Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 101: Ẩn Dụ Về Nước Trời (5): Của Báu Tiềm Ẩn

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 101: Ẩn Dụ Về Nước Trời (5): Của Báu Tiềm Ẩn

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13: 44
44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.

Lời ngỏ
Có một câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa có tựa đề: “Của Báu”. Truyện kể rằng, Nước Tống có người được hòn ngọc, đem biếu quan Tư thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận. Người biếu ngọc thưa rằng: “Ngọc này tôi đã đem cho thợ ngọc xem, quả là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem dâng quan lớn, xin quan lớn nhận cho tôi được vui lòng.” 
Tử Hãn trả lời: “Ngươi cho ngọc là của báu, ta cho tính không tham là của báu. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận, thì hai bên cùng mất cả của báu. Âu là ngươi cứ đem về. Ai giữ lấy của báu của người ấy, như thế của báu của hai người đều còn cả, như vậy có hơn không!” 
Người biếu ngọc cúi đầu thưa: “Chúng tôi là thường dân mà lại có ngọc quý này, chỉ sợ bị trộm cướp mà có khi hại đến thân.” 
Tử Hãn thấy thế, lưu người ấy lại, gọi thợ ngọc đến giũa ngọc, bán được tiền rồi, bèn đưa cho người ấy để làm giàu. 

Khi đọc câu chuyện trên chúng ta thấy có điểm giống ẩn dụ mà Chúa Giê-xu kể ở Ma-thi-ơ 13:44, đó là cả hai đều đưa ra hình ảnh ‘của báu’. Nói đến ‘của báu’ thì ai cũng biết đó là đồ quý hiếm; nhưng lại khác nhau ở một điểm, đối với truyện cổ “của báu” thì Tử Hãn là người được tặng viên ngọc lại không coi đó là của báu, vì không thấy “của báu” ấy là giá trị nên từ chối không nhận. Còn trong ẩn dụ “Của báu” của Chúa Giê-xu thì người kia tình cờ phát hiện được của báu trong cánh đồng, và biết rõ giá trị của nó nên về bán hết của cải mình có để mua cho bằng được cánh đồng ấy.
Con người thì ai cũng thích “của báu” nhưng vấn đề là khái niệm “của báu” của mỗi người khác nhau. Chúa Giê-xu đang rao giảng một chân lý vô cùng mầu nhiệm đối với con người, nên Ngài dùng câu chuyện “của báu” để cho mọi người trong mọi giai tầng đều có thể hiểu được, vì đó là hình ảnh rất thực tế. Giờ này, chúng ta cùng nhau suy xét ẩn dụ thứ năm mà Chúa Giê-xu kể ở đây để được sáng tỏ hơn những đặc điểm sâu nhiệm của  Nước Trời.

1. Nước Trời là “của báu” tiềm ẩn
“Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia”
    Thông thường những thứ có giá trị cao, quý hiếm thường được cất giấu rất kỹ lưỡng. Ngày xưa, nếu người ta có của quý, như vàng vòng châu báu thì người ta thường bỏ vào chiếc hộp với chất liệu bền chắc như gỗ hay sắt, giống như là hộp đựng nữ trang ngày nay, để có thể bảo vệ được những món đồ quí giá đó, rồi mang chôn xuống đất để phòng không bị trộm cướp. Có những trường hợp người chôn cất của báu ấy phải đi đâu xa, ra khỏi đất đai của mình, hoặc để lâu quá không nhớ vị trí, thì của báu ấy bị thất lạc, nếu người chủ qua đời thì xem như không còn ai có thể biết của báu đó ở đâu. Của báu bị thất lạc có thể là trường hợp mà Chúa Giê-xu kể ở đây.
    Nước Trời có giá trị như “của báu” đã được giấu kín bấy lâu nay như trong Cô-lô-se 1:26 Phao-lô đã nói, đó “là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp,”  hoặc trong Rô-ma 16:25 “theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước”  những người thời trước không thể nào biết được những chân lý mầu nhiệm này, nhưng nay được tỏ ra cho chúng ta.

2. Nước Trời là “của báu”  được khám phá
“Một người kia tìm được thì giấu đi” 
    Có một người tình cờ biết được “của báu” đó được chôn trong đám ruộng. Có thể người ấy là một người làm thuê trong đám ruộng ấy, người này đã đào được nó khi đang canh tác trên đám ruộng hoặc có thể người này đang đi ngang qua đám ruộng rồi tình cờ nhìn thấy “của báu” nhô lên khỏi mặt đất. Do đã chôn từ lâu nên có thể mưa gió, môi trường khiến cho “của báu” nhô lên. Người này biết là có của báu trong chiếc hộp nhưng có lẽ chưa khám phá hết giá trị của của báu đó. Người ấy bèn chôn lại chỗ đó và giữ kín để không ai biết.
    Thì cũng vậy, Nước Trời thoạt đầu rất đơn sơ, bình dị. Nước Trời không thể hiện cho tất cả mọi người thấy một cách hữu hình mà Nước Trời ở trạng thái vô hình đối với những người chưa có lòng tin nơi Chúa Giê-xu, chưa tiếp nhận ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời, còn nếu ai nhận thức được rằng đó là chân lý thuộc linh mầu nhiệm và có giá trị không thể suy lường thì giữ lại và nắm lấy cho chính mình.

