Home Chuyên Đề Tại Sao Tôi Giảng Tin Lành Trên Đường Phố?

Tại Sao Tôi Giảng Tin Lành Trên Đường Phố?

30 đọc

Hội Thánh chúng tôi thiết lập một thói quen là thường xuyên đi truyền giảng trên những con đường công cộng ở địa phương. Hiến Pháp của nhà nước cho phép chúng tôi TỰ DO NGÔN LUẬN, và vì vậy chúng tôi thực hiện quyền tự do bằng cách rao giảng Lời Chúa cho công chúng. Không có hội thánh nào khác trong hạt làm điều này nên đối với người ngoại chúng tôi như những kẻ cuồng tín. Một số ít người khác thì đánh giá cao mục vụ của chúng tôi, nhưng họ không bao giờ tự mình đi truyền giảng công khai. Mặc dù vậy, chúng tôi cứ tiếp tục rao giảng Lời Chúa, tặng Kinh Thánh, truyền đạo đơn, và chúng tôi làm như vậy vì những lý do tốt lành sau đây …

Lời Chúa Truyền Lệnh Hãy Giảng Dạy Trên Đường Phố

Làm mục vụ nơi công cộng không phải là vấn đề lựa chọn hay ưu tiên. Kinh Thánh đã nói rất rõ rằng làm mục vụ nơi công cộng là một phần của Hôi Thánh ban đầu.

Trong Lu-ca 14:23, chúng ta được lệnh “Hãy ra các đại lộ và các đường nhỏ, cố mời người ta vào đây, để nhà ta sẽ đầy người.” Phao-lô nói với các trưởng lão của Hội Thánh Ê-phê-sô trong Công-vụ 20:20 “Tôi đã không giữ lại bất cứ điều gì có lợi cho anh chị em mà không tỏ cho anh chị em biết. Tôi đã giảng dạy cho anh chị em ở những nơi công cộng và tại các tư gia.” Những đoạn này cho thấy rõ rằng Cơ Đốc nhân không chỉ đưa Phúc Âm đến tư gia của những người bị hư mất mà còn đến các đường phố công cộng. Chúa không nói thừa. Nếu Ngài nói “các đại lộ” và “công cộng”, thì đó chính xác là những gì Ngài muốn nói. Đất nước chúng ta có nhiều nhà truyền giảng ở trên bục, truyền thanh, và truyền hình, nhưng đáng buồn thay lại có rất ít các  diễn giả Kinh Thánh trên đường phố. Tôi giảng trên đường phố vì Chúa bảo tôi hãy làm như vậy.

Nhiều nhà truyền giảng từ chối giảng trên đường phố với những lý do như “Việc đó không hiệu quả đâu” hoặc “Ở đây thì không hiệu quả đâu”. Bằng thuật ngữ “hiệu quả” người truyền giảng ngụ ý rằng việc rao giảng trên đường phố không thể giúp cho các hàng ghế trong nhà thờ của ông ấy được lấp đầy. Ông cho rằng việc gia tăng số người trong hội thánh quan trọng hơn việc giảng cho người hư mất, vậy nên ông không truyền giảng trên đường phố. Tôi nhận thấy rằng việc giảng trên đường phố CÓ “hiệu quả” nếu mục tiêu chính của bạn là giảng cho người hư mất, như Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta. Ngài đã không nói rằng chúng ta hãy đi vào tất cả các nhà thờ và rao giảng Phúc Âm. Ngài nói chúng ta hãy đi vào thế gian. Một góc của con phố là nơi tốt để bắt đầu.

