Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 17: Có phải Chúa Giê-su là con đường duy nhất để lên Thiên Đàng không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 17: Có phải Chúa Giê-su là con đường duy nhất để lên Thiên Đàng không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Đúng vậy, Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời là con đường duy nhất để lên thiên đàng. Cách duy nhất để con sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời, Cha của con, là tin cậy Chúa Giê-su. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Nhưng hàng xóm ở cuối đường có thể nói, “Ừ, bạn có thể có sự sống đời đời nếu tin Chúa Giê-su, nhưng Chúa không phải là con đường duy nhất. Bạn cũng có thể có sự sống đời đời nếu bạn tin vào Phật Tổ, Muhammad của Hồi giáo, hay Vishnu của đạo Bà-la-môn.” Hay cô chú của con có thể bảo, “Cầu nguyện với thần nào cũng được cứu. Chỉ cần là người tốt sẽ được lên thiên đàng.”

Nhiều người tin vào mấy điều này. Nhưng chỉ vì họ có niềm tin không có nghĩa là họ đúng. Thật ra, họ đang sai. Chúa Giê-su không chỉ là một con đường đi tới thiên đàng. Ngài là đường đi––đường đi duy nhất. Chính Chúa đã nói, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Nếu không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói với đám đông, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để con phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Con có hiểu ý nghĩa của câu này không? Tức là không có thần tượng nào, hoặc một lãnh đạo tôn giáo nào có thể cứu con. Chỉ có Chúa Giê-su, con Đức Chúa Trời, mới có thể cứu con. Tại sao lại thế?

Các lãnh đạo tôn giáo khác có thể làm vài điều đúng. Họ có thể dạy vài lẽ thật. Không phải lúc nào họ cũng nói sai. Nhưng chỉ có Chúa Giê-su là Đấng luôn nói lẽ thật. Và Ngài là Đấng duy nhất chết thế cho tội lỗi của con. Con có nhớ những gì chúng ta đã nói với con trước đó về Chúa Giê-su là Chiên Con của Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-su là Đấng duy nhất từng chết để cứu con.

Và Chúa Giê-su không chết hẳn. Ngài đã sống lại sau khi chết, và giờ Ngài hiện đang ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời trên thiên đàng––đời đời. Tất cả các lãnh đạo tôn giáo khác và các tiên tri tự xưng đã chết … và chết hẳn.

Hãy đặt đức tin của con nơi Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời! Chỉ có Ngài mới có thể cứu con. Và con đừng tranh cãi với những người không tin Chúa Giê-su. Họ sai, nhưng họ vẫn có quyền tự do lựa chọn điều họ muốn tin.

*****

Con đường duy nhất để lên thiên đàng là gì?

Con có thể được cứu bằng cách đi theo các lãnh đạo tôn giáo khác không? Tại sao?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like