Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Cho Gia Đình

Cầu Nguyện Cho Gia Đình

by Christianstt.com
30 đọc

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” Cô-lô-se 3:14-15

Thưa Cha,

Tạ ơn chương trình tuyệt diệu của Ngài trong cuộc đời con. Con biết ơn Chúa vì con được biết Ngài và được làm con của Ngài. Hành trình bước đi theo Chúa dù ngắn hay dài trên đất này đều là phước lớn dành cho con.

Cha ơi, tất cả những ngọt ngào, yêu thương và bình an con có được trong Ngài khiến con quá đỗi choáng ngợp và vui mừng. Đây cũng là điều lòng con luôn khao khát cho những người thân trong gia đình của con.

Buổi sáng ngày hôm nay, con dâng những người thân yêu của con lên cho Ngài, từng người một. Cầu xin sự bình an và tình yêu của Ngài tuôn đổ trên mỗi cá nhân chúng con. Thưa Cha, mỗi người trong chúng con dù đã tin hay chưa tin đều phải đối mặt với những hoạn nạn và thử thách xảy đến. Chúng con chẳng thể tránh khỏi những mâu thuẫn, định kiến, ghét bỏ, ghen tương và tự mãn đối với nhau. Và điều này còn kinh khủng hơn nữa nếu những người thân trong gia đình chúng con không biết Chúa.

Cha ơi, thì giờ này con cầu nguyện cho những người đã có cùng đức tin trong gia đình con. Xin giúp họ mỗi ngày bước đi với Chúa và trưởng thành hơn bởi đức tin và sự trông cậy. Xin giúp cho mỗi người nhận biết Chúa một cách cá nhân và xin Cha bày tỏ cho họ chính mình Ngài và kéo họ thật gần trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Con cũng cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa trong gia đình con, hiện đang bị Sa-tan lừa dối, thờ lạy các thần của đạo lạc, vật lộn với nhiều khó khăn và tuyệt vọng bởi sự rủa sả của tội lỗi. Cầu xin Ngài mở mắt tâm linh cho họ để họ nhận ra rằng những điều mình đang làm gớm ghiếc như thế nào. Vì chính tội lỗi đã đem đến rất nhiều cay đắng, cãi vã, buồn giận mà dù cố gắng đến mấy con người cũng không tự thoát ra được. Con cầu xin Cha cho họ một lần được trải nghiệm tình yêu màu nhiệm và sự bình an tuyệt vời của Ngài trong cuộc đời họ. Dù chỉ một lần thôi, con ao ước cho những linh hồn này được kinh nghiệm sự tha thứ và tình yêu ngọt ngào với Ngài, để họ thấy được rằng, không một con người hay một điều gì trên đất có thể thỏa mãn được khoang tình yêu trống rỗng của họ. Và họ sẽ chỉ được no nê khi ở trong Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con hủy phá tất cả mọi sự ngăn trở, đồn lũy của Sa-tan trên những người thân của con. Tất cả những sự cứng lòng, không tin, nói hành, xúc phạm, không thương xót, cay đắng, buồn giận phải lui đi. Cha ơi, xin hãy đến và làm chủ mỗi đời sống họ, làm thỏa cơn khát của linh hồn họ. Cầu xin huyết Ngài tha thứ và gột sạch họ khỏi những điều ô uế, nhuốc nhơ. Phục hồi địa vị làm con của Ngài, khi họ quyết định quay trở lại đầu phục Chúa. Xin giúp họ nhận ra rằng họ chỉ tìm thấy tình yêu, niềm vui, bình an, hạnh phúc và tất cả những điều khác ở trong Ngài mà thôi.

Chúa là Đấng tể trị và nắm giữ gia đình chúng con. Hễ gia đình nào thuộc về Ngài đều chẳng hề rúng động. Vì một người tin thì cả nhà được cứu. Con tin điều này và con cảm tạ Chúa vì Ngài đặt con làm nguồn phước và ánh sáng của gia đình mình. Con cầu xin Chúa biến đổi đời sống con nên trọn vẹn và đẹp lòng Ngài. Nguyện trái Thánh Linh của Đức Chúa Trời lớn dần trong con, tình yêu và sự bình an của Ngài đổ đầy trong lòng con đến nỗi tràn ra cả xung quanh đến nỗi ai cũng thấy rằng quả thật có một Đức Chúa Trời hằng sống và đáng kính sợ.

Xin hiệp nhất đức tin của mỗi người trong gia đình chúng con. Vì Cha ơi điều con khao khát nhất là tất cả chúng con được đồng một đức tin mà thờ lạy Cha trên trời trong sự vui mừng tột cùng. Cảm tạ ơn Chúa. Con đặt gia đình con ở trong bàn tay yêu thương của Ngài và cầu xin sự tể trị lớn lao của Chúa. Nguyện gia đình chúng con làm sáng danh Chúa ở trên đất này.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com         

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like