3. Đánh đổi mọi giá để mua được “của báu” Nước Trời 
Người ấy “vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó” 
    Người phát hiện ra của báu thì rất vui mừng bởi sự khám phá này nhưng của báu đó không phải là sở hữu của mình và người ấy không tự lấy cắp “của báu” đó mà trở về bán hết gia tài của mình, lấy tiền mua đám ruộng đang chứa của báu. Người này biết rằng giá trị rất lớn của cả một kho tàng báu vật tiềm ẩn trong đám ruộng nên đã không ngần ngại lấy hết tài sản mình có để đánh đổi lấy giá trị quý báu ẩn chứa trong đám ruộng ấy, vì cái mà người ấy phát hiện ra có giá trị cao hơn mọi thứ khác mà người ấy đang có.
    Nếu nhìn về góc độ của người đầu tư bình thường thì có lẽ đám ruộng ấy không đáng để lấy hết gia tài mà mua, nhưng người này biết giá trị ẩn chứa bên trong đám ruộng quý giá hơn nhiều lần, nên sẵn sàng trả mọi giá để có được nó. Của báu trong ẩn dụ này tượng trưng cho Nước Trời, đây là một chân lý thuộc linh mang giá trị to lớn hơn mọi của cải vật chất ở trần thế này. Vì thế, nếu ai thấy được giá trị của Nước Trời, tức là sự tể trị của Chúa Giê-xu ở trong lòng mình thì dù có mất tất cả mọi sự để có được chính Ngài cũng xứng đáng, đây là điểm chính yếu của ẩn dụ. Chúa Giê-xu chính là “Của Báu” vô giá của chúng ta. Việc từ bỏ cả gia tài để được Đấng Christ không phải là một sự hy sinh mà là một sự đầu tư khôn ngoan. Thật vậy, Chúa Giê-xu là một kho báu đã giấu kín bấy lâu nay bây giờ đã được bày tỏ cho chúng ta. Phao-lô cũng đã viết cho các tín hữu tại hội thánh Cô-lô-se rằng ông chiến đấu trong sự cầu nguyện để họ “có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời” và ông cũng cho biết rằng trong Chúa Giê-xu “đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng” (Cô-lô-se 2:1-3).

Kết luận:
Các bạn thân mến, “của báu” trong cuộc đời bạn là gì? Có thể đó là vật chất thấy được như một gia tài, một điền sản, đất đai, tiền bạc, của cải hoặc đó là một giá trị tinh thần như gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, hoặc có thể là đạo đức, tri thức, sự nghiệp, công danh v.v… đó là mọi thứ trên đời này mà bạn rất quý trọng và xây đắp. 
Nhưng khi đối diện với Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời hôm nay chúng ta biết được rằng, “Của Báu” thực sự không phải là những giá trị thuộc đời này mà là “Của Báu” thuộc linh còn lại đời đời, đó chính là giá trị của Nước Trời và Chúa Giê-xu chính là “Của Báu” ấy.  Vậy thì, bạn đã có được “Của Báu” Giê-xu trong đời sống mình chưa? Có thể bạn đã có Chúa Giê-xu, đã nhận Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời mình, nhưng bạn vẫn chưa khám phá hết giá trị vô song của chính Ngài trong đời sống nên chưa dám đánh đổi cả cuộc đời mình để có Ngài. 
Thật vậy, khi bạn càng đầu tư cuộc đời mình bao nhiêu thì bạn chắc chắc sẽ nhận được lợi tức thuộc linh gấp bội phần. Còn nếu bạn chưa có Chúa Giê-xu trong đời sống mình, thì còn đợi gì mà bạn không bắt chước người nông dân kia đem bán hết những gì mình có để mua cho bằng được “Của Báu” vô giá ấy?  Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về sự đầu tư này.  Điều đó không có nghĩa là bạn phải trả giá bằng vật chất để mua được sự cứu rỗi, việc này không phải là sự mua bán vật chất, nhưng là một cách đầu tư toàn bộ con người và cuộc đời mình vào ngân hàng Nước Trời, đó là những giá trị vô song về  Nước Trời là ở trong chính Chúa Giê-xu. 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật Nước Trời là “Của Báu” giấu kín trong các đời mà nay được giải tỏ cho chúng con qua Chúa Giê-xu. Con người ngu muội của chúng con chưa hiểu biết hết được, chưa khám phá được kho tàng quí báu về sự khôn ngoan thông sáng được giấu kín trong Chúa Giê-xu. Giờ đây, xin Ngài dạy dỗ con, cho con biết đầu tư cuộc đời mình để thấu hiểu được sự giàu có, sự phong phú vô lượng vô biên của Ngài. Con thật cảm tạ Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like