca các tng tri cũng không th cha Ngài được, hung chi đền th ny mà con đã xây ct!…” (I Các Vua 8:27) Ê-sai cũng biết điều này khi ông nói qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Trời: “…Tri là ngai ca Ta, đất là b chân Ta…” (Ê-sai 66:1). Chúa Jesus lặp lại những lời này khi Ngài gọi trời là ngai của Đức Chúa Trời, đất là bệ chân của Ngài, và Giê-ru-sa-lem là thành phố của Vua lớn. Ma-thi-ơ 5:34-35 chép: “…Nhưng Ta bo các con: Đừng th gì hết. Đừng ch tri mà th, vì đó là ngai ca Đức Chúa Tri; đừng ch đất mà th, vì đó là b chân ca Ngài; đừng ch thành Giê-ru-sa-lem mà th, vì đó là thành ca Vua ln… ” Thế mà chính Chúa đã chọn Giê-ru-sa-lem làm nơi mà Ngài sẽ ngự trên đất này.

Bài ca Môi-se đã ca vang sau cuộc vượt qua Biển Đỏ kỳ diệu, trong cuộc Xuất hành từ Ai Cập, có những lời thế này: “… Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đem dân y vào, và cho h cư ng trên núi cơ nghip Ngài, tc là ch Ngài đã sm sn để làm nơi ng Ngài. Ly Chúa! Đó là Đền Thánh mà tay Ngài đã lp…” (Xut Ê-díp-tô Ký 15:17) Sau đó, ông nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “…Anh em hãy cùng vi con trai, con gái, tôi trai t gái anh em, người Lê-vi trong thành, người khách l, k m côi và người góa ba gia anh em, vui v d l ti địa đim mà Giê-hô-va Đức Chúa Tri s chn để danh Ngài ng ti đó…” (Phc Truyn Lut L Ký 16:11)
Trong Đền Thờ cũng có chỗ cho những người ngoại, như được thấy rõ qua lời cầu nguyện cung hiến của Sa-lô-môn: “… Ngoài ra, đối vi người ngoi quc là người chng thuc v dân Y-sơ-ra-ên ca Chúa, nhưng vì nghe danh Ngài nên t x xa đến (vì h đã nghe v uy danh ca Chúa, v tay quyn năng và cánh tay giơ thng ra ca Ngài). Khi h đến cu nguyn trong đền th ny, thì xin Chúa trên tri, là nơi Chúa ng, lng nghe và làm cho h mi điu h cu xin Ngài, để muôn dân trên đất nhn biết danh Chúa và kính s Ngài ging như dân Y-sơ-ra-ên ca Ngài, và để người ta biết rng danh Chúa được kêu cu nơi đền th mà con đã xây ct…” (I Các Vua 8:41-43).
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/459044698775741

Bình Luận:

You may also like