Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 11: Thông qua đức tin

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 11: Thông qua đức tin

by Sưu Tầm
30 đọc

Sự xưng công chính đến với chúng ta thông qua đức tin (Rô-ma 5:1)

Chúng ta không được xưng công chính bởi đức tin, hay vì cớ đức tin của chúng ta.

Chúng ta được xưng công chính thông qua đức tin. Đức tin là kênh dẫn đưa sự công chính của Chúa đến với chúng ta (Ê-phê-sô 2:8).

Đức tin đến từ đâu?

  • đức tin là món quà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8).
  • đức tin đến nhờ nghe phúc âm (Rô-ma 10:17).

Đức tin không mù quáng. Đức tin là niềm tin nơi Đấng Christ (Công vụ 20:21, Ê-phê-sô 1:15).

Đức tin là tin Ngài là ai, và những gì chỉ Ngài mới làm được (Ma-thi-ơ 8:5-10).

Đức tin bao gồm tin cậy và tin tưởng (Rô-ma 4:20-21).

Chúng ta tiếp nhận Đấng Christ trong đức tin (Giăng 1:12)

Đức tin không phải là một điều tốt đẹp chúng ta làm. Đức tin là món quà từ Chúa. Đức tin không phải kiểu lạc quan mù quáng, và càng không phải kiểu tự tin rỗng tuếch. Đức tin hướng tới những gì Chúa làm. Đức tin nhìn vào nơi thập tự giá với sự kinh ngạc và ngưỡng mộ và khó có thể tin nổi về những gì đã diễn ra tại đó. Đức tin hỏi:

Ngài chết cho con là kẻ đã tổn thương Ngài?

Cho con là kẻ bị sự chết bủa vây?

Tình yêu lạ lùng! Làm sao mà

Ngài, Chúa của con, chết thay cho con?

Đức tin là như vậy khi đức tin dựa trên sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất để đức tin tồn tại là ân điển của Chúa. Điều duy nhất đáng để bạn đặt đức tin là ân điển của Chúa. Đức tin tin rằng điều Chúa Giê-su làm thay cho chúng ta trên thập tự giá là đủ để thoả mãn Đức Chúa Trời. Đức tin tin vào Đức Chúa Trời và kêu cầu Chúa Giê-su cứu rỗi linh hồn.

David Dickson, từng là Giảng viên ngành Thần học taị Edinburgh, có lần trả lời câu hỏi của người bạn đang hấp hối về cách ông tìm thấy chính mình: ‘Tôi từng làm cả điều tốt lẫn điều xấu, rồi gom chúng lại thành một đống và đưa đến Đấng Christ, và trong Ngài tôi có sự bình an.’

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like