Home Thánh Kinh Hàng Ngày Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 1 – Bài Ca Dâng Lên Chúa

Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 1 – Bài Ca Dâng Lên Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Kinh Thánh: Thi Thiên 96:1-13

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Tác giả mời gọi mọi người hãy hát ngợi khen và công bố Chúa của sự sáng tạo và cứu rỗi. 1) Tác giả mời gọi mọi người hát ngợi khen bằng cách nào (c.1)?

2) Tác giả thúc giục mọi người làm gì bên cạnh việc hát ngợi khen (c.2-3)?

3) Tại sao chúng ta phải ngợi khen và công bố Danh Chúa (c.4-5)?

4) Những thần tính nào của Đức Chúa Trời được công bố trong lời ngợi khen này (c.6)?

2. Tác giả thúc giục mọi dân hãy dâng lên Chúa sự thờ phượng xứng với Danh Ngài.

1) Ai được mời gọi để hát ngợi khen (c.7)?

2) Lời đề nghị mà tác giả đưa ra cho những người mà ông mời gọi là gì (c.8-9)?

3. Tác giả hát về việc mọi tạo vật sẽ vui mừng bởi vì Chúa sẽ xét xử thế giới trong sự công chính. Lời ngợi khen được cất lên từ vạn vật.

4. Phân đoạn khích lệ chúng ta không mệt mỏi nhưng tiếp tục làm việc lành.

1) Tại sao chúng ta phải quỳ gối trước Chúa (c.10)?

2) Ai được mời gọi để vui mừng ca hát (c.10)?

3) Lý do để vui mừng ca hát là gì (c.13)?

Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống):

1. Hát cho Chúa một bài ca mới, vì tất cả những thần của các dân chỉ là hình tượng, nhưng chỉ Đức Chúa Trời xứng đáng với sự ngợi khen. Ngài sáng tạo thế giới và cứu rỗi dân Ngài. Câu chuyện về sự sáng thế và tân sáng tạo của Ngài dành cho bạn mỗi ngày có khiến bạn hát một bài ca mới hay không?

2. Các tông tộc của muôn dân phải dâng lên Chúa, vinh quang và quyền năng xứng với Danh Ngài. Điều này có nghĩa là mọi kỳ quan hoa mỹ mà con người có thể tạo dựng nên, mỗi cá nhân cần thờ phượng Chúa với tài năng, ân tứ, và mọi thứ tốt đẹp và thiêng liêng. Bạn có dâng lên Chúa sự thờ phượng xứng với Danh Ngài? Những tài năng, ân tứ mà bạn dâng lên Chúa có đẹp và thánh không?

3. Công bố giữa các dân, vương quyền vinh quang của Chúa và Ngài sẽ xét xử thế giới trong sự công chính. Điều này là bởi sự cứu chuộc sẽ làm tươi mới tất cả mọi loài tạo vật, và sự hoàn tất cứu chuộc đang đến bởi vạn vật sẽ ở trong vinh quang của sự cứu chuộc. Bạn đang công bố sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho ai? Bạn có suy nghĩ rằng mọi thành viên trong gia đình và tất cả những người hàng xóm cần nghe về điều tuyệt vời này?

Tóm tắt:

Tác giả hát và công bố với mọi dân tộc về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ông thúc giục mọi người hãy dâng vinh quang xứng với Danh Ngài và thờ lạy Ngài. Điều này là bởi Chúa là Đức Chúa Trời chân thật và sẽ ban phước cho chúng ta với sự cứu chuộc vinh hiển của Ngài và xét xử công chính. Những người chúng ta đã được thấy sự cứu chuộc qua Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã được sai đến vì chúng ta, phải hát và công bố về sự cứu chuộc đó, dâng vinh hiển lên Chúa với những ân tứ được ban.

Cầu nguyện cùng nhau:

1. Nguyện sự thờ phượng của tôi là sự thờ phượng bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, xứng với Danh Ngài.

2. Xin giúp con chia sẻ Phúc Âm với những người lân cận, là những người chưa tin vào vương quyền vinh quang và sự xét xử công chính.

Bình Luận:

You may also like