Home Dưỡng Linh Đồng Cỏ — Ê-sai 65:1-16

Đồng Cỏ — Ê-sai 65:1-16

by Sưu Tầm
30 đọc

“… những kẻ nào đã tìm kiếm ta, sẽ được đồng Sa-rôn dùng làm chỗ chăn chiên…” (Ê-sai 65:10)

Đồng cỏ — thật là một từ mang ý nghĩa phong phú! Đối với động vật ăn cỏ, đồng cỏ tượng trưng cho sự trù phú. Được bao quanh bởi những cánh đồng cỏ xanh mướt, những đàn cừu hoặc bò đang thong thả gặm cỏ, thứ thức ăn được thiết kế riêng cho sự phát triển của chúng. Đồng cỏ đại diện cho sự chu cấp không ngừng trong một khung cảnh yên bình.

Có thể bạn biết có những người thỏa lòng theo những cách như thế này. Ở họ có sự bình an nhất định. Họ có sự tự tin tận sâu bên trong mình. Họ cũng có tài xoay sở. Hầu như biết phải làm gì trong mọi tình huống, như thể họ có một nguồn cung cấp sự khôn ngoan vô tận để sống đúng đắn.

Ê-sai bắt đầu đoạn 65 này bằng cách giải thích rằng đời sống như thế này hoàn toàn là một món quà của ân điển. Mặc dù đó là kết quả của việc tìm kiếm Chúa, tuy nhiên những người đã tìm thấy đồng cỏ sự sống này không phải tự bản thân họ bắt đầu tìm kiếm Chúa trước. Chính lòng thương xót tuyệt đối của Chúa đã khiến họ bắt đầu tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời phán, “Những người vốn chẳng tìm Ta thì đã gặp được Ta.” Và Ngài phát họa nên hình ảnh của chính Ngài đang kêu gọi một dân chưa biết đến danh Ngài, mà rằng: “Ta đây, có Ta đây!(Ê-sai 65:1)

Một số người được ban cho đôi tai để nghe tiếng Chúa trong nền văn hóa đầy rẫy những hủ tục của người ngoại. Họ tìm thấy đồng cỏ của Chúa vì họ tìm kiếm một Đức Chúa Trời là Đấng đang tìm kiếm họ.

Nếu hôm nay chúng ta nghe tiếng Ngài, hãy tìm kiếm Ngài ngay nhé. Có đồng cỏ thực sự ở phía trước đang chờ chúng ta đấy.

Cầu nguyện

Lạy Cha. Cuộc sống đối với con thật rất mệt mỏi. Con khao khát được biết đến đồng cỏ sự sống của Ngài. Bởi ân điển của Ngài, xin thúc đẩy con tìm thấy Ngài và con có thể lấy nguồn năng lực nơi Ngài để giúp đỡ chăm sóc người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like