Home Dưỡng Linh Không Ai Có Thể Tạo Dựng Bạn Như Vậy

Không Ai Có Thể Tạo Dựng Bạn Như Vậy

by Rick Warren
30 đọc

“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi”.

Chúa đã hoạch định mỗi một ngày trong đời sống của bạn. Trước khi bạn thở hơi thở đầu tiên, Chúa đã biết trước từng diễn biến của đời sống bạn.

Từ lâu trước khi bạn được thụ thai bởi cha mẹ bạn, bạn đã được thụ thai trong tâm trí Chúa. Không phải là định mệnh, hay ngẫu nhiên, hay hên xui, hay trùng hợp mà bạn đang thở ngay trong lúc nầy.

Bạn đang sống lúc nầy là vì Chúa muốn bạn – với tất cả ưu và khuyết điểm của bạn –sống. 

Dẫu là cha mẹ của bạn tốt, xấu, hay không quan trọng, Chúa đã dùng họ bởi vì họ có đúng DNA cần thiết để tạo ra bạn. Chúa muốn bạn sống.Từ buổi sáng thế, Chúa đã có chương trình cho đời sống của bạn – và Ngài có một mục đích mà Ngài muốn bạn hoàn thành.

Không một ai có thể tạo dựng bạn như vậy. 

Kinh Thánh dạy, “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” 

Chúa đã dự phần vào sự ra đời của bạn một cách tỉ mỉ. Ngài yêu thương bạn từ lúc ấy và Ngài sẽ yêu thương bạn cho đến đời đời. Cha mẹ bạn dự phần vào DNA của bạn, nhưng Chúa đã tạo dựng bạn. Bạn không phải chỉ là một em bé nữa đã được sinh ra. Chính Chúa đã hoạch định sự ra đời của bạn. 

Bạn là một tuyệt tác của Chúa. Ngài tạo dựng ra bạn vì một lý do: hoàn thành mục đích của Ngài trong thế gian này.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like