Những Vĩ Nhân Trong Kinh Thánh

Là Những Người Truyền Giảng Trên Đường Phố

Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Hãy công bố những lời nầy trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố của Giê-ru-sa-lem, ‘Hãy lắng nghe những lời của giao ước nầy và làm theo.’” (Giê-rê-mi 11:6) Xuyên suốt Kinh Thánh, những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời luôn công bố công khai. Nô-ê không có bất kỳ bục giảng hay tòa nhà nào nhưng Kinh Thánh tuyên bố ông là “thầy giảng đạo công bình” (II Phi-e-rơ 2:5). Ông là nhà truyền giáo ở ngoài trời, nơi công cộng, giống như Ê-nóc, Ê-li, Ê-sai, Giê-rê-mi, và nhiều vị tiên tri khác.

Kinh Thánh Tân Ước cũng nhắc đến ngay khi chúng ta đọc đến Giăng Báp tít, “tiếng kêu trong đồng vắng” (Ma-thi-ơ 3:1-12). Ông là một nhà truyền giáo nơi công cộng. Ông không có bục giảng, nhưng chắc chắn ông có một thông điệp, và ông KHÔNG NGẠI rao giảng công khai!

Điều này cũng đúng với các Sứ Đồ và Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đầu Tiên. Họ không chỉ rao giảng trong đền thờ, trong các nhà hội mà còn cho cả công chúng (Công-vụ 3, 8:40, 14:6-7, 17:17, 20:20).

Khi Chúa Giê-su bắt đầu công việc giảng dạy của Ngài, giống như tất cả những người khác, Ngài rao giảng cho công chúng (Mác 1:14-16). Ngài rao giảng cho những người nhóm lại bên bờ biển (Ma-thi-ơ 13: 1-2). Ngài rao giảng cho những người ở sân bên ngoài đền thờ (Giăng 7:28). Ngài rao giảng trên một ngọn núi (Mat 5: 1-3). Chúa Giê-su là một nhà truyền giảng trên đường phố. Tôi tốt hơn Ngài chăng? Không, hoàn toàn không! Tôi xem đây là một đặc ân để có thể rao giảng công khai giống như Đấng Cứu Rỗi tôi. TÔI MUỐN trở nên giống như Ngài và những con người vĩ đại được nhắc đến trong Lời Ngài, những người không sợ lên tiếng như những cái kèn trumpet trước sự hiện diện của công chúng.

Thế Giới Cần Biết Rằng Tôi Khác Biệt

“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.” Hê-bơ-rơ 11:13

Mọi Cơ Đốc nhân thật, và chắc chắn cả những người rao giảng, cần được nhắc nhở liên tục rằng thế giới này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta là NHỮNG LỮ KHÁCH, và chúng ta không bao giờ nên cảm thấy thoải mái như ở nhà tại thế giới xấu xa này. Tôi đã nhận thấy rằng việc truyền giảng trên những con đường vẽ ra một làn răn giới rất rõ nét giữa bản thân tôi và những nhà truyền giảng hâm hẩm trong khu vực. Công chúng rõ ràng nhìn thấy một sự khác biệt. Một đường kẻ rõ ràng được vẽ ra phân biệt hội thánh của chúng tôi và nhiều hội thánh tự do và thỏa hiệp khác. Người dân trong cộng đồng BIẾT rằng chúng tôi khác biệt, và họ biết rằng chúng tôi đang thi hành một nhiệm vụ. Đây là một trách nhiệm to lớn khi rao giảng trên đường phố. Chúng ta không cần NÓI với mọi người rằng chúng ta khác họ. Chúng ta CHỨNG MINH điều ấy mỗi khi truyền giảng trên đường phố.

Truyền Giảng Trên Đường Phố Thu Hút Sự Chú Ý

Hỡi những nhà truyền giảng, không cần phải phí tiền bạc của Thiên Chúa vào việc gây chú ý để thu hút một đám đông. Các bạn không cần phải có một tiết mục ca hát đặc biệt để khiến mọi người đến nghe bài giảng của mình. Chỉ cần dùng Kinh Thánh, truyền đạo đơn, các tấm biển có các câu Kinh Thánh, cùng với vài Cơ Đốc Nhân trung tín khác và đi đến một giao lộ bận rộn rồi bắt đầu giảng. Trong vòng chưa đầy một giờ, sẽ có hàng trăm người NGHE và NHÌN THẤY thông điệp của bạn!

