Home Dưỡng Linh Ân Điển Của Chúa Giúp Bạn Vượt Qua Như Thế Nào?

Ân Điển Của Chúa Giúp Bạn Vượt Qua Như Thế Nào?

by Rick Warren
30 đọc

“Mục đích của tôi viết thư này là để khích lệ anh chị em và bảo đảm với anh chị em rằng những gì anh chị em đang trải qua thật sự là một phần của ân điển Chúa dành cho anh chị em. Hãy đứng vững trong ân điển này” (1 Phi-e-rơ 5:12).

Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy trong cuộc đua Ma-ra-tông của cuộc đời. Nhưng bất kể bạn phải trải qua điều gì, bạn có thể trông cậy vào ân điển đỡ nâng của Chúa.

Kinh Thánh nói trong 1 Phi-e-rơ 5:12, “Mục đích của tôi viết thư này là để khích lệ anh chị em và bảo đảm với anh chị em rằng những gì anh chị em đang trải qua thật sự là một phần của ân điển Chúa dành cho anh chị em. Hãy đứng vững trong ân điển này”.

Trong cuộc đời, có ba lần bạn rất dễ vấp ngã, bị bỏ rơi ở bên lề của cuộc đua và không về được đến đích. Nhưng trong mỗi tình huống này, ân điển đỡ nâng của Chúa sẽ giúp bạn vượt qua điều đó.

– Ân điển đỡ nâng của Chúa giúp bạn tiếp tục đứng vững khi bạn bị cám dỗ. Cám dỗ là điều đầu tiên có thể khiến bạn vấp ngã. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài sẽ không cho phép sự cám dỗ nhiều hơn là bạn có thể chống cự lại. Khi bạn bị cám dỗ, Ngài sẽ chỉ cho bạn một lối thoát để bạn có thể chịu đựng được” (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Chúa nói, “Ta sẽ cung cấp ân điển đỡ nâng để luôn cho con một lối thoát.” Lối thoát đó có thể nghĩa là chuyển kênh truyền hình. Nó có thể nghĩa là chạy ra khỏi cửa. Nó có thể nghĩa là thay đổi cách bạn đang suy nghĩ. Nhưng Chúa sẽ cung cấp một cách để thoát khỏi sự cám dỗ.

– Ân điển đỡ nâng của Chúa giúp bạn tiếp tục đứng vững khi bạn mệt mỏi. Đôi khi bạn không bị cám dỗ, bạn chỉ mỏi mệt mà thôi! Cuộc sống thường làm cho mình kiệt sức. Nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng làm điều đúng đắn hơn là điều dễ dàng.

Nhưng khi bạn đã mệt muốn chết rồi, bạn lấy đâu ra sức mạnh để làm điều đúng đắn kia chứ? “Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã giúp chúng tôi, cùng với anh chị em, đứng vững cho Chúa Cứu Thế. Ngài đã ủy thác cho chúng ta, và đã xác định chúng ta là thuộc về Ngài bằng cách đặt Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 1:21-22).

Có Chúa Thánh Linh ở trong lòng sẽ ban cho bạn năng lượng để làm những điều bạn không thể làm được bằng sức riêng của mình.

– Ân điển đỡ nâng của Chúa ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục đi tới khi bạn gặp hoạn nạn. Có một số tổn thương mà tất cả những sự ước muốn trên thế giới cũng sẽ không làm cho chúng biến mất đi được. Một số điều trong cuộc sống là không dự định, không ngừng nghỉ, và không xứng đáng—và chúng làm tổn thương nhiều nhất.

Bạn sẽ làm gì trong những tình huống đó? Trước hết, bạn phải ngừng trò chơi “phải chi…” và thay vào đó, hãy tập trung vào Chúa Cứu Thế và quyền năng đỡ nâng của Ngài. Ê-sai 41:10 nói, “Đừng lo lắng, vì Ta ở cùng con. Đừng sợ hãi, vì Ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ và sẽ giúp đỡ con; Ta sẽ nâng đỡ con với cánh tay phải của Ta đã cứu cứu con”.

Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ đơn độc trong cuộc sống và không bao giờ thiếu hy vọng. Cho dù bạn bị cám dỗ, mệt mỏi, hay gặp khó khăn, bạn có thể trông cậy vào ân điển đỡ nâng của Chúa để nâng đỡ bạn.  

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like