Home Dưỡng Linh Chấp Nhận Những Điều Không Thể Thay Đổi

Chấp Nhận Những Điều Không Thể Thay Đổi

by Rick Warren
30 đọc

“Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.  Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:11-13 – BTT)

Lo lắng về những điều không thể thay đổi được sẽ không thể đem lại cho bạn sự bình an. Oán giận hay cay đắng về những điều không thể thay đổi được sẽ không thể đem lại cho bạn sự bình an.  Mặc cảm tội lỗi về những điều không thể thay đổi được sẽ không thể đem lại cho bạn sự bình an. 

Chỉ có một điều có thể đem lại sự bình an cho cuộc đời bạn, và đó là việc chấp nhận những điều không thể thay đổi được.

Khi Phao-lô viết thư Phi-líp, ông đang ở trong nhà tù tại La Mã, chờ đợi ngày bị tử hình.  Trong Phi-líp 4:11-13, ông viết những lời sau: “Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.  Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.  Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (BTT)

Phao-lô đã có thể muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, và ông đã có thể chỉ trích và chất vấn Chúa về những điều đang xảy đến cho mình.  Nhưng không, ông đã tin cậy Ngài về những điều ông không thể thay đổi và chọn cách dâng cho Chúa sự vinh hiển.

Tôi có thể chỉ cho bạn một việc mà có thể đem đến cho bạn sự căng thẳng, lo lắng và áp lực về những điều xảy ra trong cuộc đời mình, ấy là: đòi hỏi một lời giải thích.  Khi có một việc gì đó xảy ra không theo như ý muốn chúng ta, chúng ta nói với Chúa: “Tại sao chuyện này lại xảy ra, thưa Chúa?  Tại sao Ngài cho phép điều này xảy ra?”

Có ba điều bạn cần hiểu: Thứ nhất, Chúa không mắc nợ bạn một lời giải thích cho bất cứ điều gì cả. Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành, công nghĩa và công bình, Ngài hiểu những việc mà bạn không thể hiểu.  Bạn chỉ cần nói “Con chấp nhận”, thế thôi.

Thứ hai, thậm chí nếu Chúa giải thích cho bạn về lý do tại sao việc đó lại xảy ra theo cách đó thì chưa chắc bạn có thể hiểu được.  Bạn không thể thấu hiểu được các đường lối của Chúa.

Thứ ba, dù thế nào đi nữa thì lời giải thích không bao giờ đem đến sự bình an.  Nó không bao giờ khiến bạn hài lòng.

Điều đem đến sự an ủi cho chúng ta là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình – không phải là những lời giải thích của Ngài nhưng là sự chăm sóc, quan tâm và an ủi của Ngài. Hãy thôi tìm kiếm những điều mà bạn không thực sự cần, và thôi việc cố gắng thay đổi những điều ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khi đó, bạn sẽ có sự bình an.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like