Tôi Tận Hưởng Sự Đổ Đầy Của Đức Thánh Linh

Ngoài đêm tôi tiếp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Thế của cuộc đời mình ra, thì không còn lúc nào khác tôi có thể cảm nhận được sự an ninh và bình an trong lòng như những khi tôi truyền giảng trên đường phố. Tôi đứng trên bục để giảng hoặc dạy dỗ bốn lần mỗi tuần, nhưng cảm giác không giống như khi đứng giảng trên những con đường. Tinh thần của sự dũng cảm và mạnh mẽ đi kèm khi rao giảng trên phố khác hẳn với khi tôi đứng trên bục giảng. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi quyết định đi ra những con đường, tôi đã rất lo lắng, nhưng ngay khi tôi mở miệng thì Đức Thánh Linh đã hoàn toàn kiểm soát. Ngay lúc tôi cất tiếng, “Kinh Thánh nói … ” thì mọi thứ thay đổi và tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái như ở nhà dù đang đứng ở ngã tư đông đúc.

Đôi khi, chúng tôi có cơ hội giới thiệu những người khác đến với việc rao giảng trên đường phố. Tất cả đều nói rằng “Lúc đầu tôi rất lo lắng, nhưng sau đó Chúa đã hoàn toàn kiểm soát! Chưa bao giờ tôi cảm thấy giống như vậy!”

Truyền Giảng Đường Phố Tốt Cho Các Thành Viên Của Hội Thánh

Là một mục sư, mỗi khi nhìn thấy những thành viên trung tín đứng trên đường phố để làm mục vụ cho Chúa và Đấng Christ mang lại niềm vui lớn trong tôi. Bất cứ Cơ Đốc Nhân nào cũng có thể ngồi và tham dự những bữa thông công, nhưng cần phải là một thánh nhân can đảm để đứng vững khi bị chỉ trích bởi rao giảng trên đường phố. Tôi thường là người giảng trong khi các thành viên khác giơ lên tấm bảng với những câu gốc như “Bạn cần được tái sinh” và “Tôi là kẻ dại cho Đấng Christ, còn bạn dại cho ai?” Một số người khác phân phát truyền đạo đơn và các khóa học Kinh Thánh cho những người đang dừng đèn đỏ. Sau buổi truyền giảng, sự vui mừng và phấn khích luôn tràn ngập khi chúng tôi cùng nhau nhận xét về những kinh nghiệm nhận được trong ngày. Làm truyền giảng trên đường phố giúp cho các thành viên của bạn thêm nhiệt huyết và dũng cảm hiệu quả hơn bất cứ điều gì khác. Nếu bạn muốn tận mắt thấy người của bạn phục vụ Chúa, hãy dẫn họ tiến ra những con đường.

Nếu Tôi Không Cảnh Báo Người Hư Mất, Ai Sẽ Làm Điều Đó?

 “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” (Ê-xê-chi-ên 22:30)

Liệu Chúa có nói điều này về cộng đồng của bạn? Này bạn, các con đường nơi bạn sống đầy dẫy những con người chưa bao giờ tham dự nhóm tại nhà thờ, và nhiều người trong số họ chưa bao giờ nghe thấy một bài giảng rõ ràng về sự cứu rỗi của Phúc Âm. Nhiều người trong số họ bạn sẽ không bao giờ gặp lại ở bất cứ đâu. Đường phố là cơ hội duy nhất của bạn để cảnh báo họ. Phao-lô, một nhà truyền giáo nơi đường phố, nói rằng, “Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.” (Công Vụ 20: 26-27) Bạn có thể tuyên bố giống như vậy về những người trong cộng đồng của bạn chăng? Bạn hỡi, nếu bạn không rao giảng cho công chúng, thì ai sẽ làm việc đó? CHÚA GIÊ-SU Sẽ LÀM GÌ?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam (VMI_

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like