Home Chuyên Đề An Tâm Chờ Đợi Tương Lai

An Tâm Chờ Đợi Tương Lai

30 đọc

Lòng bạn có an tâm về tương lai không?

Trong những ngày gần đây, Chúa Thánh Linh đã nhắc nhở và dẫn dắt tôi suy nghĩ đến một sự thực mà ít người suy nghĩ đến. Thế giới luôn bất an, điều gì đang xảy đến? Số phận loài người sẽ ra sao? Hãy cùng tôi suy nghĩ đến tương lai của mỗi người chúng ta dưới ánh sáng của Lời Chúa. Ít người trong chúng ta sống đến 100 tuổi. Chúng ta quen thuộc với ý niệm sinh, lão, bệnh và tử. Nhưng chúng ta quên rằng chết không phải là hết. Kinh Thánh nói rõ: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sau khi chết có gì? Gặp lành hay gặp dữ? Được thưởng hay bị phạt? Đức Chúa Trời đang cảnh cáo về ngày phán xét, chúng ta có lắng nghe không?

“Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ… (Công Vụ Sứ Đồ 17: 24-31).

Theo như Trời đã định, thế giới sẽ có ngày phán xét chung cuộc. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Lịch sử đời người trên đất sẽ chấm dứt và thay đổi qua trang sử mới. Chúng ta phải biết chuẩn bị số phận đời đời của mình ngay hôm nay. Kinh Thánh dạy rằng bạn có thể chứa của trên trời. Kinh Thánh cũng nói đến một cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em…

Giống như có ngày có đêm, có thiện có ác, có vui có buồn, có gần có xa, có lành có dữ, có sáng có tối, có tạm thời và có vĩnh viễn, có nô lệ và có tự do, thế giới chung cuộc rồi chỉ còn có hai hạng người.

Trước mặt Chúa, thế giới rồi sẽ chỉ có hai hạng người:

-Hạng người tin Trời và hạng người không tin Trời.

-Hạng người thờ Trời và hạng người không thờ Trời.

-Hạng người cầu Trời và hạng người không cầu Trời.

-Hạng người bị nô lệ xiềng xích và hạng người được giải phóng tự do.

-Hạng người đi lên và hạng người đi xuống.

-Hạng người ở thiên đàng và hạng người sẽ ở địa ngục.

-Hạng người ở trong Chúa và hạng người ở ngoài Chúa.

-Hạng người được đem đi và hạng người bị để lại.

-Hạng người chực sẵn và hạng người không quan tâm.

-Hạng người tỉnh thức và hạng người ngủ mê.

-Hạng người khôn và hạng người dại.

-Hạng người trung tín và hạng người bất trung.

-Hạng người biết trước và hạng người không ngờ chi hết.

-Hạng người lành và hạng người dữ.

-Hạng người đã giải hòa và hạng người còn bất hòa.

-Hạng người đi đường hẹp và hạng người đi đường rộng.

-Hạng người làm theo ý Chúa và hạng người làm theo ý riêng.

-Hạng người làm cho Chúa và hạng người không làm gì cho Chúa.

-Hạng người được thưởng và hạng người bị phạt.

-Hạng người được cứu và hạng người bị mất.

-Hạng người thuộc về ban ngày, sự sáng và hạng người thuộc về ban đêm, mờ tối.

-Hạng người chăm sự không thấy được và hạng người chăm sự thấy được.

-Hạng người sống đời đời và hạng người chết đời đời…

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng Phán Xét Thế Giới.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Bạn có biết chắc mình đang thuộc nhóm người nào không?

Bạn xét mình đang thuộc nhóm người nào? Bạn có biết mình sẽ được dời từ đây qua đó không?

Kinh Thánh chép về tin mừng lạ lùng nầy: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1″12-14).

Kinh Thánh khẳng định: “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Tôi quyết chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời! Tôi không muốn hư mất, tôi muốn còn lại đời đời.

“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).

Bạn muốn thoát chết và hưởng sự sống đời đời không? Hãy nhận biết Đức Chúa Trời và Con Một của Ngài! Hãy ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Hãy chấp nhận Trời, đừng khước từ Trời. Hãy tin tưởng làm theo ý Ngài. Hãy mời Ngài ngự vào đời sống của bạn. Hãy mời Ngài bước vào nhà của bạn. Bạn có ước ao cả nhà bạn đều được cứu và cả nhà bạn đều được phước hay không? Lời hứa của Chúa thật rõ ràng, không ai lầm lẫn được. Mục đích đời người là sống làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Bạn có muốn sống với Chúa và vui hưởng Ngài không?

Bạn hãy cầu Trời!

Bạn có thể bắt đầu chuyển hướng cuộc đời bằng cách mở miệng cầu Trời. Rất đơn giản, hãy cầu Trời trong tinh thần thừa nhận Ngài, “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong” (tạm dịch: Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì mất):

“Lạy Trời, xin hãy cứu con!

Tha thứ, rửa sạch linh hồn con luôn

Niềm vui lẫn cả nổi buồn

Nhận con trở lại trong nguồn yêu thương

Thoát địa ngục đến thiên đường

Ban ơn, giải cứu, tỏ tường, thơm tho

Nghèo nàn con muốn ấm no

Tuyệt vọng con muốn tự do hoàn toàn

Ơn Trời một dạ con mang

Nước Trời mau đến huy hoàng… A-men!”

Có nhiều điều bạn cần học và bước đi trong niềm hy vọng. Đây là con đường thật, đạo thật, và lẽ thật. Chúng tôi muốn giúp đỡ bạn. Hãy dành thời giờ để nuôi dưỡng đời sống tinh thần của bạn. Hãy chứng tỏ đức tin của bạn. Hãy thờ Trời, cầu Trời và sẵn sàng để chầu Trời. Chúng ta có lời hứa lớn, “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Chúc mừng bạn và gia đình bạn trở lại THỜ TRỜI. Hãy cùng tôi nói lớn tiếng: “CHÚNG TÔI THỜ TRỜI” giống như người Mỹ đã dạn dĩ nói với thế giới, “IN GOD WE TRUST.”

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like