Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 17: Thờ Phượng

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 17: Thờ Phượng

30 đọc

Có lẽ đặc quyền lớn nhất mà sự cứu rỗi trao tặng cho chúng ta tại phía bên này của thiên đàng là được thờ phượng Chúa. Khi chúng ta lên thiên đàng, thờ phượng Ngài sẽ là niềm vui tột độ của các thánh đồ trong cõi đời đời. Đọc Khải huyền, chương 5 và 7.

Nếu thờ phượng là một đặc quyền lớn, chứng tỏ một trong những điều đầu tiên bạn cần phải làm sau khi cải đạo là học cách thờ phượng Chúa.

Tất cả Cơ đốc nhân đi đến nhà thờ vào mọi Chủ nhật, thường xuyên nhất có thể.

Chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa

  • vì mạng lệnh của Chúa (Hê-bơ-rơ 10:25)
  • vì tấm gương của Đấng Christ (Lu-ca 4:16)
  • vì chúng ta muốn đi (Thi thiên 122:1).

Thờ phượng là sự cuối cùng của con người

Con người được tạo dựng để thờ phượng Chúa. Tội lỗi ngăn cản điều này. Nhưng tội của bạn đã được xử lý. Hiện giờ bạn có thể hưởng đặc quyền lớn nhất của con người. Bạn có thể thờ phượng Chúa. Không gì có thể thay thế được thờ phượng. Đấy là niềm vui lớn nhất trên thiên đàng và trên đất.

Chúng ta thờ phượng Chúa

  • bởi chính Ngài (Thi thiên 99:5; 96:8-9)
  • bởi những gì Ngài đã làm cho chúng ta (Khải huyền 5:11-14).

Thờ phượng, tất nhiên, không phải là giới hạn trong một toà nhà, hay chỉ một Chủ nhật. Thờ phượng là đặc quyền kéo dài của dân sự Chúa.

Thờ phượng còn hơn cả cảm nhận xúc động vui sướng, thờ phượng phải kèm theo tâm trí. Hiểu biết của chúng ta về Chúa là điều phải có khi thờ phượng thật. Nhưng nếu tâm trí đầy dẫy những giáo lý đúng đắn còn tấm lòng vô cảm với sự hiện diện của Chúa, thì đấy không phải là thờ phượng thật. Tâm trí và tấm lòng hoà quện với nhau trong thờ phượng để ngợi khen và vui thoả Chúa.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like