Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 03/2021: Phụ Nữ Trong Vai Trò Lãnh Đạo và Phục Vụ

Lịch Cầu Nguyện Tháng 03/2021: Phụ Nữ Trong Vai Trò Lãnh Đạo và Phục Vụ

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15)

Đức Chúa Trời ban cho phụ nữ có khả năng nhạy bén và biết cảm thông. Đây là một khả năng tuyệt vời giúp cho các lãnh đạo và người mục vụ trong khi làm việc với người khác. Chúng ta hãy cầu nguyện để người phụ nữ biết sử dụng khả năng này hầu có thể trở thành những lãnh đạo được yêu mến trong việc truyền tải tình yêu của Đức Chúa Trời.

1. Cầu xin Chúa soi sáng các phụ nữ trong vai trò lãnh đạo tìm được những cộng tác viên tin kính và nhiệt thành. (Châm 3:5-6)

2. Cầu xin Chúa ban nhóm TWR tại Serbia sự khôn ngoan để học biết Lời Chúa cách sâu nhiệm. Từ đó, họ có thể kiên nhẫn lắng nghe những nan đề của phụ nữ cần giúp đỡ, khuyến khích mọi người đọc và học Lời Chúa để trải nghiệm sự chữa lành và phục hồi từ nơi Ngài (Thi 111:10)

3. Cầu xin Chúa ban cho các điều phối viên tại Ấn Độ năng lực từ Ngài, để họ tự tin sử dụng các ân tứ phục vụ cộng đồng trong vai trò lãnh đạo. (Cô 3:23)

4. Cầu xin Chúa ở cùng với các nhân sự trong nhóm Phụ Nữ và Hy Vọng trong các buổi dưỡng linh hàng ngày, để tâm trí và tâm linh được tươi mới và sức sống từ Ngài luôn chảy trong đời sống họ. (Mat 5:8)

5. Cầu xin Chúa ban cho các trưởng nhóm cầu nguyện tại Phần Lan sự khôn ngoan để nhận biết những thành viên trong nhóm có những nhu cần khác nhau, hướng dẫn họ đến với Chúa cách cá nhân; từ đó, nhận được sự bình an trong Ngài (Gia 1:5)

6. Cầu xin Chúa ban cho thành viên nhóm cầu nguyện tại Nam Phi sự khôn ngoan, để họ sống và lãnh đạo theo gương Chúa Giê-xu, để hướng dẫn nhiều phụ nữ đến với Ngài. (Châm  2:1-11)

7. Cám ơn Chúa vì những người phụ nữ tại Indonesia có nhiều cơ hội để trở thành các nhà lãnh đạo trong chính phủ, hội thánh và các tổ chức. Ước mong họ khao khát tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, để đời sống họ trở nên gương tốt cho nhiều phụ nữ. (Mat 5:14)

8. Cầu nguyện để các nữ Cơ Đốc nhân có năng lực tại Đức được chọn vào các vị trí lãnh đạo trong các công ty lớn. (Thi 90:17)

9. Xin cầu nguyện cho các phụ nữ tại U-ru-quay học biết Lời Chúa cách sâu nhiệm, để mỗi ngày họ trở nên giống Chúa hơn. Từ đó, họ khuyến khích mọi người đọc và học Lời Chúa để trải nghiệm sự chữa lành và phục hồi từ nơi Ngài. (2 Phi 3:18)

10. Xin cầu nguyện cho phụ nữ tại Ca-na-đa biết sử dụng những ân tứ Chúa ban để làm vinh hiển danh Ngài. (Giê 17:7)

11. Xin cầu nguyện cho các nữ lãnh đạo Cơ Đốc trong các nhà thờ tại Trung Quốc, để đời sống họ phản chiếu thuộc tính tuyệt mỹ của Chúa Giê-xu. (1Ti 6:6)

12. Xin cầu nguyện cho các nữ tư vấn tâm lý Cơ Đốc tại Trung Quốc, để họ hướng dẫn các phụ nữ biết sống theo ý Chúa và thuận phục Ngài. (2 Tim. 2:2)

13. Cầu xin Chúa ban cho những phụ nữ Cơ Đốc giàu có tấm lòng nhân từ và thương xót như Ngài, để họ sử dụng những tài vật giúp đỡ những người cần đến. (1 Sam. 23:16)

14. Xin cầu nguyện cho các nữ Cơ Đốc tại Ru-ma-ni càng ngày trưởng thành trong Chúa, để đời sống họ phản chiếu sự chính trực và tình yêu Thiên Chúa; qua đó, mọi người biết Chúa và tin nhận Ngài. (Cô. 4:6)

15. Xin cầu nguyện cho các nữ Cơ Đốc tại các vương quốc Ả-Rập, để qua đời sống mẫu mực của họ mà mọi người biết đối đãi người khác cách phải lẽ theo ý Chúa. (Gal. 3:28)

