Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 13: Chúa Giê-su đi trên nước như thế nào?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 13: Chúa Giê-su đi trên nước như thế nào?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Một lần kia, mười hai sứ đồ của Chúa Giê-su đang ở trên một chiếc thuyền xa bờ. Họ muốn vượt qua biển hồ Ga-li-lê lúc nửa đêm. Gió mạnh nổi lên, và họ phải chống chọi những cơn sóng tung bọt trắng xoá. Mọi thứ đã đủ tệ rồi. Bỗng họ thấy một người đang tới gần, bước đi trên nước. Các môn đồ thực sự sợ hãi. Họ la lên, “Ấy là một con ma!”

Nhưng đó là Chúa Giê-su. Và Ngài nói, “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-su. Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Giê-su giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng” (Ma-thi-ơ 14:26-31).

Hãy suy nghĩ về điều này: Chúa Giê-su không chỉ bước đi trên nước, mà còn là những cơn sóng lớn. Cơn bão đang đến. Sóng cuộn lên xuống dữ dội. Chúa Giê-su không chỉ ở trên mặt nước mà Ngài còn giữ được thăng bằng. Ngài không bị trượt ngã. Chính những con sóng này đã làm Phi-e-rơ chìm. Ông có thể bước đi trên nước. Nhưng khi gió thổi mạnh và sóng xô tới, ông đã sợ hãi.

Sao Chúa Giê-su làm được điều đó? Chúng ta không biết, vì Kinh Thánh không nói. Nhưng con có muốn đoán không? Hãy nhớ lại điều các môn đồ đã la lên. Trước khi Chúa Giê-su đến đủ gần để họ nhận ra, họ la lên: “Ấy là một con ma!” Theo họ thì ma không có trọng lượng và không bị chìm trong nước. Có lẽ Đức Chúa Trời bao phủ Chúa Giê-su bằng quyền năng chống lại lực hút trái đất để Ngài nhẹ như không khí, và không bị chìm. Chúa cũng đã làm phép lạ này với cái lưỡi rìu sắt (I Các Vua 6:1-7).

Loại côn trùng tên là Nhện Nước đi được trên nước. Đức Chúa Trời đã cho nó có thân hình rất nhẹ, và chân dài để không bị chìm. Chúng có thể đứng trên nước mà vẫn nổi vì mặt nước đỡ nó. “Căng bề mặt” là cách mặt nước hoạt động như một màng nhựa mỏng. Nên biết đâu đấy? Có thể đó là cách Đức Chúa Trời làm phép lạ này. Có lẽ Chúa là làm cho sự căng mặt nước đủ mạnh để nâng Chúa Giê-su.

*****

Dù chúng ta không hiểu được cách Chúa làm phép lạ, vậy Chúa có làm phép lạ không?Con nghĩ thế nào về chuyện Chúa Giê-su và Phi-e-rơ đi trên nước?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like