Home Dưỡng Linh Kết Quả Của Đời Sống Đặt Cái Tôi Làm Trung Tâm

Kết Quả Của Đời Sống Đặt Cái Tôi Làm Trung Tâm

by Rick Warren
30 đọc

“Bất cứ nơi đâu có lòng ghen tị và tham vọng ích kỷ, ở đó anh chị em sẽ thấy rối loạn và đủ mọi thứ gian ác” (Gia-cơ 3:16)

Khi “tôi” là trung tâm của mọi điều ở trong cuộc sống của tôi, đó là tội.

Tất cả chúng ta đều có một nan đề về cái “tôi”: Tôi muốn theo ý tôi; tôi sẽ làm việc của tôi; tôi phải chăm sóc cho bản thân tôi trước; tôi không có thì giờ cho người khác; tôi là điều quan trọng nhất.

Khi lớn lên, ba tôi đã dạy tôi sự nguy hiểm của lối sống tập trung vào chính mình bằng cách chỉ ra rằng chữ cái ở giữa chữ “tội” (trong tiếng Anh, sin) là “tôi” (I). Gốc rễ của tội lỗi là tính tự cho mình là trung tâm, và chữ cái ở giữa chữ “tự cao” (pride) cũng tình cờ là “tôi” (I). Điều này áp dụng ở đâu khác nữa? Tất cả “tội ác” (crime) đều do cái “tôi” (I) làm trung tâm. Rất nhiều nan đề xã hội trên thế giới ngày hôm nay gây ra bởi ba nhóm người lấy cái “tôi” (I) làm trung tâm: những người phân biệt chủng tộc (racists), những người phân biệt giới tính (sexists), những người kiêu ngạo cuồng tín—theo chủ nghĩa sô vanh (chauvinists). Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ triết lý “Ta giỏi hơn ngươi.”

Những tội lỗi lấy cái tôi làm trung tâm nào khác xảy ra khi bạn bắt đầu sống một cuộc sống tập trung vào chính bản thân mình? Bạn bắt đầu “than van” (whine) và “chỉ trích” (criticize). Bạn trở nên “đố kỵ” (envious), “lừa dối” (deceitful), “ngang ngạnh” (defiant), và “tàn nhẫn” (merciless)—bởi vì bạn muốn ân điển cho chính mình chứ không cho người khác.

Kết quả của việc sống một cuộc sống tập trung vào bản thân mình là gì? Mặc cảm tội tỗi (guilt), mệt mỏi (fatigue), bi quan (pessimism), thù địch (hostility), và trống rỗng (emptiness)—tất cả đều có chữ “tôi” (I) ở giữa.

Thuốc giải độc duy nhất cho cuộc sống tập trung vào cái tôi là gì? Bạn phải thay đổi sự tập trung của mình.

Bạn đã được tạo ra bởi Chúa và vì Chúa. Và bạn sẽ chỉ tìm thấy bình an và mục đích khi bạn tập trung cuộc sống của mình vào Ngài. “Chúa sẽ giữ bình an trọn vẹn cho tất cả những người tin cậy Ngài, tất cả những người có suy nghĩ luôn hướng về Ngài” (Ê-sai 26:3 NLT).

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like