Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 10: Bạn Được Xưng Công Chính

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 10: Bạn Được Xưng Công Chính

by Sưu Tầm
30 đọc

Xưng công chính là từ chuyên ngành luật. Xưng công chính trái nghĩa với lên án (Rô-ma 8:33-34).

Xưng công chính là hành động tể trị của Chúa khi Ngài tuyên bố tội nhân được công chính, và những đòi hỏi đúng đắn của luật pháp được thoả mãn.

Luật pháp Chúa lên án tội nhân.

Tình yêu và ân điển của Chúa xưng công chính cho tội nhân (Rô-ma 3:24).

Con người không thể tự có được sự công chính (Ga-la-ti 2:16).

Chúa xưng công chính dựa trên sự công chính của Chúa Giê-su và sự chết chuộc tội cho tội nhân của Ngài (Rô-ma 5:8-9).

Sự xưng công chính loại bỏ tội lỗi (Rô-ma 8:1).

Sự xưng công chính đặt sự công chính của Đấng Christ (Rô-ma 4:20-25) vào chỗ tội nhân (vốn phải được tính vào tội nhân).

Sự xưng công chính xảy ra một lần và cho tất cả mọi người. Sự xưng công chính không có nhiều mức độ. Hiện nay bạn được xưng công chính và tương lai vẫn vậy, và được xưng công chính như những Cơ đốc nhân khác.

Xưng công chính trái nghĩa với lên án. Chúng ta bị Đức Chúa Trời kết án bởi tội mình (Giăng 3:18-20) và nếu chúng ta đến ngai phán xét của Ngài, Ngài sẽ thấy chúng ta có tội và phán chúng ta ở đời đời nơi hoả ngục. Đây là một bản án chính xác và hợp pháp. Trong sự xưng công chính, thẩm phán Chúa tuyên bố chúng ta trắng án. Ngài không bảo chúng ta vô tội, vì chúng ta có tội; nhưng chúng ta vẫn được trắng án. Chúng ta không bị kết án nhưng được chấp thuận bởi Chúa thánh khiết. Nhớ rằng bạn từng có tội và đáng phải xuống hoả ngục, đây chính là minh chứng tốt nhất về tình yêu và ân điển của Chúa.

Sự xưng công chính không chỉ loại bỏ sự kết án, mà còn cho chúng ta sự công chính, và chính là sự công chính mà Chúa đang nhìn nhận chúng ta. Sự công chính đó, Rô-ma 3:21 chép, ‘ra ngoài luật pháp’; tức là không liên quan gì đến cách chúng ta giữ luật pháp Chúa. Đó là sự công chính đến từ Chúa – là thứ Chúa đã trao cho chúng ta. Thực ra là sự công chính của Đấng Christ. Chúa tính cho chúng ta sự công chính của Con Một vô tội của Ngài. Đây là một lẽ thật đáng kinh ngạc, và cũng chính là trọng tâm của phúc âm Cơ đốc.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like