16. Cầu nguyện để nữ Cơ Đốc có năng lực tại Hàn Quốc được chọn vào các vị trí lãnh đạo trong các công ty lớn ngày càng nhiều hơn. (Thi 84:11)

17. Xin cầu nguyện để những nữ Cơ Đốc tại Ba-lan biết quân bình giữa sự phục vụ Chúa và công việc nội trợ trong vai trò người vợ, người mẹ. (Thi 25:9)

18. Xin cầu nguyện để những nữ Cơ Đốc tại Nê-pan có việc làm và kiếm tiền theo khả năng lao động của họ. (Cô. 4:5)

19. Xin cầu nguyện để những nữ Cơ Đốc tại Pháp tận dụng mọi cơ hội trong ngày để kết nối với bạn bè. Xin ban ân điển và năng lực từ Chúa cho các bà mẹ trẻ và nữ công nhân, để họ sống chan hòa và thân ái với mọi người theo gương Chúa. (Es 40:29)

20. Cầu nguyện Chúa ban cho các nữ lãnh đạo Cơ Đốc nhân của TWR tại Phần Lan năng lực và niềm vui, để họ nhiệt thành phục vụ Ngài càng hơn. (Nê 8:10b)

21. Cầu xin Chúa thêm ơn và năng lực cho các phụ nữ Cơ Đốc tại U-crai-na, để qua đời sống tin kính của họ trong gia đình mà chồng họ nhận biết Chúa và tin nhận Ngài. (1 Phi 3:1)                                                                                                                

22. Cầu xin Chúa thêm ơn và năng lực cho các nữ lãnh đạo Cơ Đốc tại An-ba-ni, để hành động và lời nói của họ phản chiếu hình ảnh Chúa Giê-xu, biết quân bình đời sống, và biết đặt mối tương giao với Chúa là ưu tiên cao nhất. (Mat 6:31-34)

23. Cảm tạ Chúa vì các nhân sự tại Châu Phi mạnh mẽ và nhiệt thành trong sự hầu việc Chúa. (Eph. 6:10)

24. Xin cầu nguyện cho Miia da Silva, điều phối viên của TWR tại châu Âu và CAMENA, lắng nghe lời Chúa cách rõ ràng, nhận sự khôn ngoan từ Ngài để hoàn thành tốt mục vụ. (Thi 25:5)

25. Cầu xin Chúa soi sáng cho nhóm Phụ Nữ và Hy Vọng tại Pa-ra-quay, để họ tập trung giúp đỡ và phục vụ những phụ nữ bị tổn thương. (Gal 5:13-14)

26. Cầu xin Chúa soi sáng lãnh đạo nhóm Phụ Nữ và Hy Vọng trong việc chia sẻ mục vụ về Phúc Âm, lòng và trí hiệp một trong ý thánh Ngài. (1 Tê 5:24)

27. Xin cầu nguyện cho các phụ nữ Cơ Đốc tại Ru-ma-ni biết quân bình giữa nghề nghiệp và trách nhiệm gia đình, đề qua đời sống tin kính mà con cái họ nhận biết và yêu mến Chúa. (2 Ti 3:14-16)

28. Cầu nguyện cho các thiếu nữ Cơ Đốc tại Trung Quốc vì họ đang bị áp lực lập gia đình khi nhà thờ thiếu nam Cơ Đốc tin kính Chúa. (1 Phi 2:9)

29. Cảm tạ Chúa vì các nhà lãnh đạo nói tiếng Gujarati ở Ấn Độ mạnh mẽ trong đức tin và trong việc phục vụ Ngài, can đảm chia sẻ Phúc Âm trong gia đình và cộng đồng. (1Cô 16:13)

30. Cầu xin Chúa rờ chạm đến lòng các con cái Chúa, để họ ham thích học và truyền dạy Lời Ngài cho con cháu. (Phục. 11:18-20)

31. Cầu xin Chúa ban chính trực và trung kiên cho các thiếu nữ Cơ Đốc, đang giữ các vị trí lãnh đạo, nhiệt thành đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. (Gal. 5:25)

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM

1/ Xin cầu nguyện cho Việt Nam, COVID-19 đang trong đợt lây nhiễm lần ba nghiêm trọng hơn những kỳ trước. Xin Chúa thương xót.

2/ Xin Chúa cho chính phủ Việt Nam sớm mở đường bay để nhiều người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài có thể trở về quê hương.

3/ Xin Chúa gìn giữ và ban ơn cho các hội thánh và điểm nhóm người Việt tại Hàn Quốc (có khoảng 40 điểm) được bình an và có nhiều cơ hội để chia sẻ phúc âm cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Ngô Khang Thy- Mục vụ Phụ Nữ & Hy Vọng
Email: radiomanavn@gmail.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like